Het doel van deze ronde is het ontwikkelen van kennis voor de behandeling van COVID-19 patiënten, onder regie van de huisarts. Het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde wordt uitgenodigd één aanvraag in te dienen. Deze subsidieronde is gericht op zowel onderzoeksprojecten, als de noodzakelijke infrastructuurontwikkeling.

Onderwerpen

  • COVID-19 behandeling
  • Huisartsenzorg
  • Onderzoeksinfrastructuur huisartsenzorg

Onderdeel van programma

COVID-19

Geplaatst op

7 april 2021

Deadline

20 mei 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Behandeling COVID-19 in de huisartsenzorg (pdf) 1 MB

Doel subsidieoproep

De ronde richt zich specifiek op de volgende onderdelen rondom behandeling van COVID-19 patiënten in de huisartsenzorg:

  • het definiëren van benodigde kennis. De vele vragen die het NHG vanuit het huisartsenveld ontvangt, vormen hiervoor een goede basis.
  • het in gezamenlijkheid ontwikkelen en uitvoeren van onderzoeksprojecten ter beantwoording van de meest urgente kennisvragen.
  • gefaseerde ontwikkeltrajecten voor de opbouw van infrastructuur ter ondersteuning van onderzoek naar de behandeling van COVID-19 patiënten en het in de toekomst sneller opstarten en kunnen uitvoeren van studies bij patiënten onder behandeling van huisartsen.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze ronde kan onderzoek worden ingediend, vanuit het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde, dat op korte termijn implementeerbare resultaten oplevert voor de behandeling van COVID-19 patiënten in de huisartsenzorg.
Daarnaast kan financiering worden aangevraagd voor infrastructuur. Dit betreft het opbouwen van (onderzoeks)infrastructuur in de eerstelijnszorg, zoals de ontwikkeling van een digitale recruteringsmodule om patiënten aan te melden voor wetenschappelijke studies direct vanuit Huisarts Informatie Systemen, een landelijke samenwerking van registratienetwerken van routine zorg data voor (observationeel) onderzoek en een landelijke trials unit voor de eerstelijnszorg.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Vanwege de brede vertegenwoordiging van alle relevante partijen zet ZonMw deze ronde op uitnodiging uit naar het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde. Het Consortium komt als enige partij in aanmerking om één geïntegreerde aanvraag in te dienen met daarin een gecombineerd voorstel van onderzoek en de benodigde infrastructuur.

Budget

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt maximaal 3 miljoen euro.

Aanvraag indienen

U kunt tot 20 mei 2021 om 10:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Behandeling COVID-19 in de huisartsenzorg (pdf) 1 MB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Thirza Ras (covid19@zonmw.nl). Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website