Deze subsidieronde maakt onderdeel uit van het programma Effectief Toezicht. Een onderdeel hiervan is het AWT onderzoeksprogramma 2019-2020. Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek helpt de IGJ om haar werkwijzen steeds verder te verbeteren en het effect daarvan op de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken.

Onderwerpen

  • Effectief Toezicht
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Onderdeel van programma

Effectief Toezicht

Geplaatst op

22 maart 2019

Deadline

14 mei 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Seksueel grensoverschrijdend gedrag (pdf) 136 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van dit onderwerp is inzicht te verkrijgen van het huidig beleid en handvatten voor toekomstig beleid te creëren om het risico op SGOG binnen zorgrelaties te verminderen. Het onderzoek levert een bijdrage aan toezichtvernieuwing die past binnen de beweging naar toezicht op governance op kwaliteit en persoonsgerichte zorg. De IGJ verwacht dat dit kan bijdragen aan kwaliteit en veiligheid van zorg omdat seksualiteit en intimiteit belangrijke onderwerpen zijn voor persoonsgerichte zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

De oproep is gericht op tweejarig onderzoek op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het idee is om per fase te onderzoeken hoe de IGJ acteert en handvatten te geven voor mogelijke strategieën om naar de volgende fase te komen. Daarnaast maken onderzoekers per fase gebruik van de kennis uit eerder onderzoek naar die fase. Zodat het huidige onderzoek voortbouwt op de uitkomsten uit voorgaand AWT onderzoek. Actieonderzoek is een mogelijke vorm van onderzoek hiervoor.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Voor deze subsidieronde worden alleen de partners van de Academische Werkplaats Toezicht uitgenodigd om een voorstel in te dienen. We nodigen de partners uit om hierbij zoveel als zinvol is, onderling samen te werken met dien verstande dat formeel steeds een van de partners bij de aanvraag als hoofdaanvrager en indiener optreedt.

Budget

Het maximaal beschikbare bedrag per specifieke onderzoeksonderwerp is € 170.000,-. De maximale duur van het project is 24 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 14 mei 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Seksueel grensoverschrijdend gedrag (pdf) 136 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jolanda Huizer of Prya Badrie-Moennalal. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website