De subsidieoproep voor Open Ronde 11 van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Voor deze Open Ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden.

Onderwerpen

  • Farmacotherapie
  • Implementeerbaarheid van de resultaten
  • Concrete opbrengsten

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

16 december 2021

Deadline

1 maart 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Open Ronde 11 - UA Def (pdf) 1 MB

Doel subsidieoproep

GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. Voor een Open Ronde 11 subsidieaanvraag geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn.

  • Het onderzoek moet leiden tot winst voor de klinische praktijk: het verbetert het gebruik van beschikbare geneesmiddelen via optimalisatie van het effect op gezondheid en/of verhoging van de doelmatigheid.
  • Implementatie van de uitkomsten van het project moeten worden gewaarborgd.
  • De aanvraag maakt helder dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen.
  • De aanvraag heeft een breed draagvlak, waarbij de uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband.

Wat kan worden aangevraagd?

  • Voor multicenter trials geldt een maximum (totaal) studiebudget van 1 miljoen euro (inclusief eventuele cofinanciering). Verder gelden er in principe geen beperkingen aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Wel is het van belang dat zowel het budget als de looptijd realistisch en goed onderbouwd zijn.
  • Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling.
  • Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 6 miljoen euro.

Randvoorwaarden

Aanvragen binnen subsidierondes van het GGG-programma worden beoordeeld op het programmaspecifieke relevantiecriterium ‘Relevantie voor de klinische praktijk’. Hierbij besteedt de commissie aandacht aan de volgende twee aspecten: Concrete opbrengsten en Implementeerbaarheid van de resultaten.

Wie kan aanvragen?

Als uw projectidee in Open Ronde 11 van het GGG-programma een positief advies tot uitwerken heeft gekregen, kunt u uw subsidieaanvraag indienen. Als u besluit tegen negatief advies een subsidieaanvraag in te dienen, dient u dit vooraf per e-mail te melden bij ZonMw (geneesmiddelen@zonmw.nl o.v.v. dossiernummer). Dit kan tot uiterlijk 6 weken na dagtekening adviesmail.

Aanvraag indienen

U kunt tot uiterlijk 1 maart 2022, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ‘Mijn ZonMw’.
Aanvragen die na dit tijdstip worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Let op:

Mijn ZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met Mijn ZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Open Ronde 11 - UA Def (pdf) 1 MB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over Open Ronde 11' op de link informatiepagina (onder ‘Meer informatie en handige links’)? Dan kunt u voor inhoudelijke vragen contact opnemen met Roy Teng. Voor technische vragen over ‘Mijn ZonMw’ kunt u contact opnemen met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website