Uit onderzoek blijkt dat er verschillen zijn tussen jongens en meisjes met diabetes type 1 in het ontwikkelen van emotionele en psychosociale problemen. Er is echter nog weinig bekend over wat deze verschillen zijn, waarom deze verschillen bestaan en hoe hier in de diabeteszorg mee omgegaan moet worden.

Onderwerpen

  • Sekse en gender
  • Jongeren met diabetes type 1
  • Emotionele en psychosociale ontwikkeling
  • Onderzoek op basis van bestaande databases
  • Aangevuld met kwalitatieve studie

Onderdeel van programma

Kennisprogramma Gender en Gezondheid

Geplaatst op

15 juli 2020

Deadline

24 september 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Gender en Diabetes (pdf) 204 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is meer inzicht en kennis opbouwen over sekse- en genderverschillen in de emotionele en psychosociale ontwikkeling van adolescente jongens en meisjes met diabetes type 1, om van daaruit aanbevelingen te kunnen doen voor een sekse- en gendersensitieve benadering, begeleiding en/of behandelingen van deze jongeren.

ZonMw en het Diabetes Fonds werken in deze subsidieoproep samen om de aandacht voor sekse- en gender in diabetesonderzoek en -zorg te vergroten.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan een subsidieaanvraag worden ingediend gericht op onderzoek op basis van bestaande databases, aangevuld met kwalitatief onderzoek. Het kwalitatieve deelonderzoek moet daarbij gericht zijn op enerzijds nadere hypothesevorming of interpretatie van de gevonden sekse- en gendergerelateerde verschillen uit de bestaande data, en anderzijds bijdragen aan een sekse- en genderspecifieke handreiking richting zorgprofessionals, jongeren met diabetes type 1, hun ouders en andere nauw betrokkenen in de dagelijkse praktijk van diabeteszorg ten aanzien van de zorg en begeleiding van jongeren met diabetes type 1.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Alleen uitgenodigde partijen kunnen een subsidieaanvraag indienen. De uitkomsten van het onderzoek moeten benut kunnen worden voor vervolg in onderzoek en praktijk of beleid. De projectgroep betreft daarom bij voorkeur een samenwerkingsverband tussen onderzoeksorganisaties en/of praktijkinstellingen. De samenwerking tussen verschillende organisaties komt tot uitdrukking in de samenstelling van de projectgroep.

In de aanvraag moet een aanwijsbare rol van patiënten(vertegenwoordiging) opgenomen zijn. Dit komt ook tot uitdrukking in de samenstelling van de projectgroep.


Budget

De subsidie bedraagt maximaal € 100.000,- (inclusief eventueel verschuldigde BTW) voor projecten met een looptijd van maximaal 18 maanden. ZonMw en het Diabetes Fonds stellen beiden € 50.000 beschikbaar. Het totaal budget bedraagt €100.000 waarvan maximaal één onderzoek wordt gefinancierd.

 

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 24 september 2020, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Gender en Diabetes (pdf) 204 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Lieselot van Hoorn, Carine Stroet of Miranda van Duijn. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Lieselot van Hoorn

Programmasecretaris

+31 70 349 54 16
gender@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Carine Stroet

Programmamanager

+31 70 349 50 21
gender@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Miranda van Duijn

Senior programmamanager

+31 70 349 53 65
gender@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website