Deze ronde richt zich op het bevorderen van de inzet van laagdrempelige en bewezen effectieve werkwijzen gericht op het verbeteren van de therapietrouw van thuiswonende patiënten. De nadruk ligt hierbij op relatief eenvoudige oplossingen ter ondersteuning van goed gebruik van geneesmiddelen, die eenvoudig implementeerbaar zijn.

Onderwerpen

 • Bevorderen van therapietrouw
 • Proeftuin; praktijksetting waarin verschillende partijen samenwerken
 • Bewezen therapietrouw-interventie(s)
 • Thuiswonende patiënten

 

 

 

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

21 februari 2020

Deadline

30 juni 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep STIP Ronde - Proeftuinen Therapietrouw - UA (pdf) 676 KB

Doel subsidieoproep

In deze ronde willen we projecten honoreren die gericht zijn op het verbeteren van de therapietrouw bij thuiswonende patiënten. We denken aan bestaande multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in een wijk of beperkte regio (10-15 huisartspraktijken, enkele apotheken, thuiszorg en ziekenhuis) die een interventie, die zijn nut bewezen heeft, willen invoeren én willen onderzoeken hoe zo’n implementatie het beste uitgevoerd kan worden. ZonMw wil dat andere regio’s dergelijke initiatieven na afloop van het project sneller kunnen invoeren.

Begeleiding subsidieaanvraag

Het Make-It consortium biedt de proeftuinen die het projectidee mogen uitwerken ondersteuning. Het Make-It consortium zal 2 en/of 11 maart in de middag/begin avond een workshop grant writing organiseren voor de proeftuinen voor de uitwerking van het projectidee. Daarnaast krijgt elke proeftuin twee Make-It experts toegewezen die meelezen en adviseren bij het opstellen van de uitgewerkte subsidieaanvraag. Ook ondersteunt het Make-It consortium de aanvrager bij de voorbereiding van de reactie naar aanleiding van het referentenoordeel (zie ook de subsidieoproep)

Wat kan worden aangevraagd?

 • Het project is gebaseerd op een praktijksetting waarin verschillende partijen gezamenlijk werken aan een innovatieve gezondheidsbevorderende oplossing.
 • Het project richt zich op relatief simpele interventies en oplossingen, ter ondersteuning van therapietrouw, die eenvoudig implementeerbaar zijn in de klinische praktijk.
 • Het moet gaan om therapietrouwbevordering bij thuiswonende patiënten, en in de eerstelijnszorg betrekkelijk frequent voorkomende problemen.
 • In het project staat het goed gebruik van geneesmiddelen centraal.

Deze ronde is niet bedoeld om nieuwe therapietrouw-interventies te ontwikkelen en/of onderzoeken.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Als uw projectidee in STIP Ronde Proeftuinen Therapietrouw van het GGG-programma een positief besluit tot uitwerken heeft gekregen, kunt u een subsidieaanvraag indienen.

Budget

 • Per proeftuin is maximaal 200.000 euro beschikbaar, voor een looptijd van maximaal 2 jaar.
 • Cofinanciering – bijvoorbeeld van een ziektekostenverzekeraar – is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling.
 • Totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 800.000 euro.

 

Aanvraag indienen

Let op! De deadline van deze subsidieoproep is verschoven in verband met de situatie rondom het coronavirus (COVID-19). Dit betekent dat u tot 30-6-2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag kunt indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep STIP Ronde - Proeftuinen Therapietrouw - UA (pdf) 676 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Inge Daemen. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de ZonMw-Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website