Met deze subsidieoproep wordt invulling gegeven aan Werkpakket 6 ‘Valorisatie; integratie onderzoek, onderwijs en zorg’ van het OPD. Het doel van de subsidieoproep is het opzetten van een overkoepeld consortium waarbij domeinoverstijgend wordt samengewerkt tussen onderzoek onderling en met onderwijs, (zorg)praktijk én bedrijfsleven, waarbij het patiëntperspectief voorop staat.

Onderwerpen

  • Werkpakket 6 ‘Valorisatie; integratie onderzoek, onderwijs en zorg’ van het OPD.

  • Opzetten van een overkoepeld consortium waarbij domein overstijgend wordt samengewerkt tussen onderzoek onderling en met onderwijs, (zorg)praktijk én bedrijfsleven, waarbij het patiëntperspectief voorop staat.

  • (Betere) doorgeleiding en implementatie van kennis, het versnellen van translatie richting de praktijk en het verduurzamen van de kennisinfrastructuur.

  • Verbetering van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Dementie

Geplaatst op

20 januari 2023

Deadline

11 april 2023,
14.00 uur

Doel subsidieoproep

Het doel van dit werkpakket is het (beter) doorgeleiden en implementeren van kennis, het versnellen van translatie richting de praktijk en het verduurzamen van de kennis- en datainfrastructuur, onder andere door het aan elkaar knopen en versterken van verschillende (bestaande) initiatieven. Hierdoor komen onderzoeksresultaten sneller terecht in de praktijk en ten goede aan de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Wat kan worden aangevraagd?

ZonMw nodigt het dementieveld uit om gezamenlijk een subsidieaanvraag in te dienen voor een overkoepelend en coördinerend consortium, passend binnen de kaders van deze subsidieoproep.

Randvoorwaarden

Van betrokken partijen wordt verwacht dat zij zich inspannen om:

  • een overkoepeld consortium te vormen waarbij domein-overstijgend wordt samengewerkt tussen onderzoek onderling en met onderwijs, (zorg)praktijk én bedrijfsleven, waarbij het patiëntperspectief voorop staat. Binnen dit consortium vindt intensieve kennisdeling plaats en wordt, door een geïntegreerde aanpak, een bijdrage geleverd aan de kennisinfrastructuur en het nationale en internationale onderzoek.
  • gezamenlijke activiteiten en strategieën te bepalen die bijdragen aan bovengenoemde doelen van de subsidieoproep.

Wie kan aanvragen?
Gelet op het profiel dat is opgesteld naar aanleiding van de verkenning en een consultatie van de leiders van de overige OPD consortia, wordt Alzheimer Nederland uitgenodigd om deze aanvraag te coördineren en als hoofdaanvrager te fungeren.

Budget
In deze subsidieronde kan maximaal €5.225.000,- worden aangevraagd voor één project (consortium) met een looptijd van maximaal 48 maanden met de intentie het consortium daarna met vier jaar te verlengen via een vervolgaanvraag (termijn 2).

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 11 april 2023, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Consortiumvorming Werkpakket 6: Valorisatie; integratie onderzoek, onderwijs en zorg (pdf)

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: Marlies van den Oever, senior programmamanager of Sophie Habets, implementatieadviseur, 070 515 03 39, dementie@zonmw.nl.

Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website