In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) roept ZonMw door middel van het programma GOR-COVID-19 de partijen RIVM, GGD-GHOR, ARQ en Nivel op met voorstellen te komen voor onderzoek gericht op de gezondheidseffecten van de coronapandemie voor de doelgroepen jeugd, jongvolwassenen, mentaal kwetsbaren en algemene populatie (inclusief ouderen) en het uitvoeren van het programma GOR-COVID-19.

Onderwerpen

  • Gezondheidsonderzoek bij rampen
  • Monitoring
  • Jeugd, jongvolwassenen, mentaal kwetsbaren, ouderen

Onderdeel van programma

GOR-COVID-19

Geplaatst op

3 december 2021

Deadline

1 februari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor 2022-2025 en uitvoeren programma (pdf) 2 MB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het verwerven van inzicht in de gezondheidseffecten van de COVID-19 pandemie bij de doelgroepen jeugd, jongvolwassenen, mentaal kwetsbaren (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg; OGGZ) en algemene populatie (inclusief ouderen). Binnen deze subsidieoproep kunnen de genodigden projectplannen indienen voor monitoring en onderzoek met betrekking tot genoemde doelgroepen passend binnen de wettelijke kaders en voortbordurend op de propositie GOR zoals deze ontwikkeld is in 2021 door de regiegroep.

Wat kan worden aangevraagd?

Aanvragers kunnen projectplannen indienen die betrekking hebben op het verwerken en analyseren van de monitor jeugd die in 2021 is afgenomen en het opzetten en uitvoeren van de kort-cyclische monitoring en monitors met betrekking tot de doelgroepen jeugd, jongvolwassenen, mentaal kwetsbaren en algemene populatie (inclusief ouderen) in de periode 2022-2025.

Randvoorwaarden

Een project komt in aanmerking voor honorering als het onderzoek past binnen de wettelijke kaders van gezondheidsonderzoek bij rampen en als het project inzicht geeft in de gezondheidseffecten van de coronapandemie en bijbehorende maatregelen op de doelgroepen jeugd, jongvolwassenen, mentaal kwetsbaren en algemene populatie (inclusief ouderen).

Wie kan aanvragen?

RIVM, GGD-GHOR Nederland, ARQ en Nivel zijn uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

Budget

Voor GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor 2022-2025 en uitvoeren programma is 12.640.000 euro beschikbaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 1 februari 2022; 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor 2022-2025 en uitvoeren programma (pdf) 2 MB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Annemieke Bekkers. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Annemieke Bekkers

Senior Programmamanager COVID-19

+31 70 515 03 13
covid19@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website