Deze subsidieronde maakt onderdeel uit van het programma Effectief Toezicht. Een onderdeel hiervan is het AWT onderzoeksprogramma 2019-2020. Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek helpt de IGJ om haar werkwijzen steeds verder te verbeteren en het effect daarvan op de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken.

Onderwerpen

  • Effectief Toezicht
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Netwerkzorg

Onderdeel van programma

Effectief Toezicht

Geplaatst op

22 maart 2019

Deadline

14 mei 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Persoonsgerichte zorg in netwerken (pdf) 126 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van dit onderwerp is toezichtstrategieën te verkrijgen die bijdragen aan het ontwikkelen en borgen van goede, patiëntgerichte zorg in netwerken. Dit onderzoek is relevant voor alle domeinen binnen de IGJ die in toenemende mate te maken krijgen met zorgaanbieders die in zorgnetwerken met elkaar samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

De oproep is gericht op tweejarig onderzoek op het gebied van persoonsgerichte zorg in netwerken. Het idee is om per fase te onderzoeken hoe de IGJ acteert en handvatten te geven voor mogelijke strategieën om naar de volgende fase te komen. Daarnaast maken onderzoekers per fase gebruik van de kennis uit eerder onderzoek naar die fase. Zodat het huidige onderzoek voortbouwt op de uitkomsten uit voorgaand AWT onderzoek. Actieonderzoek is een mogelijke vorm van onderzoek hiervoor.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Voor deze subsidieronde worden alleen de partners van de Academische Werkplaats Toezicht uitgenodigd om een voorstel in te dienen. We nodigen de partners uit om hierbij zoveel als zinvol is, onderling samen te werken met dien verstande dat formeel steeds een van de partners bij de aanvraag als hoofdaanvrager en indiener optreedt.

Budget

Het maximaal beschikbare bedrag per specifieke onderzoeksonderwerp is € 170.000,-. De maximale duur van het project is 24 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 14 mei 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Persoonsgerichte zorg in netwerken (pdf) 126 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jolanda Huizer of Prya Badrie-Moennalal. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website