Hoe begeleid je vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal naar betaald werk en economische zelfstandigheid? Vier gemeenten zijn uitgenodigd om in samenwerking met kennisinstellingen en andere stakeholders te komen tot wetenschappelijk onderbouwde tools, handvaten en werkwijzen voor de gemeentelijke praktijk.

Onderwerpen

  • Bevorderen economische zelfstandigheid van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Gemeentelijke uitvoeringspraktijk
  • Verbetering kwaliteit professioneel handelen
  • Evidence based handelen

Onderdeel van programma

Vakkundig aan het werk

Geplaatst op

18 december 2020

Deadline

14 september 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Economische zelfstandigheid van vrouwen – 6e ronde Vakkundig aan het Werk (pdf) 120 KB

Doel subsidieoproep

De subsidieoproep richt zich op effectieve werkwijzen en handelingsperspectieven bij gemeenten ter bevordering van de economische zelfstandigheid van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om vrouwen die vanuit de Participatiewet aan het werk dienen te komen en om niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een beroep doen op de gemeente in het zoeken naar betaald werk. Wat werkt in de begeleiding naar duurzaam betaald werk door gemeenten voor deze vrouwen en waarom? Wat zijn de werkzame elementen en onder welke voorwaarden of in welke context zijn deze elementen werkzaam? Wat voor rol speelt een werkgeversbenadering?

Wat kan worden aangevraagd?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de volgende fases doorlopen worden:

  • Fase 0: indiening motivatiebrief om interesse in subsidie kenbaar te maken.
  • Fase 1: voorbereiding en inrichting van het consortium en het ontwikkeltraject en uitwerken plan van aanpak (€ 50.000,-)
  • Fase 2: uitvoering ontwikkeltraject door het consortium (€ 250.000,-)

De huidige oproep betreft fase 1: voorbereiding en inrichting van het traject. Vier centrumgemeenten hebben op basis van hun motivatiebrief een startsubsidie ontvangen om hun ideeën verder uit te werken. Na beoordeling door een onafhankelijke commissie krijgen de gemeenten subsidie voor fase 2, mits de aanvraag voldoet aan de minimumeisen voor relevantie en haalbaarheid.

Randvoorwaarden

Binnen de projecten moeten gemeenten de volgende stappen zetten in het versterken van gendersensitief handelen en daarmee in het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen.

Wie kan aanvragen?

Alleen de vier centrumgemeenten die een startsubsidie hebben ontvangen op basis van de motivatiebrief, kunnen in deze subsidieronde een uitgewerkte aanvraag indienen. Samenwerking met vertegenwoordiging vanuit het werkgeversperspectief en met vertegenwoordiging vanuit vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt is vereist.

Budget

Voor fase 2 is een budget van € 250.000,- gereserveerd voor een looptijd van 2,5 jaar. In totaal is in deze ronde € 1.000.000,- beschikbaar voor fase 2. Dit biedt ruimte voor de uitvoering van 4 consortiumtrajecten.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 14 september 2021 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Economische zelfstandigheid van vrouwen – 6e ronde Vakkundig aan het Werk (pdf) 120 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u bij voorkeur uw vraag doorgeven aan vakkundigahwerk@zonmw.nl. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website