Voor deze subsidieoproep worden een aantal beloftevolle eenzaamheidsinterventies uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. De subsidie oproep is gericht op de ondersteuning van de door ontwikkeling en kwaliteitsontwikkeling van beloftevolle interventies en activiteiten.

Onderwerpen

 • Beloftevolle interventies
 • WAC-advies
 • Erkenningstraject
 • Kwaliteitsontwikkeling
 • Eenzaamheid bij ouderen van boven de 75 jaar

Onderdeel van programma

Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

1 juli 2020

Deadline

3 september 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Beloftevolle interventies op weg naar erkenning (pdf) 278 KB

Doel subsidieoproep

Deze oproep beoogt duurzame kwaliteitsontwikkeling van bestaande interventies, gericht op het voorkomen, signaleren en/of verminderen van sociale, emotionele of existentiële eenzaamheid primair bij ouderen boven de 75 jaar te, faciliteren.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt een aanvraag indienen als u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen. Subsidie kan worden aangevraagd voor een deel van de uitvoeringskosten en verduurzaming van de interventie. Dit in combinatie met het beschrijven, evalueren en/of theoretisch onderbouwen van uw interventie zodat deze voldoet aan de criteria voor toelating tot de agenda van het erkenningstraject van een van de databanken voor erkende interventies.

Randvoorwaarden

 • U bent interventie-eigenaar van een eenzaamheidsinterventie die als ‘beloftevol’ is aangemerkt in de rapportage  ‘Inventarisatie eenzaamheidsinterventies’ .
 • De interventie heeft een expliciete  focus op het voorkomen en/of verminderen van sociale, emotionele en/of existentiële eenzaamheid onder ouderen (75+) is opgenomen in de doelstelling, een van de subdoelstellingen of beschrijving van uw interventie.
 • Uw project is aangesloten, of voornemens om aan te sluiten bij, de landelijke coalitie of één van de lokale coalities Eén tegen eenzaamheid.
 • Gezien de omstandigheden met betrekking tot de COVID-19 pandemie zijn overheidsmaatregelen geen reden voor het verlenen van uitstel van de uitvoering van uw project. Alle onderdelen van uw project dienen te allen tijde gedurende de gehele looptijd van uw project conform de actuele overheidsmaatregelen  te worden uitgevoerd. U dient hier een verklaring voor af te geven, zoals opgenomen in het aanvraagformulier (onderdeel G).

Wie kan aanvragen?

De interventie-eigenaar werkt voor deze aanvraag in een samenwerkingsverband dat minimaal bestaat uit de volgende partners;

 • de interventie-eigenaar,
 • (vertegenwoordigers van) ouderen,
 • een kennispartner
 • een organisatie die direct in contact staat met de doelgroep.
 • Een uitgebreidere samenwerking wordt als pré gezien.

Budget

 • De subsidie die aangevraagd kan worden binnen deze subsidieoproep bedraagt maximaal
 • € 42.500,-. De looptijd van het project bedraagt minimaal 12 en maximaal 18 maanden.
 • Cofinanciering is verplicht. Er dient minimaal 25% cofinanciering te worden bijgedragen.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot donderdag 3 september 2020, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Beloftevolle interventies op weg naar erkenning (pdf) 278 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact met ons opnemen via eenzaamheid-lzo@zonmw.nl. Daarnaast is er een telefonisch spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 15:00 en 16:00 uur. U belt hiervoor naar 070-3495472.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website