Ten behoeve van de academisering van de SBOH-opleidingen stimuleert het HGOG-programma onderzoeksprojecten waarin specifiek aiotos promoveren. Dit levert gepromoveerde huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijke gehandicapten en artsen maatschappij en gezondheid op met een blijvende belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek.

Onderwerpen

  • Promotieonderzoek
  • Huisartsgeneeskunde
  • Alledaagse ziekten

Onderdeel van programma

Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Geplaatst op

2 april 2019

Deadline

28 mei 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

HGOG 2.0 Huisartsgeneeskunde Ronde 2019 (pdf) 552 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het faciliteren van de uitvoering van inhoudelijk goed en voor de huisartsenpraktijk relevant wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek wordt gedaan ten behoeve van de academisering van de huisartsopleiding. Daartoe voeren aioto’s huisartsgeneeskunde het onderzoek uit.

Wat kan worden aangevraagd?

De onderzoeksthema’s moeten passend zijn in bestaande onderzoeksprogramma’s van de afdeling Huisartsgeneeskunde of voldoende basis bieden voor de ontwikkeling van een nieuw in te richten onderzoeksprogramma. De afdeling staat garant voor wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van de inhoud en het thema van de aanvraag. Daarbij verdient onderzoek naar alledaagse klachten speciale aandacht. In de aanvraag moet beschreven staan hoe het onderwerp zich verhoudt tot de prioriteiten uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde van het NHG. Het onderzoek dient ofwel wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk van de huisarts rondom diagnostiek, beloop en beleid van ziekten en klachten om te behandeling van patiënten te verbeteren te beantwoorden. Ofwel relevante vraagstukken in de huisartsenpraktijk te beantwoorden.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Aanvragers in het programmaonderdeel Huisartsgeneeskunde zijn afdelingen Huisartsgeneeskunde van de Nederlandse umc’s met een huisartsopleiding. Aanvragers kunnen uitsluitend indienen op (afdelings)uitnodiging. In deze subsidieronde Huisartsgeneeskunde 2019 worden de afdelingen Huisartsgeneeskunde van het UMCG, UMCU en Erasmus MC uitgenodigd om per afdeling één aanvraag in te dienen bij ZonMw.

Budget

Voor deze ronde is ongeveer €750.000,- beschikbaar.
Het aan te vragen bedrag is maximaal € 250.000,- per aanvraag voor AIOTO-trajecten.
De looptijd van de projecten is maximaal 72 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 28 mei 2019 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

HGOG 2.0 Huisartsgeneeskunde Ronde 2019 (pdf) 552 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Thirza Ras of Shamala Kotte. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Thirza Ras

Programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 51 32
E-mailadreshgog@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Shamala Kotte

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 51 32
E-mailadreshgog@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website