In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport roept ZonMw middels het programma GOR-COVID-19 RIVM, GGD-GHOR, ARQ en Nivel op met voorstellen te komen voor onderzoek gericht op kort-cyclische monitoring van gezondheidseffecten van de coronapandemie, opzetten en uitvoeren van monitor GOR-Jeugd 2021 en het opzetten en ondersteunen van het GOR-COVID-19 programma.

Onderwerpen

  • Gezondheidsonderzoek bij rampen
  • Monitoring
  • Jeugd

Onderdeel van programma

GOR-COVID-19

Geplaatst op

30 juli 2021

Deadline

30 augustus 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GOR-COVID-19 Monitor Jeugd 2021 en opzetten programma (pdf) 2 MB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het verwerven van inzicht in de gezondheidseffecten van de COVID-19 pandemie bij de doelgroep jeugd. Binnen deze subsidieoproep kunnen de genodigden projectplannen indienen voor kort-cyclische monitoring en monitor GOR-Jeugd 2021 passend binnen de kaders zoals deze ontwikkeld zijn door de regiegroep. Naast de kort-cyclische monitoring is een belangrijk onderdeel van het projectplan; het opzetten en begeleiden van het programma GOR-COVID-19 (wetenschap en beleid) en projectgroepen ter voorbereiding van fase 2. Ook dit onderdeel zal binnen de gestelde kaders en in afstemming met de regiegroep moeten plaatsvinden.

Wat kan worden aangevraagd?

Aanvragers kunnen projectplannen indienen die kort-cyclische monitoring met betrekking tot de doelgroep jeugd en het opzetten en begeleiden van het programma GOR-COVID-19 (wetenschap en beleid) bevatten.

Randvoorwaarden

Een project komt in aanmerking voor honorering als het onderzoek past binnen de wettelijke kaders van gezondheidsonderzoek bij rampen en als het project inzicht geeft in de gezondheidseffecten van de coronapandemie en bijbehorende maatregelen op de doelgroep jeugd.

Wie kan aanvragen?

RIVM, GGD-GHOR Nederland, ARQ en Nivel zijn uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

Budget

Voor de eerste ronde van het programma GOR-COVID-19 is 4.500.000 euro beschikbaar. Voor GOR-COVID-19 monitor Jeugd 2021 en opzetten programma is 2.816.000 euro beschikbaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 30 augustus 2021; 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GOR-COVID-19 Monitor Jeugd 2021 en opzetten programma (pdf) 2 MB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Edwin Siebert. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een man

Edwin Siebert

Programmasecretaris COVID-19

+31 70 515 03 13
Covid19@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website