Onderzoek voor bewijsvoering van de effectiviteit op het terrein van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie is relatief nieuw in Nederland. Door het financieren van onderzoek wil het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis kennisontwikkeling stimuleren over de kwaliteit en specifiek de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van hulpmiddelenzorg thuis.

Onderwerpen

  • Doelmatigheid;
  • Effectiviteit en kosten;
  • Hulpmiddelengebruiker;
  • Hulpmiddelenzorg thuis;
  • Medische hulpmiddelen;
  • Organisatie van de hulpmiddelenzorg thuis;
  • Zorgtechnologie.

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis 2021 - 2023

Geplaatst op

10 december 2020

Deadline

2 maart 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep UA Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis – Open ronde 4: Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis (pdf) 261 KB

Doel subsidieoproep

In deze oproep voor uitgewerkte aanvragen ‘GGH – Open ronde 4: Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor kennisontwikkeling over innovatieve en bestaande hulpmiddelenzorg thuis, zodat deze op een veilige, effectieve (o.a. functioneringsgerichte) en betaalbare wijze kan worden toegepast in de zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

Het programma GGH richt zich op onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis. Het betreft primair hulpmiddelenzorg die behoort tot de Zorgverzekeringswet of daar in de toekomst toe kan gaan behoren. Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen rondom ‘Juiste zorg op de juiste plek’, de domeinoverstijgende problematiek en substitutie van zorg, is er beperkte ruimte voor onderzoek naar hulpmiddelenzorg thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg. Als u twijfelt of het onderwerp van uw projectidee past binnen de hulpmiddelenzorg thuis, kunt mailen naar hulpmiddelen@zonmw.nl.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan alleen door een hoofdaanvrager afkomstig van een onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht[1] (zie definitie onderzoeksorganisatie) worden ingediend.

Budget

Het totale budget van deze subsidieronde is €2,2 miljoen. Het richtbedrag per project is € 600.000,- mits goed onderbouwd in de begroting. De maximale looptijd van een project bedraagt 6 jaar.

[1] Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, (2014/C 198/01), artikel 15 onder ee).

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 2 maart 2021 – 14.00u uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep UA Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis – Open ronde 4: Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis (pdf) 261 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie?’ Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marleen Jonker. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website