De subsidieoproep voor Grote Trials Ronde 5 is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Deze subsidieoproep van het deelprogramma Grote Trials is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk.

Onderwerpen

  • Farmacotherapie
  • Prospectief, (inter)nationaal, multicenter interventie-onderzoek
  • Concrete opbrengsten voor de praktijk
  • Nationale impact

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

18 maart 2022

Deadline

5 juli 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Grote Trials 5 UA (pdf) 1 MB

Doel subsidieoproep

In de subsidieronde Grote Trials gaat het specifiek om studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studies hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk. De implementatie heeft een substantiële impact op gezondheidswinst, kostenbesparingen en/of kwaliteit van zorg.

Het onderwerp heeft een breed draagvlak bij de betreffende beroepsgroep(en). Deelname aan het project door alle relevante partijen op nationaal niveau is vereist. Het nationale karakter maakt het mogelijk een goede infrastructuur op te zetten die ook voor toekomstige studies te gebruiken is.

Wat kan worden aangevraagd?

De indiening betreft een aanvraag voor prospectief, (inter)nationaal, multicenter interventie-onderzoek met in Nederland geregistreerde geneesmiddelen en omvat een duidelijke klinische vraagstelling die algemeen als probleem wordt erkend.

Het totale budget van het project (inclusief eventuele cofinanciering) dient minimaal 1 miljoen euro te zijn. Er worden geen beperkingen gesteld aan het maximaal aan te vragen bedrag en de looptijd van het onderzoek. Het is van belang dat het budget en de looptijd realistisch en goed onderbouwd zijn.

Een substantieel deel van de subsidie kan worden gebruikt voor de benodigde infrastructuur ten behoeve van de beoogde studie en eventuele volgende studies; een goede onderbouwing is essentieel.

Randvoorwaarden

Aanvragen worden, naast de standaard relevantiecriteria van ZonMw, beoordeeld op het programma-specifieke relevantiecriterium ‘Relevantie voor de klinische praktijk’ – uitgesplitst in twee deelaspecten: Concrete opbrengsten en Implementeerbaarheid van de resultaten in de praktijk.

Het moet evident zijn dat de inzet van publieke middelen gerechtvaardigd is en dat het onderzoek betreft dat niet door andere partijen, bijvoorbeeld in het kader van geldende verplichtingen, wordt opgepakt en gefinancierd.

ZonMw stimuleert samenwerking tussen en deelname van partijen, maar subsidie wordt niet verstrekt als afspraken leiden of kunnen leiden tot het verlenen van staatssteun of als daardoor niet aan de ZonMw-subsidievoorwaarden kan worden voldaan.

Wie kan aanvragen?

Als uw projectidee in Grote Trials Ronde 5 van het GGG-programma een positief advies tot uitwerken heeft gekregen, kunt u een subsidieaanvraag indienen. Als u besluit tegen negatief advies een subsidieaanvraag in te dienen, dient u dit vooraf per e-mail te melden bij ZonMw (geneesmiddelen@zonmw.nl o.v.v. projectnummer). Dit kan tot uiterlijk 6 weken na dagtekening van de adviesmail over het projectidee.

Budget

Deze ronde is erop gericht vraagstellingen te beantwoorden die een groot en kwalitatief hoogwaardig multicenter onderzoek vereisen. Daarom wordt een ondergrens van 1 miljoen euro gehanteerd voor het totale budget, inclusief eventuele cofinanciering. Er worden geen beperkingen gesteld aan het maximaal aan te vragen bedrag en de looptijd van het onderzoek. De (onderbouwing van de) hoogte van het totale budget en de aangevraagde financiering vormen onderdeel van de beoordeling. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 8 miljoen euro.

Aanvraag indienen

U kunt tot uiterlijk 5 juli 2022, 14:00 uur, uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw.
Aanvragen die na dit tijdstip worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Grote Trials 5 UA (pdf) 1.06 MB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marjo Tieleman. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website