Deze subsidieoproep is op uitnodiging en is gericht aan Valente. De subsidieronde is onderdeel van de programmalijn ‘Landelijke initiatieven’ uit het programma Beschermd Thuis en draagt bij aan thema 4 uit de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, namelijk: Vroegsignalering en schulden.

Onderwerpen

  • beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  • schulden
  • vroegsignalering

Onderdeel van programma

Beschermd Thuis

Geplaatst op

28 april 2021

Deadline

6 mei 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep: Aanpak schulden in de maatschappelijke opvang (pdf) 358 KB

Doel subsidieoproep

U kunt subsidie aanvragen voor het verbeteren van de schuldhulpverlening voor mensen in beschermd wonen en maatschappelijke opvang, waarbij de volgende onderdelen centraal staan:

  • Ontwikkelen, updaten en digitaliseren kennis- en trainingsaanbod.
  • Uitvoeren van actieonderzoek
  • Verbinding leggen tussen maatschappelijke opvang en aangrenzende domeinen

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze subsidieoproep op uitnodiging is in totaal €180.000 beschikbaar. Dit is tevens het maximaal aan te vragen subsidiebedrag. De looptijd van het project is maximaal 24 maanden.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen? 

Deze subsidieoproep is op uitnodiging en is gericht aan Valente.

Het is verplicht om tenminste de volgende projectleden toe te voegen:

  • Hoofdaanvrager en projectleider/penvoerder (zelfde persoon): is (eind)verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag; tijdens het aanvraagproces en de uitvoering van het project is dit de contactpersoon voor ZonMw.
  • Bestuurlijk verantwoordelijke: degene die de rechtspersoon wettelijk of statutair in rechte kan vertegenwoordigen.

Welk bedrag kan aangevraagd worden?

Binnen deze subsidieoproep op uitnodiging is in totaal €180.000 beschikbaar. Dit is tevens het maximaal aan te vragen subsidiebedrag. De looptijd van het project is maximaal 24 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 6 mei 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep: Aanpak schulden in de maatschappelijke opvang (pdf) 358 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met programmasecretaris Eline Evelo. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website