Het doel van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk is om gemeenten te stimuleren toepasbare kennis te ontwikkelen om de dienst- en hulpverlening te verbeteren. Deze oproep is gericht op onderzoek naar het gebruik van Big Data in het domein van Werk en Inkomen.

Onderwerpen

  • Big Data
  • Gemeentelijke uitvoeringspraktijk
  • Re-integratie
  • Werk en Inkomen

Onderdeel van programma

Vakkundig aan het Werk

Geplaatst op

14 juli 2020

Deadline

17 september 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Big Data en Re-integratie 2020 (pdf) 107 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep is gericht op onderzoek die kennis over de kansen, risico’s en (on)mogelijkheden van het gebruik van Big Data in het domein van Werk en Inkomen ontwikkeld, aan de hand van concrete kennisvragen van aan het onderzoek deelnemende gemeenten.

Wat kan worden aangevraagd?

Het onderzoek binnen deze ronde richt zich op een combinatie van effectiviteitsonderzoek (of voorstadia daarvan) en op verklarend onderzoek, waarbij het volgende wordt opgeleverd:

  • de beantwoording van de gestelde kennisvragen op het gebied van re-integratie;
  • de resultaten, conclusies en aanbevelingen voor gemeenten ten aanzien van het gebruik van Big Data op het terrein van re-integratie;
  • een vergelijking met de effectevaluatie uit het voorgaande onderzoek binnen de gemeente Rotterdam;
  • een handzame werkwijzer voor gemeenten die aan de slag willen met het koppelen en analyseren van verschillende databestanden.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Binnen deze top-down ronde wordt een aantal geselecteerde kennisorganisaties uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen. Binnen de ingediende aanvraag nemen bij voorkeur meerdere gemeenten actief deel. De rol en betrokkenheid van de gemeenten worden in de aanvraag toegelicht.

Budget

In totaal is in deze subsidieronde een bedrag van € 100.000,- beschikbaar. Daarom is de hoogte van de aan te vragen subsidie maximaal € 100.000,-. Dit bedrag is een maximum en geen richtlijn voor de gewenste hoogte.

Looptijd

De totale looptijd van het project is maximaal 18 maanden. Na 6 maanden in de uitvoering van het project zal een go/no go moment plaatsvinden. Voor de eerste fase van het onderzoek is maximaal 20.000 euro beschikbaar. Indien wordt besloten om het onderzoek voort te zetten is maximaal 80.000 euro beschikbaar (fase 2).

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 17 september 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Big Data en Re-integratie 2020 (pdf) 107 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Anne Ballering of Yara Noordewier. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website