ZonMw streeft naar gelijkwaardige gezondheidsuitkomsten voor alle Nederlanders. Uit onderzoek blijkt dat verschillen tussen mannen en vrouwen ook leidt tot andere (gezondheids)uitkomsten. Deze oproep levert meer kennis en aangrijpingspunten op om deze gezondheidsverschillen op het gebied van preventie te verkleinen.

Onderwerpen

  • Genderverschillen (sociaal-culturele verschillen) op het gebied van preventie
  • Sekseverschillen (biologische verschillen) op het gebied van preventie
  • Kennisontwikkeling door aanvullend onderzoek bij lopende of recent afgesloten preventieprojecten (< 18 maanden vanaf publicatiedatum oproeptekst)

 

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 - 2022

Geplaatst op

20 juni 2022

Deadline

12 oktober 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Gender en preventie 2022 (pdf) 312 KB

Doel subsidieoproep

Het onderzoek levert meer inzicht op over relevante gender- en/of sekseverschillen op verschillende terreinen binnen het preventiedomein. Met relevante verschillen worden die verschillen bedoeld die leiden tot andere gezondheidsuitkomsten of andere belangrijke uitkomsten denk hierbij bijvoorbeeld aan (maatschappelijke) participatie. Het onderzoek draagt bij aan innovatie omdat het nieuwe aanknopingspunten oplevert voor een beter toegespitste preventie die uiteindelijk leidt tot meer gelijkwaardige uitkomsten voor mannen en vrouwen en diverse genderidentiteiten.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidie is bedoeld voor aanvullend onderzoek over sekse en gender bij lopende dan wel recent (<18 maanden) afgeronde projecten binnen specifieke subsidierondes vanuit Preventie.

Het maximale budget per aanvraag is € 50.000,- bij een looptijd van maximaal 12 maanden of
€ 100.000,- voor een looptijd vanaf 12 maanden tot maximaal 24 maanden. Deze maxima gelden ook indien er vanuit verschillende projecten samen een aanvraag wordt ingediend. Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling. Er is in totaal maximaal € 500.000,- beschikbaar voor deze subsidieronde. De bedragen zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW.

 

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Dit is een subsidieoproep op uitnodiging.
U kunt alleen een subsidieaanvraag indienen als het primaire project gehonoreerd is in één van de in de subsidieoproep genoemde subsidierondes.

Daarnaast geldt o.a.:

  • Voor de primaire projecten geldt dat in de oorspronkelijke onderzoeksvraagstelling gender- of sekse-specifieke aspecten niet of niet voldoende zijn opgenomen, terwijl deze aspecten waarschijnlijk wel relevant zijn voor (gezondheids-)uitkomsten voor de doelgroep(en) van het onderzoek.
  •  Het heeft de voorkeur dat de hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke dezelfde persoon zijn als bij het primaire project.
  • In het projectteam wordt een expert opgenomen op het gebied van genderonderzoek.
  • Participatie van de doelgroep(en) in de uitwerking en uitvoer van het onderzoek is noodzakelijk.
  • Samenwerking met in ieder geval een Nederlandse onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht is verplicht.

Lees alle voorwaarden in de oproeptekst goed door.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 12 oktober 2022, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Gender en preventie 2022

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Astrid van Sonsbeek (programmamanager) of Eline van Bennekom (programmasecretaris).

Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website