In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) roept ZonMw middels het programma GOR-COVID-19 GGD-en op met voorstellen te komen voor onderzoek gericht op de gezondheidseffecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie bij jeugd.

Onderwerpen

  • Gezondheidsonderzoek bij rampen
  • Gezondheidsmonitor
  • Jeugd

Onderdeel van programma

GOR-COVID-19

Geplaatst op

30 juli 2021

Deadline

30 augustus 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor Jeugd (pdf) 2 MB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het verwerven van inzicht in de gezondheidseffecten van de COVID-19 pandemie bij de doelgroep jeugd. De lang-cyclische gezondheidsmonitor Jeugd dient als basis voor de projectplannen gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Deze monitor zal binnen de gestelde kaders door GGD GHOR Nederland en in afstemming met de regiegroep moeten plaatsvinden.

Wat kan worden aangevraagd?

Aanvragers kunnen onderzoeksvoorstellen indienen die inzicht geven in de gezondheidseffecten van de coronapandemie en bijbehorende maatregelen op de doelgroep jeugd. De gezondheidsmonitor Jeugd dient als basis voor het onderzoek.

Randvoorwaarden

Een project komt in aanmerking voor honorering als het onderzoek past binnen de wettelijke kaders van gezondheidsonderzoek bij rampen en als het project inzicht geeft in de gezondheidseffecten van de coronapandemie en bijbehorende maatregelen op de doelgroep jeugd.

Wie kan aanvragen?

Alle GGD-en zijn uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

Budget

Voor de eerste ronde van het programma GOR-COVID-19 is 4.500.000 euro beschikbaar. Voor GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is 1.692.000 euro beschikbaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 30 augustus 2021; 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (pdf) 2 MB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Edwin Siebert. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een man

Edwin Siebert

Programmasecretaris COVID-19

+31 70 515 03 13
Covid19@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website