Een sterke samenleving biedt ruimte voor ontplooiing. En in een sterke samenleving zien mensen naar elkaar om en houden zij rekening met elkaar. Vanuit die gedachte is de maatschappelijke diensttijd voor jongeren ontwikkeld. Consortia van gemeenten zijn uitgenodigd om hiermee te experimenteren in hun regio.

Onderwerpen

 • maatschappelijke diensttijd
 • gemeenten in samenwerking met partners
 • leereffect voor structurele vormgeving
 • gericht op alle jongeren van 16-27 jaar
 • bevorderen van sociale cohesie
 • trainingsprogramma
 • toeleiding naar arbeid en opleiding

Onderdeel van programma

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Geplaatst op

22 maart 2019

Deadline

4 juni 2019,
12.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (pdf) 414 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd geeft gemeenten de kans te experimenteren met de inrichting van de maatschappelijke diensttijd gebaseerd op de aanpak van de Belgische Samenlevingsdienst. De resultaten die binnen deze proeftuinen tot stand komen, bieden de overheid aanknopingspunten om de maatschappelijke diensttijd verder in te richten.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze subsidieaanvraag kan budget worden aangevraagd voor:

 • coördinatie en projectleiding;
 • het werven en begeleiden van jongeren;
 • (door)ontwikkeling begeleidings- en opleidingstraject;
 • een (forfaitaire) vrijwilligers-/onkostenvergoeding voor jongeren;
 • aan te schaffen materialen, bijvoorbeeld ICT of gereedschap;
 • communicatie- en netwerkactiviteiten voor organisaties en jongeren;
 • eventuele benodigde verzekeringen die afgesloten moeten worden;
 • eventuele kosten met betrekking tot het waarderen van opgedane vaardigheden (certificering).

Indien bestaande proeftuinen worden betrokken in het project moet dat aanvullend zijn op het lopende project. Dit moet financieel inzichtelijk worden gemaakt. Er mag geen sprake zijn van dubbele financiering (dit geldt ook voor het aantal jongeren dat bereikt wordt: hier mag geen dubbeltelling plaatsvinden).

Randvoorwaarden

Elke proeftuin voldoet aan de bewezen werkbare elementen uit het Belgische concept: een diverse groep jongeren, elke jongeren doorloopt een vormings-/trainingsprogramma en de jongeren worden begeleid door jongerenwerkers. Binnen de proeftuin wordt vanuit de gemeente ingezet op domeinoverstijgende samenwerking vanuit in ieder geval de domeinen zorg, het onderwijs en werk- en inkomen. Minimaal 8 groepen van 15 jongeren zetten zich gedurende 20-28 uur per week in gedurende 6 maanden. De aanvraag past binnen bestaande wet- en regelgeving.

Wie kan aanvragen?

Een consortium van een provincie, G4 of een G40-gemeente of een consortium van meerdere kleine gemeenten met hun natuurlijk partners, zoals werkgevers, vrijwilligerscentrales, scholen en maatschappelijke organisaties, waar op termijn ook andere gemeenten bij aanhaken.  

Budget en looptijd

Er is voor deze ronde maximaal € 10 miljoen beschikbaar. De subsidie die aangevraagd kan worden is minimaal € 250.000,- en maximaal € 1.000.000,-. De looptijd van de proeftuin bedraagt maximaal 24 maanden.

Aanvraag indienen

Als u uw consortium voor 1 maart bij ons heeft aangemeld, heeft u van ons een link gekregen waarmee u uw aanvraag kunt indienen. U kunt tot 4 juni 2019, 12.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (pdf) 414 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Neem dan contact op met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programmasecretariaat

+31 70 349 52 45
amd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website