ZonMw nodigt hogescholen en praktijkorganisaties verbonden aan een Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) uit om innovatieve samenwerkingsverbanden in de jeugdsector aan te gaan die duurzame uitwisseling tussen het onderwijs- en werkveld realiseren, waarbij bestaande kennis beter wordt benut.

Onderwerpen

  • Duurzame uitwisseling onderwijs- en werkveld in de jeugdsector
  • Het benutten van bestaande kennis door opleidingen
  • Deskundigheidsbevordering in het jeugdveld
  • Regionale Leernetwerken

Onderdeel van programma

Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Geplaatst op

9 februari 2018

Deadline

10 april 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

AWTJ ronde 2017: regionale leernetwerken (pdf) 86 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidie beoogt een impuls te geven aan de uitwisseling tussen opleidingen en praktijk én het benutten van bestaande kennis door opleidingen, met een trekkende rol voor hogescholen die als samenwerkingspartner verbonden zijn aan de academische werkplaatsen transformatie jeugd (AWTJ).
Binnen innovatieve samenwerkingsverbanden (leernetwerken) wordt een gezamenlijk leerproces in gang gezet, waarbij bestaande kennis (o.a. ontwikkeld binnen de academische werkplaatsen) wordt vertaald ten behoeve van structurele toepassing in opleiding en praktijk. De relatie met opleidingen wordt reeds door de AWTJ’s benut om wisselwerking met praktijk en onderzoek op gang te brengen en om regionaal opbrengsten van de werkplaatsen te borgen.

Wat kan worden aangevraagd?

Hoofdaanvrager is een hogeschool die deel uitmaakt van een academische werkplaats transformatie jeugd en die professionals in het jeugdveld opleidt. Zij vraagt mede namens de betreffende AWTJ aan.
Budget: Voor deze subsidieronde is in totaal € 1.000.000,- beschikbaar. Per leernetwerk kan maximaal €200.000,- subsidie worden aangevraagd, voor een looptijd van maximaal 18 maanden (start september 2018). Het is verplicht dat aanvragers ook zelf investeren in de (door)ontwikkeling van duurzame leernetwerken. Aanvragers kunnen maximaal 75% van de totaalbegroting aanvragen bij ZonMw en dienen tenminste 25% van de totaalbegroting zelf te investeren in het leernetwerk.

Randvoorwaarden

Het is verplicht:

  • dat de hogeschool de subsidie gezamenlijk aanvraagt met meerdere praktijkorganisaties die deelnemen aan de academische werkplaats en waarbinnen jeugdhulpverleners werkzaam zijn;
  • om docenten en jeugdprofessionals te betrekken bij ideeënvorming en het opstellen van de aanvraag en bij de uitvoering van activiteiten in het leernetwerk;
  • om cliënten of cliëntenvertegenwoordigers te betrekken bij de leernetwerken en in de deskundigheidsbevordering van professionals, docenten en studenten.

Het is een pré als:

  • meerdere onderwijsinstellingen en meerdere praktijkorganisaties met elkaar samenwerken in de (door)ontwikkeling van het leernetwerk en gezamenlijk één subsidieaanvraag indienen. De focus ligt in ieder geval op initiële opleidingen. Vervolgopleidingen, en bij- en nascholing van de nu werkende professionals kunnen ook tot de doelgroep en doelstellingen behoren;
  • relevante lectoraten/lectoren worden betrokken bij de opzet van het leernetwerk en bij de uitvoering van activiteiten in het kader van het leernetwerk.

Aanvraag indienen

U kunt voor deze subsidieronde alleen een subsidieaanvraag indienen als u persoonlijk door ZonMw bent uitgenodigd.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

AWTJ ronde 2017: regionale leernetwerken (pdf) 86 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Benard. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Yvonne Benard

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 51 75
E-mailadresybenard@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website