ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/ nl-nl Sat, 14 Dec 2019 16:25:18 +0100 Sat, 14 Dec 2019 16:25:18 +0100 TYPO3 news-2649 Wed, 27 Jun 2018 00:00:00 +0200 Nationale Wetenschapsagenda – Matchmakingbijeenkomsten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-wetenschapsagenda-matchmakingbijeenkomsten/ Onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen kunnen financiering aanvragen voor de organisatie van matchmakingbijeenkomst(en). news-2700 Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0200 Lokale experimenten vervoer mensen met verward gedrag door niet RAV’s https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/lokale-experimenten-vervoer-mensen-met-verward-gedrag-door-niet-ravs/ U kunt subsidie aanvragen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer. news-2757 Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0200 Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/haalbaarheid-van-regionaal-niet-rav-vervoer/ U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie naar regionaal niet-RAV vervoer. Het gaat daarbij om een regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Subsidiabele kosten zijn de kosten van het experiment waarvan de haalbaarheid wordt getest. news-3761 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Workshop systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-workshop-systematisch-literatuuronderzoek-voor-dierexperimenteel-o/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de drie speerpunten van deze module is de kennis van systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder te verbreden en de kwaliteit van het onderwijs via een hands-on workshop te garanderen. news-3763 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module Kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-systematisch-literatuuronderzoek-voor-dierexperimenteel-onderzoek/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van vermindering, vervanging en verfijning (3V’s). Eén van de speerpunten binnen deze module is het aanmoedigen van onderzoekers om een systematisch literatuuronderzoek op het terrein van dierexperimenteel onderzoek uit te voeren. news-3764 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-stimuleringssubsidie-proefdiervrije-innovaties/ Introductietekst news-3765 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten van deze module is het openbaar maken van wetenschappelijk solide ongepubliceerde negatieve- of neutrale data op het gebied van dierexperimenteel onderzoek. news-3766 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Netwerksubsidie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-netwerksubsidie/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten binnen deze module is het stimuleren van (inter)nationale netwerken, met als doel contacten te bevorderen op het terrein van de 3V’s. news-4513 Thu, 05 Sep 2019 00:00:00 +0200 Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg - Fase I (Ronde 2) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkelsubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-fase-i-ronde-2/ Werkt u met uw partners aan het leveren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen en wilt u dit graag verder brengen? U kunt met deze subsidie uw netwerk verder ontwikkelen, waarbij u ondersteuning van een externe adviseur bij dit proces kunt bekostigen. news-868 Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 +0100 Gender en preventie - Aanvullend onderzoek & secundaire analyses https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/gender-en-preventie-aanvullend-onderzoek-secundaire-analyses/ Mannen en vrouwen verschillen op meerdere aspecten. Uit onderzoek blijkt dat dit ook leidt tot andere (gezondheids)uitkomsten. Er ontbreekt nog veel kennis over het waarom van deze verschillen in uitkomsten op het gebied van preventie en hoe dit kan worden voorkomen. news-4872 Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0100 Klinische Fellows 2019 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/klinische-fellows-2019/ ZonMw wil met het Talentprogramma Klinische Fellows de werelden van kliniek en wetenschappelijk onderzoek met elkaar verbinden en versterken, door te investeren in ‘bruggenbouwers’. Jonge gepromoveerde clinici krijgen de kans om deze brugfunctie op te bouwen en hun eigen wetenschappelijke onderzoekslijn op te zetten. news-4840 Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0100 Proeftuinen Therapietrouw - Goed Gebruik Geneesmiddelen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/proeftuinen-therapietrouw-goed-gebruik-geneesmiddelen/ Deze ronde richt zich op het bevorderen van de inzet van laagdrempelige en bewezen effectieve werkwijzen gericht op het verbeteren van de therapietrouw van thuiswonende patiënten. De nadruk ligt hierbij op relatief eenvoudige oplossingen ter ondersteuning van goed gebruik van geneesmiddelen, die eenvoudig implementeerbaar zijn. news-4813 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse gevaar voor bloeding https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-gevaar-voor-bloeding-1/ U kunt subsidie aanvragen voor uitvoering van een knelpuntenanalyse voor het verpleegkundig handelen rondom patiënten met gevaar voor bloeding. De knelpuntenanalyse bestaat uit een uitgebreide praktijkraadpleging, literatuuronderzoek, beoordeling van de gevonden knelpunten en vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN. news-4815 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse Onbegrepen Gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-onbegrepen-gedrag/ U kunt subsidie aanvragen voor uitvoering van een knelpuntenanalyse rondom het handelen van wijkverpleegkundigen en verzorgenden bij mensen met onbegrepen gedrag. De knelpuntenanalyse bestaat uit een uitgebreide praktijkraadpleging, literatuuronderzoek, beoordeling van de gevonden knelpunten en vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN. news-4816 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: Knelpuntenanalyse Compressietechnieken https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-compressietechnieken/ U kunt subsidie aanvragen voor uitvoering van een knelpuntenanalyse voor het verpleegkundig handelen rondom compressietechnieken, in het specifiek zwachtelen. De knelpuntenanalyse bestaat uit een uitgebreide praktijkraadpleging, literatuuronderzoek, beoordeling van de gevonden knelpunten en vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN. news-4817 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse Vervuilde Huishoudens https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-vervuilde-huishoudens/ U kunt subsidie aanvragen voor uitvoering van een knelpuntenanalyse rondom zorgverlening door verpleegkundige beroepsgroepen in vervuilde huishoudens. De knelpuntenanalyse bestaat uit een uitgebreide praktijkraadpleging, literatuuronderzoek, beoordeling van de gevonden knelpunten en vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN. news-4820 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse Jeuk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-jeuk/ U kunt subsidie aanvragen voor uitvoering van een knelpuntenanalyse rondom het wijkverpleegkundig handelen rondom jeuk. De knelpuntenanalyse bestaat uit een uitgebreide praktijkraadpleging, literatuuronderzoek, beoordeling van de gevonden knelpunten en vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN. news-4659 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/verbetering-lokale-praktijk-bij-onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap/ U kunt een motivatiebrief (maximaal 4 pagina’s A4) indienen waarin u beschrijft waarom u in aanmerking wilt komen voor een startbudget die u gebruikt voor het opstellen van een gezamenlijk plan ter verbetering van de lokale praktijk binnen een (te vormen) samenwerkingsverband gericht op preventie van en/of ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap. news-4912 Thu, 21 Nov 2019 00:00:00 +0100 Niet-aangeboren hersenletsel - chronische fase https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/niet-aangeboren-hersenletsel-chronische-fase/ Het programma Gewoon Bijzonder ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. In samenwerking met de Hersenstichting stimuleert ZonMw met deze oproep het onderzoek en de implementatie van interventies en kennis ter verbetering van de kwaliteit van leven voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase en hun naasten. news-3333 Fri, 29 Nov 2019 00:00:00 +0100 Open Call 'Bio Art & Design Award 2020' https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/open-call-bio-art-design-award-2020/ De Bio Art & Design Award (BAD Award) is een competitie voor kunstenaars en ontwerpers die met biotechnologische projecten de grenzen van kunst en wetenschap verleggen. news-4947 Thu, 28 Nov 2019 00:00:00 +0100 Landelijk onderzoek structureel echoscopisch onderzoek bij 13 weken zwangerschap https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/landelijk-onderzoek-structureel-echoscopisch-onderzoek-bij-13-weken-zwangerschap/ Het doel van deze subsidieoproep is om middels landelijk wetenschappelijk onderzoek inzicht te verkrijgen in relevante aspecten van het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO) ter opsporing van structurele afwijkingen rond 13 weken zwangerschap. news-4977 Thu, 05 Dec 2019 00:00:00 +0100 Preconceptionele dragerschapsscreening: Onderzoek naar de opbrengsten en gevolgen van dragerschap, de (ethische) kaders en het maatschappelijk draagvlak https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preconceptionele-dragerschapsscreening-onderzoek-naar-de-opbrengsten-en-gevolgen-van-dragerschap-d/ Op dit moment is er nog onvoldoende kennis beschikbaar omtrent het (al dan niet) aanbieden van preconceptionele dragerschapsscreening aan wensouderparen. Het doel van deze subsidieoproep is dan ook om deze vragen in onderzoeksverband te beantwoorden. news-1991 Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +0100 Programma Translationeel Onderzoek 2 - Netwerksubsidies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/programma-translationeel-onderzoek-2-netwerksubsidies/ Het programma Translationeel onderzoek heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. news-4749 Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 +0200 Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap - programmalijn onderzoek - projectidee https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap-programmalijn-onderzoek-projectidee/ Onderzoek naar kennislacunes of kennisvragen met als doel verbetering van preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. news-4696 Thu, 21 Nov 2019 00:00:00 +0100 Netherlands-Canada Type 2 Diabetes Research Consortium https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/netherlands-canada-type-2-diabetes-research-consortium/ Much has been learned about the pathogenesis of type 2 diabetes and important new treatments have been generated; however, the prevalence of type 2 diabetes is increasing dramatically. That is why ZonMw, the Dutch Diabetes Research Foundation, Health~Holland and Canadian Institutes of Health Research (CIHR) launched the call Netherlands-Canada Type 2 Diabetes Research Consortium together.