Hulpmiddelenzorg in Nederland is volop in beweging en begrippen zoals kwaliteit, doelmatigheid en de behoefte van de hulpmiddelengebruiker staan centraal. Wetenschappelijke bewijsvoering van de hulpmiddelenzorg is relatief nieuw in Nederland. Samenwerking tussen verschillende partijen in het hulpmiddelenveld is noodzakelijk om relevant onderzoek te kunnen doen.

Onderwerpen

  • Hulpmiddelenzorg
  • Hulpmiddelengebruiker
  • Kosteneffectiviteit
  • Medische hulpmiddelen

 

 

 

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 2018-2020

Geplaatst op

17 december 2019

Deadline

3 maart 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – open ronde 3 (pdf) 119 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid in de extramurale hulpmiddelenzorg.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze oproep ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg open ronde 3’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de hulpmiddelenzorg. Het gaat uiteindelijk om gepast gebruik van hulpmiddelenzorg (zorg op maat), dat wil zeggen dat het juiste hulpmiddel, passend bij de behandelwijze, afgestemd is op de reële behoefte van de hulpmiddelengebruiker en doelmatig wordt ingezet (goede kwaliteit tegen aanvaardbare kosten).

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

  • Een subsidieaanvraag kan alleen door een onderzoeksinstelling (zie definitieonderzoeksinstelling) worden ingediend.
  • Zorgprofessionals en (vertegenwoordigers van) hulpmiddelengebruikers/mantelzorgers worden aangemoedigd om medeaanvrager van het project te zijn. Hierbij geldt dat zij deelnemen voor eigen rekening en risico.
  • Zorgverzekeraars, leveranciers en fabrikanten worden aangemoedigd om cofinancier van het project te zijn.

Niet in aanmerking voor deze subsidieronde komt onderzoek naar hulpmiddelen die:

  • in de Regeling Zorgverzekering vallen onder de categorie ‘geneeskundige zorg’;
  • vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
  • nog in de ontwikkelfase zitten en/of nog niet op de markt zijn toegelaten (geen CE-markering hebben).

Budget

Het totale budget van deze subsidieronde is €2,1 miljoen. Het richtbedrag per project is € 300.000,- met een limiet van € 600.000,- mits goed onderbouwd.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 3 maart 2020 – 14.00u uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – open ronde 3 (pdf) 119 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marleen Jonker. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website