ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/ nl-nl Sat, 16 Feb 2019 03:50:54 +0100 Sat, 16 Feb 2019 03:50:54 +0100 TYPO3 news-3258 Thu, 22 Nov 2018 00:00:00 +0100 Oproep Palliantie ronde 2018/2019 onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/oproep-palliantie-ronde-20182019-onderzoek/ De oproep Palliantie ronde 2018/2019 onderzoek is bedoeld om bestaande interventies in de palliatieve zorg verder te onderbouwen, door te ontwikkelen en te implementeren in de praktijk. Deze oproep is gerelateerd aan de hierop navolgende oproep Palliantie ronde 2019 praktijk, waarin de Netwerken Palliatieve Zorg en hun samenwerkingspartners deze interventies kunnen implementeren. news-3374 Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0100 Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterken-lokale-advies-en-meldpunten-niet-acute-hulpbehoefte-verward-gedrag-2/ U kunt subsidie aanvragen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van lokale en/of regionale advies- en meldpunten voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, naasten, bezorgde burgers en hulpverleners. news-3375 Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0100 Derde evaluatie Embryowet https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/derde-evaluatie-embryowet/ Met deze oproep voor de derde evaluatie van de Embryowet wil ZonMw de vraag beantwoorden of de kerndoelstelling van de Embryowet in de praktijk nog steeds wordt gerealiseerd en of de Embryowet voldoende toekomstbestendig is ten aanzien van de medisch-wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. news-1991 Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +0100 Programma Translationeel Onderzoek 2 - Netwerksubsidies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/programma-translationeel-onderzoek-2-netwerksubsidies/ Het programma Translationeel onderzoek heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. news-3066 Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0200 Meer Kennis met Minder Dieren - Module Kennisinfrastructuur ‘Open Access Publiceren Negatieve/Neutrale Data’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/meer-kennis-met-minder-dieren-module-kennisinfrastructuur-open-access-publiceren-negatieveneutra/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten van deze module is het openbaar maken van wetenschappelijk solide ongepubliceerde negatieve- of neutrale data op het gebied van dierexperimenteel onderzoek. news-3067 Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0200 Meer Kennis met Minder Dieren - Module Kennisinfrastructuur ‘In huis’ workshops ‘Synthesis of Evidence’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/meer-kennis-met-minder-dieren-module-kennisinfrastructuur-in-huis-workshops-synthesis-of-eviden/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de drie speerpunten van deze module is de kennis van Synthesis of Evidence voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder te verbreden en de kwaliteit van het onderwijs via een hands-on workshop te garanderen. news-3068 Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0200 Meer Kennis met Minder Dieren - Module Kennisinfrastructuur ‘Netwerksubsidies op het terrein van de transitie naar proefdiervrije innovaties (of vermindering, vervanging en verfijning)’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/meer-kennis-met-minder-dieren-module-kennisinfrastructuur-netwerksubsidies-op-het-terrein-van-de/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten binnen deze module is het stimuleren van (inter)nationale netwerken, met als doel contacten te bevorderen op het terrein van de 3V’s. news-3069 Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0200 Meer Kennis met Minder Dieren – Module Kennisinfrastructuur ‘De praktijk van een Synthesis of Evidence’ voor dierexperimenteel onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/meer-kennis-met-minder-dieren-module-kennisinfrastructuur-de-praktijk-van-een-synthesis-of-eviden/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten binnen deze module is het aanmoedigen van onderzoekers om een ‘Synthesis of Evidence’ op het terrein van dierexperimenteel onderzoek uit te voeren. news-3178 Thu, 01 Nov 2018 00:00:00 +0100 Meer Kennis met Minder Dieren – Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties ronde 1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/meer-kennis-met-minder-dieren-stimuleringssubsidie-proefdiervrije-innovaties-ronde-1/ Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. Deze stimuleringssubsidie richt zich op consortia op het terrein van proefdiervrije innovaties, die ondersteuning willen bij het opstellen van een subsidieaanvraag welke ingediend wordt bij de NWA, EU of ander groter subsidieplatform in 2019. news-3274 Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zwangerschap en geboorte: prenatale screening en neonatale screening https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zwangerschap-en-geboorte-prenatale-screening-en-neonatale-screening/ Het programma Zwangerschap en geboorte II stimuleert de ontwikkeling en implementatie van kennis om daarmee bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid en specifiek het optimaliseren van de pre- en neonatale screening. news-3277 Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zwangerschap en geboorte: verbeteren kwaliteit integrale geboortezorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zwangerschap-en-geboorte-verbeteren-kwaliteit-integrale-geboortezorg/ Het programma Zwangerschap en geboorte II stimuleert de ontwikkeling en implementatie van kennis om daarmee bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid. Het programma bouwt voort op de kennis en kennisinfrastructuur die in het eerste programma Zwangerschap en geboorte is ontwikkeld. news-3396 Fri, 21 Dec 2018 00:00:00 +0100 Preventieprogramma: Effectonderzoek kennislacunes https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventieprogramma-effectonderzoek-kennislacunes/ De doelstelling van deze oproep is onderzoek naar de effectiviteit van interventies voor thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende effectieve interventies beschikbaar zijn én waarvan de praktijk aangeeft daaraan behoefte te hebben. news-3397 Fri, 21 Dec 2018 00:00:00 +0100 Preventieprogramma: Werkzame Elementen - Fase 1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventieprogramma-werkzame-elementen-fase-1/ Deze oproep richt zich op kennisontwikkeling over de werkzame elementen van preventieve interventies waar de praktijk behoefte aan heeft. news-3415 Tue, 08 Jan 2019 00:00:00 +0100 Multinational research projects on Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/multinational-research-projects-on-personalised-medicine-for-neurodegenerative-diseases/ The EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) aims to increase investment between countries in research on the subject of neurodegenerative diseases. The Netherlands will participate in this call in the context of the research and innovation program ‘Memorabel’, part of the Deltaplan for Dementia. Alzheimer Nederland will contribute to this call. news-3549 Fri, 01 Feb 2019 00:00:00 +0100 3rd Joint Transnational Call for European Research Projects on Systems Medicine https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/3rd-joint-transnational-call-for-european-research-projects-on-systems-medicine/ The ERA-Net ERACoSysMed "Collaboration on systems medicine funding to promote the implementation of systems biology approaches in clinical research and medical practice" started in January 2015 as the first ERA-Net on Systems Medicine under the EU Framework Programme Horizon2020. The ERACoSysMed funding partners launch the third joint transnational call (JTC-3) for funding multilateral research projects on Systems Medicine. news-3495 Wed, 23 Jan 2019 00:00:00 +0100 Vici https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vici-1/ Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Een Vici-subsidie aanvragen kan tot maximaal 15 jaar na promotie. news-3603 Thu, 31 Jan 2019 00:00:00 +0100 Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg - Fase I https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkelsubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-fase-i/ Bent u een professional die samen met partners werkt aan het leveren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen en wilt u dit verder brengen? U kunt met deze subsidie uw netwerk verder ontwikkelen en ondersteuning aanvragen van een extern adviseur bij dit proces. news-3544 Mon, 04 Feb 2019 00:00:00 +0100 Regionale aanpak verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/regionale-aanpak-verward-gedrag-3/ U kunt subsidie aanvragen voor het regionaal inbedden en borgen van een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag, andere (psychisch) kwetsbare mensen en hun omgeving. Het gaat om een integrale persoonsgerichte aanpak waarbij de leefwereld van de mens centraal staat. news-3557 Mon, 04 Feb 2019 00:00:00 +0100 Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding-voor-mensen-met-verward-gedrag-2/ Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten staat centraal. Er zijn zowel startsubsidies als uitvoeringssubsidies beschikbaar. news-3512 Mon, 28 Jan 2019 00:00:00 +0100 ZonMw Open Competitie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-open-competitie/ De ZonMw Open Competitie is bedoeld voor excellente onderzoeksgroepen om hun onderzoekslijnen te vernieuwen voor wat betreft inhoud én samenwerking. Het oogmerk is ruimte creëren voor een vernieuwende samenwerking die leidt tot innovatieve (grensverleggende) wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het terrein van gezondheidsonderzoek. news-3532 Thu, 31 Jan 2019 00:00:00 +0100 Rubicon 2019-1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/rubicon-2019-1/ Rubicon richt zich op veelbelovende, pas gepromoveerde onderzoekers die nog aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan en van wie op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten kan worden verwacht dat ze een belangrijke plaats kunnen gaan innemen in de Nederlandse wetenschap. news-3546 Tue, 05 Feb 2019 00:00:00 +0100 HDHL-INTIMIC: Impact of Diet, Food Components and Food Processing on Body Weight Regulation and Overweight Related Metabolic Diseases (METADIS) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/hdhl-intimic-impact-of-diet-food-components-and-food-processing-on-body-weight-regulation-and-over/ To prevent or delay the onset of metabolic diseases a better understanding on the relation between food, diet and metabolic diseases is needed. This call will provide insights in the effects of food components and/or processing on metabolic homeostasis and the development of metabolic diseases. news-3422 Thu, 10 Jan 2019 00:00:00 +0100 Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, verdiepend onderzoek naar 4 afzonderlijke onderzoeksonderwerpen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/longitudinale-effectmonitor-jeugdzorgplus-verdiepend-onderzoek-naar-4-afzonderlijke-onderzoeksonder/ Om de opbrengsten van de JeugdzorgPlus- instellingen in kaart te brengen en de kwaliteit van de JeugdzorgPlus te stimuleren is het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus ontwikkeld. Doel is inzicht krijgen in de mate waarin de jongeren profiteren van de geboden hulp. news-3437 Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0100 Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, verdiepend onderzoek naar werken in de JeugdzorgPlus https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/longitudinale-effectmonitor-jeugdzorgplus-verdiepend-onderzoek-naar-werken-in-de-jeugdzorgplus/ Om de opbrengsten van de JeugdzorgPlus-instellingen in kaart te brengen en de kwaliteit van de JeugdzorgPlus te stimuleren is het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus ontwikkeld. Doel is inzicht krijgen in de mate waarin de jongeren profiteren van de geboden hulp. news-3469 Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0100 Hart voor duurzame zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/hart-voor-duurzame-zorg/ Deze ronde is een samenwerking tussen IMDI en de DCVA. De ronde richt zich op technologische innovaties voor vroege herkenning, preventie en behandeling van hart- en vaataandoeningen die bijdragen aan een duurzame gezondheidszorg news-3474 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0100 Medische Inspirator prijs https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/medische-inspirator-prijs/ Het doel van het programma MPNN is het versnellen van onderzoek naar die producten waar patiënten behoefte aan hebben. Middels de Medische Inspirator prijs worden samenwerkingsverbanden tussen patiënten, patiëntenorganisaties en Nederlandse onderzoeksgroepen gestimuleerd, en waar mogelijk met zorgverleners en het bedrijfsleven, om het doel te realiseren. news-3475 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0100 MPNN workshops https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mpnn-workshops/ Tegenwoordig zijn steeds meer patiëntgedreven onderzoeksagenda’s beschikbaar. De workshops zijn bedoeld om deze onderzoeksagenda’s van patiënten te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en projectideeën. In deze workshops gaan eindgebruikers en onderzoekers aan de slag met de onderzoeksprioriteiten van patiënten. news-3611 Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0100 AAL - Sustainable Smart Solutions For Ageing Well https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/aal-sustainable-smart-solutions-for-ageing-well/ Oproep tot het indienen van internationale voorstellen voor samenwerkingsprojecten op het gebied van “SUSTAINABLE SMART SOLUTIONS FOR AGEING WELL”. AAL call 2019 is een ‘open call’ binnen het AAL domein (zie TAALXONOMY). Er zijn geen toepassingsgebieden vastgesteld. Het consortium definieert samen met gebruikers de uitdaging waarvoor het project een oplossing ontwikkelt. AAL call 2019 biedt flexibiliteit m.b.t. scope, omvang en duur van de projecten. news-2649 Wed, 27 Jun 2018 00:00:00 +0200 Nationale Wetenschapsagenda – Matchmakingbijeenkomsten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-wetenschapsagenda-matchmakingbijeenkomsten/ Onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen kunnen financiering aanvragen voor de organisatie van matchmakingbijeenkomst(en). news-2700 Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0200 Lokale experimenten vervoer mensen met verward gedrag door niet RAV’s https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/lokale-experimenten-vervoer-mensen-met-verward-gedrag-door-niet-ravs/ U kunt subsidie aanvragen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer. news-2757 Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0200 Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/haalbaarheid-van-regionaal-niet-rav-vervoer/ U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie naar regionaal niet-RAV vervoer. Het gaat daarbij om een regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Subsidiabele kosten zijn de kosten van het experiment waarvan de haalbaarheid wordt getest.