Deze STIP subsidieronde richt zich op het bevorderen van therapietrouw bij thuiswonende patiënten. De implementatieprojecten in deze subsidieronde dienen een bewezen effectieve interventie gericht op het verbeteren van therapietrouw in te zetten in regio’s waar de interventie nog niet structureel wordt toegepast in de praktijk. De keuze van de te implementeren interventie(s) is bepaald op basis van de vier gehonoreerde proeftuinen uit de eerste STIP Proeftuinen Therapietrouw subsidieronde (zie ook ‘doel subsidieoproep’).

Onderwerpen

 • Bevorderen van therapietrouw
 • Proeftuin; praktijksetting waarin verschillende partijen samenwerken
 • Bewezen therapietrouw-interventie(s)
 • Thuiswonende patiënten

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

18 januari 2022

Deadline

15 maart 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep STIP Ronde - Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 - UA (pdf) 756 KB

Doel subsidieoproep

Met deze subsidieronde wil ZonMw bewezen effectieve interventies gericht op het verbeteren van therapietrouw verder brengen naar de praktijk met als doel het bevorderen van therapietrouw bij thuiswonende patiënten. In deze subsidieronde zullen we maximaal 4 proeftuinen honoreren. De keuze van de te implementeren interventie(s) is bepaald op basis van de vier gehonoreerde proeftuinen uit de eerste STIP Proeftuinen Therapietrouw subsidieronde.

De proeftuinen zullen intensief begeleid worden door het Make-It consortium. Het consortium ontwikkelt het instrumentarium, evalueert samen met de projectleiders de proeftuinen en ondersteunt het verder verspreiden van de opgedane kennis. Een eis om voor subsidie in aanmerking te komen, is commitment vanuit de proeftuinen aan de activiteiten van het consortium. Samenwerking met het consortium is verplicht en de projectleiders zijn gehouden aan de methoden, de te meten uitkomstmaten en de aanwijzingen die worden aangereikt vanuit het consortium.

Wat kan worden aangevraagd?

 • Het project is gericht op thuiswonende patiënten en gebaseerd op een praktijksetting waarin een multidisciplinair samenwerkingsverband een proeftuin wil opzetten;
 • Het project richt zich op de implementatie van één of meerdere interventies die gehonoreerd zijn in de eerste ronde STIP Proeftuinen Therapietrouw (zie ook ‘doel subsidieoproep);
 • In het project staat het goed gebruik van geneesmiddelen centraal;

Deze ronde is niet bedoeld om nieuwe therapietrouw-interventies te ontwikkelen en/of onderzoeken.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Deze ronde richt zich op projecten waarbij patiëntenorganisaties, gezondheidscentra, apothekers, huisartsen, thuiszorg en/of ziekenhuizen betrokken zijn. De proeftuinen hebben hun basis in de praktijk, de hoofdaanvrager en projectleider kunnen daarom niet afkomstig zijn uit een academische instelling of onderzoeksinstituut.

Het Make-It consortium biedt de proeftuinen die het projectidee mogen uitwerken ondersteuning. Het Make-It consortium zal op donderdag 3 februari 2022 en woensdag 2 maart 2022 twee workshopdagen grant writing organiseren voor de projectleiders van de proeftuinen voor de uitwerking van het projectidee. De precieze locatie en tijdstippen volgen nog.

Budget

 • Per proeftuin is maximaal 200.000 euro beschikbaar voor een looptijd van maximaal 2 jaar.
 • Cofinanciering – bijvoorbeeld van een ziektekostenverzekeraar – is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling.
 • Totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 800.000 euro.

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag tot dinsdag 15 maart 2022, 14.00 uur indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep STIP Ronde - Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 - UA (pdf) 756 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Inge Daemen. Voor technische vragen over Mijn ZonMw neemt u contact op met de ZonMw-Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website