De oproep richt zich op het bevorderen van werken met een arbeidsbeperking. Wat werkt in de context van de uitvoeringspraktijk en dus ook in de context van werkgevers en werkzoekende wel en wat werkt niet om geschikt werk te creëren, mensen hierop in dienst te nemen en dit werk ook te behouden voor mensen met een arbeidsbeperking?

Onderwerpen

  • Werken met een arbeidsbeperking
  • Werk en inkomen
  • Gemeentelijke uitvoeringspraktijk
  • Praktijkrelevant onderzoek
  • Gendersensitieve aanpak

 

Onderdeel van programma

Vakkundig aan het werk 2

Geplaatst op

27 september 2022

Deadline

13 december 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking (pdf) 301 KB

Doel subsidieoproep

Het toepassen van nieuwe en bestaande kennis in de uitvoering en het bevorderen van kennisontwikkeling bij de uitvoering door medewerkers van gemeenten, UWV, werkgeversservicepunten en de door hen gecontracteerde dienstverleners en werkgevers, om een ‘evidence-based practice’ te realiseren in de praktijk van arbeidsintegratie van personen met een arbeidsbeperking.
Projecten in deze ronde zijn gericht op het ontwikkelen en evalueren van minimaal één en bij voorkeur meer van onderstaande punten:

  • Effectieve werkgeversdienstverlening t.b.v. werk voor mensen met arbeidsbeperkingen
  • Effectieve activiteiten/interventies/aanpakken door werkgevers om mensen met arbeidsbeperkingen in dienst te nemen en/of in dienst te houden
  • Effectieve aanpakken waaronder bv. benaderingswijzen inclusief randvoorwaarden om mensen met arbeidsbeperkingen te vinden, te werven en in dienst te nemen/te houden

 

Wat kan worden aangevraagd?

Het resultaat van de projecten is de uitbreiding, overdracht en borging van (kennis over) werkzame aanpakken, methodieken en interventies (handelingsperspectieven) die de uitvoering van een evidence based practice bevorderen. Op basis van het mogelijk maken van een afweging tussen wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van de professionals en de ervaringen en behoeften van cliënten wordt een kwaliteits- en professionaliseringsslag bereikt en groeit evidence based practice.
Sinds de invoering van de Participatiewet is arbeidsintegratie van mensen met een structurele arbeidsbeperking een taak van zowel gemeenten als UWV. Deze subsidieoproep richt zich specifiek op deze doelgroep.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?
Een projectidee kan alleen door een onderzoeksorganisatie worden ingediend in samenwerking met hieronder genoemde partijen.

Verplichte partijen in het consortium zijn:
-    Eén (en bij voorkeur meerdere) Nederlandse onderzoeksorganisatie(s) in de zin van het EU staatssteunrecht. Een onderzoeksorganisatie treedt op als hoofdaanvrager.
-    Minimaal twee gemeenten of lokale vestigingen van UWV en/of een werkgeversservicepunt.
-    Eén (en bij voorkeur meerdere) werkgever(s) en/of sociale werkvoorziening/ sociaal werkbedrijf / sociaal ondernemers
-    Werkgeversorganisaties, zoals bijvoorbeeld LTO, VNO/NCW etc. of normaalste zaak en/of 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking.
-    Beroeps- en brancheorganisatie(s), denk hierbij aan Divosa, SAM, NVvA/ AKC, SBCM/Cedris. Deze partijen kunnen ook in een adviserende rol deelnemen aan het project.
-    Minimaal één partner met expertise voor de verspreiding en implementatie van de resultaten (denk aan kennisinstituten, onderwijsinstellingen en/of beroepsverenigingen).

Optionele partijen in het consortium zijn:
-    Andere onderzoeksorganisatie(s) (met commerciële activiteit) kunnen deel uitmaken van het consortium.
-    Zorginstellingen zoals revalidatiecentra, GGZ instellingen of daaraan gelieerde ondernemingen etc.
-    Cliëntenvertegenwoordiging/ mensen met een arbeidsbeperking (bijvoorbeeld in een klankbordgroep)

Budget
In deze subsidieronde kan maximaal €400.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 4 jaar. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt €2.400.000,-. Hiervan is minimaal € 400.000 gereserveerd voor een project specifiek gericht op dienstverlening voor vrouwelijke werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Aanvraag indienen

U kunt tot 13 december 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking (pdf) 301 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Anne Ballering (programmamanager), 070 349 52 87, vakkundigahwerk@zonmw.nl of Isabelle Borgman (programmasecretaris), 070 349 53 93, vakkundigahwerk@zonmw.nl. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website