Dit is een subsidieoproep op uitnodiging voor zorgevaluaties gefinancierd in het kader van Stimuleer Effectieve en Elimineer Niet Effectieve Zorg (SEENEZ), Zorgevaluatie 30 aandoeningen Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda (30K&D) of Leading the Change (LtC), welke minimaal 6 maanden vertraging hebben.

Onderwerpen

 • lopende zorgevaluatie
 • vertraging
 • versnelling inclusie
 • bestaande zorg
 • gepast gebruik

Onderdeel van programma

Evaluatieonderzoek ZE&GG

Geplaatst op

19 maart 2020

Deadline

12 mei 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Evaluatieonderzoek ZE&GG - inclusieversneller 2020 Ronde 1 (pdf) 183 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het stimuleren van acties die de inclusiessnelheid verhogen in moeizaam includerend, maar relevant lopend zorgevaluatie onderzoek, zodat resultaten van de studie eerder beschikbaar komen.

Deze oproep volgt uit Actie 4 van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), zoals beschreven in de ‘Rapportage Kwartiermakersfase van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)’: het oplossen van belemmeringen bij de uitvoer van lopende zorgevaluaties. Het betreft een concrete actie door alle hoofdlijnenakkoord (HLA)-partijen als onderdeel van de Cirkel van Gepast Gebruik.

Wat kan worden aangevraagd?

Het maximaal beschikbare bedrag per aanvraag is € 50.000,- en dient ingezet te worden voor de financiering van activiteiten die leiden tot het versnellen van de inclusie, om daarmee succesvolle afronding van het project binnen een redelijke termijn, met kortere uitloop, te realiseren.

Hierbij kunt u denken aan activiteiten zoals het organiseren van bijeenkomsten, intensivering van multicenter contact, counselingstraining, een inclusievergoeding, het aanstellen van een research nurse of studiecoördinator, of het ontwikkelen van informatie- en promotiemateriaal.

Randvoorwaarden

In aanmerking voor deze subsidieronde komen lopende zorgevaluaties gefinancierd in het kader van Stimuleer Effectieve en Elimineer Niet Effectieve Zorg (SEENEZ), Zorgevaluatie 30 aandoeningen Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda (30K&D) of Leading the Change (LtC),  welke een vertraging hebben opgelopen in de inclusieplanning van minstens 6 maanden ten opzichte van de oorspronkelijke planning in de gehonoreerde subsidieaanvraag. De inclusie moet al minstens drie maanden lopen.

Niet in aanmerking voor deze subsidieronde komen:

 • Reeds afgeronde projecten;
 • Projecten waarvan de inclusie al is afgerond;
 • Projecten die op schema lopen volgens de tijdsplanning opgegeven bij de subsidieaanvraag;
 • Projecten die alleen opstartproblematiek hebben gehad;
 • Projecten die minder dan 6 maanden vertraging hebben;
 • Projecten die nog geen drie maanden includeren;
 • Projecten die belemmeringen ervaren die niet met een extra financiële impuls op te lossen zijn, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van commitment van de betrokken beroepsgroep(en) en/of betrokken zorgorganisaties.
 • Projecten waarbij de steunverklaring vanuit de betrokken wetenschappelijke vereniging(en) ontbreekt;
 • Verlenging van het dienstverband van een (arts/junior) onderzoeker om dataverzameling of data analyse te realiseren.
 • Het budget mag niet worden ingezet om langer door te gaan met de huidige inclusiesnelheid (d.w.z. gelijk aan de snelheid van de afgelopen 3 maanden), bijvoorbeeld bij het geval van opstartproblematiek.

Wie kan aanvragen?

Projectleiders van lopende zorgevaluaties gefinancierd in het kader van SEENEZ, 30K&D en Leading the Change, welke minimaal 6 maanden vertraging hebben. Het betreft een subsidieoproep op uitnodiging .

Budget

De totale beschikbare subsidie is maximaal € 740.000. Het maximaal beschikbare bedrag per aanvraag is € 50.000,- en dient ingezet te worden voor de financiering van activiteiten die leiden tot het versnellen van de inclusie, om daarmee succesvolle afronding van het project binnen een redelijke termijn, met kortere uitloop, te realiseren. Het aangevraagde bedrag moet passen binnen de algemene subsidiebepalingen van ZonMw.

 • De subsidie wordt in twee rondes uitgezet, waarbij het budget voor Ronde 2 het resterend budget uit Ronde 1 bedraagt.
 • Voor een project kan eenmalig subsidie worden aangevraagd. Het is aan de projectleider of de aanvraag wordt ingediend in Ronde 1 of 2.
 • Ronde 2 gaat naar verwachting eind juni 2020 open en de deadline voor aanvragen van ronde 2 wordt medio september 2020

Aanvraag indienen

U kunt tot 12 mei 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Evaluatieonderzoek ZE&GG - inclusieversneller 2020 Ronde 1 (pdf) 183 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen via evaluatieonderzoekze&gg@zonmw.nl . Voor de reacties op inhoudelijke vragen wordt door ZonMw met het programma ZE&GG afgestemd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website