Dit is de uitgewerkte aanvraag, u kunt alleen een aanvraag indienen op uitnodiging.

Onderwerpen

  • Bereik & impact
  • Mensen met een (chronische) ziekte, beperking, psychische problemen of naasten
  • Voor en door de doelgroep
  • Alle aspecten van leven met een ziekte of beperking
  • Voor elkaar

Onderdeel van programma

Voor elkaar!

Geplaatst op

19 november 2019

Deadline

13 januari 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Open subsidieronde augustus (pdf) 257 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om projecten te financieren van organisaties die de kerntaak hebben op te komen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen of naasten. En deze belangen behartigen vanuit de gezamenlijke ervaringskennis /ervaringsdeskundigheid.
Met deze subsidieoproep worden er projecten gefinancierd die er aan bijdragen dat mensen het leven kunnen leiden dat aansluit bij hun behoeften en wensen.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan projectsubsidie worden aangevraagd voor een project dat er aan bijdraagt dat mensen met een (chronische) ziekte, beperking en hun naasten beter in staat zijn om, naar eigen vermogen, het leven te leiden dat aansluit bij hun behoeften en wensen.
Omdat het een open ronde is, is de invulling van de projecten aan u als aanvrager. Het onderwerp van de aanvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden, zoals wonen, werken en inkomen, zorg en welzijn, onderwijs, vervoer en vrije tijd.
De kernwaarden Eigen regie, Empowerment, Sociale Inclusie en gelijkwaardigheid zijn gedurende het gehele programma van belang.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Alleen verenigingen, stichtingen, (netwerk)organisaties die zich als kerntaak vanuit ervaringsdeskundigheid inzetten voor de belangen van hun brede achterban. Deze achterban bestaat uit mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening en naasten. Deze organisaties kunnen als hoofdaanvragereen projectidee indienen

Budget

Er is voor deze subsidieronde 1 miljoen euro beschikbaar. Maximaal kan er 100.000 euro per project worden aangevraagd. Co-financiering is niet verplicht, maar maakt het project wel sterker.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 13 januari 2020; 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet. U dient het aanvraagformulier te gebruiken dat u heeft ontvangen bij uw advies.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Open subsidieronde augustus (pdf) 257 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Robert Jabroer en Jolanda Huizer Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Robert Jabroer

Programmasecretaris

+31 (0)70 349 54 71
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website