In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) roept ZonMw door middel van het programma GOR-COVID-19 de afzonderlijke GGD-en op met voorstellen te komen voor het uitvoeren van monitors die inzicht geven in de gezondheidseffecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie bij de doelgroepen jeugd, jongvolwassenen, mentaal kwetsbaren en algemene populatie (inclusief ouderen).

Onderwerpen

  • Gezondheidsonderzoek bij rampen
  • Gezondheidsmonitor
  • Jeugd, jongvolwassenen, mentaal kwetsbaren, ouderen

Onderdeel van programma

GOR-COVID-19

Geplaatst op

3 december 2021

Deadline

1 februari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GOR-COVID-19 Gezondheidsonderzoek GGD-en 2022-2025 (pdf) 2 MB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het verwerven van inzicht in de gezondheidseffecten van de COVID-19 pandemie bij de doelgroepen jeugd, jongvolwassenen, mentaal kwetsbaren (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg; OGGZ) en algemene populatie (inclusief ouderen). Deze oproep heeft betrekking op het verwerken en analyseren van de monitor jeugd die in 2021 is afgenomen en het opzetten en uitvoeren van de monitors met betrekking tot bovengenoemde doelgroepen.

Wat kan worden aangevraagd?

Aanvragers kunnen onderzoeksvoorstellen indienen die inzicht geven in de gezondheidseffecten van de coronapandemie en bijbehorende maatregelen op de doelgroepen jeugd, jongvolwassenen, mentaal kwetsbaren en algemene populatie (inclusief ouderen).

Randvoorwaarden

Een project komt in aanmerking voor honorering als het onderzoek past binnen de wettelijke kaders van gezondheidsonderzoek bij rampen en als het project inzicht geeft in de gezondheidseffecten van de coronapandemie en bijbehorende maatregelen op de doelgroep jeugd, jongvolwassenen, mentaal kwetsbaren en algemene populatie (inclusief ouderen).

Wie kan aanvragen?

Alle 26 GGD-en zijn uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

Budget

Voor GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor GGD-en 2022-2025 is 7.260.000 euro beschikbaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 1 februari 2022; 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GOR-COVID-19 Gezondheidsonderzoek GGD-en 2022-2025 (pdf) 2 MB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Annemieke Bekkers. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Annemieke Bekkers

Senior Programmamanager COVID-19

+31 70 515 03 13
Covid19@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website