De projecten binnen het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd hebben gezamenlijk veel kennis opgeleverd die beleid en praktijk ondersteunt bij de transformatie van de jeugdsector. Met deze Implementatie-impuls wil ZonMw stimuleren dat deze kennis, voortkomend uit de projectresultaten, wordt gebruikt en toegepast in de praktijk.

Onderwerpen

  • Implementatie van kennis uit projecten in de praktijk
  • Samenwerking academische werkenplaatsen transformatie jeugd, haar projecten en praktijkpartners
  • Interculturele kwaliteit/cultuursensitiviteit in opleidingen en werkwijzen van professionals in de jeugdsector

Onderdeel van programma

Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Geplaatst op

1 augustus 2019

Deadline

14 november 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep AWTJ Implementatie-impuls (pdf) 391 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep is gericht op het implementeren van de projectresultaten voortkomend uit het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. Onder implementeren verstaan we het geven van een stimulans aan de toepassing van deze resultaten met aandacht voor borging ervan. Bredere bekendheid geven aan projectresultaten kan hier onderdeel van uitmaken.

Wat kan worden aangevraagd?

Projecten vragen een ‘Implementatie-impuls’ aan. Zij richten zich hierbij op gebruik en toepassing van kennis en projectresultaten in de praktijk. De aanvraag bouwt voort op actuele projectresultaten die aansluiten bij huidige ontwikkelingen in de jeugdsector. Projecten voorzien in een duidelijke (kennis)behoefte van praktijk en/of beleid. Het voorgestelde implementatieproject heeft een duidelijk voordeel voor de doelgroep/gebruikers en een bewezen (meer)waarde. De doelgroep (de gebruiker van kennis) staat centraal in het plan van aanpak.

Randvoorwaarden

Een aanvraag bouwt voort op een project/projecten uit het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager is werkzaam bij een van de partners aangesloten bij een academische werkplaats jeugd. Actieve samenwerking met relevante organisaties uit praktijk en/of beleid is vereist.

Budget

Er is in totaal maximaal €300.000,- beschikbaar voor deze subsidieronde. €100.000,- is specifiek gereserveerd voor projecten gericht op verbetering van de interculturele kwaliteit/cultuursensitiviteit in opleidingen en werkwijzen van professionals in de jeugdsector.

Gezamenlijke aanvragen, waarbij de kennis uit meerdere projecten wordt geïmplementeerd én meerdere werkplaatsen samenwerken, hebben de voorkeur en scoren hoger op relevantie. Hiervoor is maximaal €50.000,- per aanvraag beschikbaar.

Voor individuele aanvragen, waarbij kennis uit één project wordt verder gebracht, is maximaal €20.000,- per aanvraag beschikbaar. Projecten die voorzien in cofinanciering scoren hoger op relevantie in de beoordeling.

Looptijd maximaal 12 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 14 november 2019 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep AWTJ Implementatie-impuls (pdf) 391 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Benard. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Yvonne Bernard

Programmamanager Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

+31 70 349 51 75
ybenard@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website