De subsidieoproep voor Rediscovery Ronde 3 van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. In de Rediscovery Ronde gaat het om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel bij een indicatie waarvoor het middel niet is geregistreerd.

Onderwerpen

  • Drug Rediscovery
  • Farmacotherapie
  • Meerwaarde
  • Doorgeleiding van resultaten

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

21 december 2018

Deadline

19 maart 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Rediscovery Ronde 3 - UA (pdf) 1,018 KB

Doel subsidieoproep

De Rediscovery Ronde gaat om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.

Idealiter vormen bestaande humane pilotdata en een aannemelijk verondersteld werkingsmechanisme voor de nieuwe indicatie de basis van de voorgestelde studie. In deze derde subsidieronde kunnen, in tegenstelling tot voorgaande rondes, echter óók projectideeën worden ingediend gebaseerd op een aannemelijk signaal uit de zorg, literatuur of een andersoortige analyse. In deze ronde kunnen daarom 2 typen projectideeën worden ingediend, door ZonMw gedefinieerd als: ‘Vroegefase-project’ of ‘Vervolgfase-project’.

Wat kan worden aangevraagd?

  • Er gelden in principe geen beperkingen aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek; een goede onderbouwing is echter essentieel.
  • Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling. Met name van de fabrikant van het te onderzoeken geneesmiddel wordt in principe een (in kind) bijdrage verwacht, bijvoorbeeld door levering van de studiemedicatie en/of placebo.
  • Totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 1 miljoen euro.

Randvoorwaarden

Idealiter vormen bestaande humane pilotdata en een aannemelijk verondersteld werkingsmechanisme voor de nieuwe indicatie de basis van de voorgestelde studie. In deze derde subsidieronde kunnen, in tegenstelling tot voorgaande rondes, echter óók projectideeën worden ingediend gebaseerd op een aannemelijk signaal uit de zorg, literatuur of een andersoortige analyse. In deze ronde kunnen 2 typen projectideeën worden ingediend, door ZonMw gedefinieerd als: ‘Vroegefase-project’ of ‘Vervolgfase-project’.

De projectvoorstellen worden, naast de standaard relevantiecriteria van ZonMw, beoordeeld op het programma-specifieke relevantiecriterium ‘Relevantie voor de klinische praktijk’. Hierbij besteedt de commissie aandacht aan de volgende twee aspecten: Meerwaarde en Doorgeleiding.

Wie kan aanvragen?

Als uw projectidee in Rediscovery Ronde 3 van het GGG-programma een positief advies tot uitwerken heeft gekregen, kunt u een subsidieaanvraag indienen. Als u besluit tegen negatief advies een subsidieaanvraag in te dienen, dan dient u dit vooraf per e-mail te melden bij ZonMw zoals in de adviesbrief staat vermeld. Dit kan tot uiterlijk 2 januari 2019 (12:00 uur).

Aanvraag indienen

U kunt tot 19 maart 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Rediscovery Ronde 3 – UA (pdf) 1,018 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jasmijn Timp. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website