ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/ nl-nl Mon, 21 Oct 2019 12:15:47 +0200 Mon, 21 Oct 2019 12:15:47 +0200 TYPO3 news-4345 Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0200 Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kansrijke-start-voor-kinderen-met-behulp-van-big-data/ Het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt € 2.64 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar de inzet van big data-analyses bij het bieden van een kansrijke start voor kinderen. Professionals uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ), kennisinstellingen, onderzoekers uit de exacte- en natuurwetenschappen, de sociale- en geesteswetenschappen en de sociaal-medische- en gezondheidswetenschappen, en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor deelname aan het vooronderzoek (fase I). news-4541 Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 +0200 Onderzoek bij bestaande kunstinitiatieven in de langdurige zorg en ondersteuning https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-bij-bestaande-kunstinitiatieven-in-de-langdurige-zorg-en-ondersteuning/ De subsidieoproep is bedoeld voor onderzoek naar een aantal bestaande kunstinitiatieven. De te onderzoeken initiatieven zijn reeds geselecteerd. Resultaten uit dit onderzoek moeten leiden tot meer kennis over en handvatten voor de werkzame elementen en effecten van deze initiatieven. Het uiteindelijk doel is de inzet van kunstinitiatieven in de langdurige zorg- en ondersteuningssector te verduurzamen. news-4551 Tue, 17 Sep 2019 00:00:00 +0200 Gebruik bestaande data – Gewoon Bijzonder https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/gebruik-bestaande-data-gewoon-bijzonder/ Het programma Gewoon Bijzonder ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Met deze oproep stimuleert ZonMw het gebruik van bestaande data binnen de gehandicaptenzorg. news-4553 Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 +0200 Verpleging en Verzorging: beschrijven goede voorbeelden https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/verpleging-en-verzorging-beschrijven-goede-voorbeelden/ WO-, HBO- of MBO onderwijsinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor het adequaat en volledig beschrijven van door verpleegkundigen en verzorgenden ontwikkelde praktijkvoorbeelden. Binnen het project krijgt een zorgorganisatie de opdracht om het project deels uit te voeren. news-4312 Thu, 11 Jul 2019 00:00:00 +0200 Vooraankondiging: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vooraankondiging-mdt-groeit-naar-een-landelijk-dekkend-netwerk/ MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. news-4661 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0200 Fysieke Leefomgeving, een scoping review – Gewoon Bijzonder https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/fysieke-leefomgeving-een-scoping-review-gewoon-bijzonder/ Het programma Gewoon Bijzonder ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Met deze oproep wordt gekeken naar aspecten van de fysieke leefomgeving op gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking. news-4644 Thu, 03 Oct 2019 00:00:00 +0200 Netwerksubsidie living labs sport en bewegen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/netwerksubsidie-living-labs-sport-en-bewegen/ De subsidieoproep Netwerksubsidie living labs Sport en Bewegen heeft tot doel om sociale innovatie te stimuleren op het gebied van sport en bewegen. De burger wordt hierbij nauw betrokken en de activiteiten van het living lab vinden plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en beweegt. De subsidie is bedoeld om een netwerk te vormen of uit te breiden rondom een maatschappelijke uitdaging waarbij verschillende stakeholders in gezamenlijkheid toewerken naar een oplossing. news-3788 Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 +0100 Ondersteuning NWA-routes https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ondersteuning-nwa-routes/ NWA-routes kunnen financiering aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het route-netwerk. news-4710 Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 +0200 Evaluatieonderzoek ZE&GG – extra ronde 2019 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/evaluatieonderzoek-zegg-extra-ronde-2019/ Dit is een subsidieoproep voor projectideeën voor evaluatieonderzoek binnen de medisch specialistische zorg op de thema’s diagnostiek en nazorg/follow-up. Deze oproep is uitgezet in opdracht van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) met steun van alle hoofdlijnenakkoord (HLA)-partijen. news-1991 Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +0100 Programma Translationeel Onderzoek 2 - Netwerksubsidies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/programma-translationeel-onderzoek-2-netwerksubsidies/ Het programma Translationeel onderzoek heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. news-4668 Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0200 Projectideeën Programma Kwaliteitsstandaarden V&V: Proeftuinen Wijkverpleging https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-programma-kwaliteitsstandaarden-vv-proeftuinen-wijkverpleging/ Hogescholen (lectoraten), mbo-opleidingen (practoraten) of praktijkorganisaties in de wijkverpleging kunnen een projectidee indienen voor het (door)ontwikkelen van reflectiemethodieken die het handelen in de geest van kwaliteitsstandaarden in de dagelijkse praktijk bevorderen. Wijkverpleegkundigen en -verzorgenden worden in regionale proeftuinen in de gelegenheid gesteld te leren reflecteren. news-4702 Thu, 10 Oct 2019 00:00:00 +0200 IMDI Technologie voor bemensbare zorg: doorbraakprojecten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/imdi-technologie-voor-bemensbare-zorg-doorbraakprojecten/ Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) richt zich specifiek op de ontwikkeling, toepassing en implementatie van medische technologie die de zorg bemensbaar en betaalbaar moet houden. Daarom is het belangrijk om nieuwe IMDI technologie te ontwikkelen, met name gericht op toepassingen in de leefomgeving. news-4637 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 Sportinnovator subsidietraject: haalbaarheidsstudies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-subsidietraject-haalbaarheidsstudies/ Het subsidietraject van het Sportinnovator programma bestaat uit twee fasen en heeft als doel een aantal grote innovatieprojecten op het terrein van sport en bewegen te selecteren en te versnellen. Deze oproep is de eerste fase van het Sportinnovator subsidietraject. news-4727 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 Programmeringsstudie kwaliteitsstandaarden voor Geriatrische Revalidatiezorg en Eerstelijnsverblijf https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/programmeringsstudie-kwaliteitsstandaarden-voor-geriatrische-revalidatiezorg-en-eerstelijnsverblijf/ Deze oproep is gericht op het uitvoeren een programmeringsstudie waarbij een ontwikkelagenda wordt opgesteld voor de ontwikkeling of herziening/uitbreiding van kwaliteitsstandaarden binnen de Geriatrische Revalidatiezorg en het Eerstelijnsverblijf. Op basis van deze ontwikkelagenda worden binnen het subsidieprogramma Beter Thuis onderwerpen geselecteerd voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. news-4728 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 Knelpuntenanalyse dagbehandeling binnen de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/knelpuntenanalyse-dagbehandeling-binnen-de-geneeskundige-zorg-voor-specifieke-patientgroepen/ Deze subsidieoproep betreft het uitvoeren van een knelpuntenanalyse voor de dagbehandeling binnen de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP). Hierbij gaat het zowel om zorginhoudelijke als organisatorische knelpunten. Deze knelpuntenanalyse wordt gedaan ten behoeve van de (door)ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. news-2649 Wed, 27 Jun 2018 00:00:00 +0200 Nationale Wetenschapsagenda – Matchmakingbijeenkomsten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-wetenschapsagenda-matchmakingbijeenkomsten/ Onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen kunnen financiering aanvragen voor de organisatie van matchmakingbijeenkomst(en). news-2700 Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0200 Lokale experimenten vervoer mensen met verward gedrag door niet RAV’s https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/lokale-experimenten-vervoer-mensen-met-verward-gedrag-door-niet-ravs/ U kunt subsidie aanvragen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer. news-2757 Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0200 Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/haalbaarheid-van-regionaal-niet-rav-vervoer/ U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie naar regionaal niet-RAV vervoer. Het gaat daarbij om een regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Subsidiabele kosten zijn de kosten van het experiment waarvan de haalbaarheid wordt getest. news-3761 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Workshop systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-workshop-systematisch-literatuuronderzoek-voor-dierexperimenteel-o/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de drie speerpunten van deze module is de kennis van systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder te verbreden en de kwaliteit van het onderwijs via een hands-on workshop te garanderen. news-3763 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module Kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-systematisch-literatuuronderzoek-voor-dierexperimenteel-onderzoek/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van vermindering, vervanging en verfijning (3V’s). Eén van de speerpunten binnen deze module is het aanmoedigen van onderzoekers om een systematisch literatuuronderzoek op het terrein van dierexperimenteel onderzoek uit te voeren. news-3764 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-stimuleringssubsidie-proefdiervrije-innovaties/ Introductietekst news-3765 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten van deze module is het openbaar maken van wetenschappelijk solide ongepubliceerde negatieve- of neutrale data op het gebied van dierexperimenteel onderzoek. news-3766 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Netwerksubsidie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-netwerksubsidie/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten binnen deze module is het stimuleren van (inter)nationale netwerken, met als doel contacten te bevorderen op het terrein van de 3V’s. news-4513 Thu, 05 Sep 2019 00:00:00 +0200 Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg - Fase I (Ronde 2) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkelsubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-fase-i-ronde-2/ Werkt u met uw partners aan het leveren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen en wilt u dit graag verder brengen? U kunt met deze subsidie uw netwerk verder ontwikkelen, waarbij u ondersteuning van een externe adviseur bij dit proces kunt bekostigen. news-4659 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/verbetering-lokale-praktijk-bij-onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap/ U kunt een motivatiebrief (maximaal 4 pagina’s A4) indienen waarin u beschrijft waarom u in aanmerking wilt komen voor een startbudget die u gebruikt voor het opstellen van een gezamenlijk plan ter verbetering van de lokale praktijk binnen een (te vormen) samenwerkingsverband gericht op preventie van en/of ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap.