Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen waar geen medische noodzaak voor is. De kennis die beschikbaar is over multidisciplinaire herstelzorg en reconstructieve chirurgische behandeling geeft momenteel een diffuus beeld, waar geen eenduidige conclusies uit getrokken kunnen worden over veiligheid en effectiviteit van herstelzorg.

Onderwerpen

  • Vrouwelijke Genitale Verminking
  • Reconstructieve chirurgische behandeling
  • Multidisciplinaire herstelzorg
  • Veiligheid en effectiviteit

Onderdeel van programma

Gender en Gezondheid

Geplaatst op

7 juni 2022

Deadline

13 september 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Effectiviteit en veiligheid herstelzorg VGV (pdf) 200 KB

Doel subsidieoproep

Met deze subsidieoproep wordt onderzoek dat inzicht geeft in de verwijzing, indicatiestelling, effectiviteit en veiligheid van multidisciplinaire herstelzorg bij VGV gestimuleerd. Dit vanuit een ‘follow up systeem’ gekoppeld aan zorg die gecentraliseerd wordt aangeboden in het Amsterdam UMC.

Wat kan worden aangevraagd?

Het onderzoek zal gericht zijn op vrouwen die te maken hebben of hebben gehad met vrouwelijke genitale verminking. In aansluiting bij bestaande richtlijnen wordt er (zoveel als mogelijk) onderscheid gemaakt tussen vrouwen met somatische klachten, vrouwen met psychische klachten en vrouwen met seksuele klachten.

Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat ze graag ziet dat de zorg voor deze doelgroep wordt gecentreerd bij het Amsterdam UMC. In dit universitair medisch centrum is de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd rond complexe genitale afwijkingen. De patiëntenzorg is daarbij ingebed in multidisciplinaire zorgpaden met integrale benadering vanuit gynaecologie, plastisch reconstructieve chirurgie, psychologie en seksuologie. Betrokkenheid van het Amsterdam UMC is daarmee essentieel voor de uitvoering van dit onderzoek.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Deze subsidieoproep is op uitnodiging en is gericht aan Amsterdam UMC. Amsterdam UMC is de hoofdaanvrager en penvoerder.

ZonMw stimuleert samenwerking tussen en deelname van partijen. Samenwerkende onderzoeksorganisatie(s) kunnen tevens aanspraak maken op een deel van de subsidie. Voor de overige samenwerkende organisatie(s) geldt dat zij in opdracht/inhuur kan deelnemen aan het project.

Budget

In deze subsidieronde kan voor het onderzoeksdeel maximaal € 500.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 5 jaar.

Behandelkosten van niet verzekerde zorg die in het kader van dit onderzoek wordt geboden, kunnen separaat tot een maximum van €700.000,- worden gesubsidieerd.

Aanvraag indienen

U kunt tot 13 september 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Effectiviteit en veiligheid herstelzorg VGV (pdf) 200 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Miranda van Duijn. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Miranda van Duijn

programmamanager

+31 70 349 53 65
gender@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website