ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/ nl-nl Mon, 13 Jul 2020 10:32:41 +0200 Mon, 13 Jul 2020 10:32:41 +0200 TYPO3 news-5912 Tue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200 Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/haalbaarheid-van-regionaal-niet-rav-vervoer-1/ U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie naar regionaal, experimenteel (niet-RAV) vervoer. Het gaat daarbij om een regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Zowel lopende pilots, als nieuwe aanvragers, kunnen een subsidieaanvraag indienen. news-5272 Thu, 06 Feb 2020 00:00:00 +0100 AAL - Healthy Ageing With The Support Of Digital Solutions https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/aal-healthy-ageing-with-the-support-of-digital-solutions/ Bent u actief betrokken bij het bevorderen van de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van ouderen? Wilt u ICT oplossingen ontwikkelen ter ondersteuning hiervan? Wilt u daarbij samenwerken met partners in het buitenland? Dan kunt u een aanvraag doen voor de AAL call 2020. news-5864 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ondersteuning-maatschappelijke-beweging-tegen-eenzaamheid/ De subsidie is voor bestaande initiatieven die willen doorontwikkelen of uitbreiden. Het initiatief is gericht op het voorkomen of verminderen van sociale of emotionele eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar. news-5599 Tue, 21 Apr 2020 00:00:00 +0200 Onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-naar-professionele-norm-en-kennisverwerving/ Deze subsidieoproep richt zich op aanvragen voor Onderzoekslijn 4 van de onderzoeksagenda Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving. news-5435 Tue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0100 Multidisciplinaire Consortia 2020 Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/multidisciplinaire-consortia-2020-pluripotent-stem-cells-for-inherited-diseases-and-embryonic-resear/ Deze subsidieronde is gericht op kennisontwikkeling op het gebied van (de behandeling van) ernstige erfelijke aandoeningen en op ontwikkeling van humane embryo-achtige structuren met behulp van pluripotente stamcellen. Daarnaast is maatschappelijk verantwoord innoveren een belangrijk aspect binnen de projecten. news-5853 Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 +0200 Subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen Open Ronde 10 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-goed-gebruik-geneesmiddelen-open-ronde-10/ Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Voor deze Open Ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. news-5922 Thu, 09 Jul 2020 00:00:00 +0200 Nationale Sportinnovator Prijs 2020 – Toptraining https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-sportinnovator-prijs-2020-toptraining/ Het Topteam Sport wil met deze oproep innovaties stimuleren die de coach helpen in het optimaliseren van de topsporttraining. Het Topteam Sport versterkt met haar programma Sportinnovator de innovatieve as van het nationale Sportakkoord. Deze oproep focust zich op het deelakkoord ‘Topsport die inspireert’. news-5913 Wed, 08 Jul 2020 00:00:00 +0200 Praktijk- en Onderzoeksfellowships geestelijke gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/praktijk-en-onderzoeksfellowships-geestelijke-gezondheidszorg/ De fellowshipsubsidies van het Onderzoeksprogramma ggz zijn persoonsgebonden subsidies, voor praktijkprofessionals en onderzoekers die nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën hebben om de ggz te verbeteren. news-5777 Tue, 16 Jun 2020 00:00:00 +0200 Evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/evaluatie-regeling-beoordelingscommissie-late-zwangerschapsafbreking-en-levensbeeindiging-bij-pasgeb/ Deze oproep betreft de evaluatie van de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen news-5840 Fri, 26 Jun 2020 00:00:00 +0200 Projectideeën onderzoeksprojecten Verpleging en Verzorging – Essentiële zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-onderzoeksprojecten-verpleging-en-verzorging-essentiele-zorg/ Samenwerkingsverbanden, die deel uitmaken van een onderzoeksinfrastructuur voor verpleging en verzorging, kunnen subsidie aanvragen voor projectideeën gericht op de wetenschappelijke onderbouwing van verpleegkundig en verzorgend handelen. Het onderzoek richt zich op het wetenschappelijk onderbouwen van essentiële zorg. news-5887 Tue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200 NWO-Talentprogramma Vidi 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nwo-talentprogramma-vidi-2020/ Vidi is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. De Vidi-doelgroep bestaat uit excellente onderzoekers (tot en met 8 jaar na promotie) met een opvallend en origineel talent en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek. De focus ligt op vernieuwend en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. news-5675 Thu, 14 May 2020 00:00:00 +0200 NWA Economische veerkracht van vrouwen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nwa-economische-veerkracht-van-vrouwen/ Hoe kan economische veerkracht van vrouwen duurzaam vergroot worden? Welke handelingsperspectieven voor de verschillende partijen in het ecosysteem rondom economisch kwetsbare vrouwen zijn er te formuleren? Dit Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 2,865 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia in de vorm van living labs. news-5852 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 Gemeenten Samen Gezond https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/gemeenten-samen-gezond/ Versterken en verbeteren van veelbelovende lokale integrale aanpakken van gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk, door beter gebruik te maken van bestaande kennis en ervaring op het niveau van implementatie en organisatie, en het versterken van cyclische verbeterprocessen. news-5252 Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek proefdieren https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/ De subsidie betreft een financiële tegemoetkoming in de personele kosten van maximaal 2 maanden voor het uitvoeren van een systematisch literatuur onderzoek op het terrein van dierexperimenteel onderzoek onder begeleiding van het expertisecentrum SYRCLE. news-5248 Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Netwerksubsidie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-netwerksubsidie/ Deze subsidieoproep stimuleert Nederlandse onderzoekers om meer (inter)nationale netwerken aan te gaan. Dit budget kan worden gebruikt voor het organiseren van (inter)nationale bijeenkomsten, symposia of workshops in Nederland met als doel om samenwerkingen en contacten te bevorderen op het gebied van de 3V’s en de transitie naar proefdiervrije innovaties. news-5249 Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Workshop systematisch literatuuronderzoek proefdieren https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-workshop-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/ De subsidie betreft vergoeding voor een 1-daagse ‘systematisch literatuuronderzoek workshop’ georganiseerd door expertisecentrum SYRCLE, voor 20 deelnemers. Hierdoor kan de kennis van een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder worden verbreed en wordt de kwaliteit van het onderwijs hierover geborgd. news-5250 Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-stimuleringssubsidie-proefdiervrije-innovaties/ ZonMw stelt met de subsidieoproep Module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties een stimuleringssubsidie beschikbaar voor consortia die als doel hebben bij de NWA, EU of andere grotere subsidieplatforms een subsidieaanvraag in te dienen die de transitie naar proefdiervrije innovaties helpt versnellen. news-5253 Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/ ZonMw biedt met deze subsidieoproep onderzoekers een financiële tegemoetkoming voor (een deel van) de tijd die nodig is om negatieve/neutrale resultaten te publiceren. Bedoelt voor onderzoeksprojecten waar proefdieronderzoek een onderdeel van uitmaakt, kan voor een AIO, postdoc of senior wetenschappelijk medewerker een extra maand aanstelling worden aangevraagd om de resultaten alsnog Open Access gepubliceerd te krijgen. news-5418 Fri, 13 Mar 2020 00:00:00 +0100 Sportinnovator Vouchers 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-vouchers-2020/ Een Sportinnovator Voucher biedt financiële ondersteuning bij een innovatievraag van een gemeente of sportbond. Met een voucher wordt de expertise van een Sportinnovator-centrum ingezet. news-5799 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 VOUCHERS – Gewoon Bijzonder https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vouchers-gewoon-bijzonder/ Doel van de ‘Gewoon Bijzonder-vouchers’ is om kruisbestuiving tussen mbo (maatschappelijke) zorgopleidingen (bijv. verzorgende IG, mbo-verpleegkundige, persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg) en de gehandicaptensector te bewerkstelligen. De voucher biedt hiervoor financiële ondersteuning. Door samenwerking tussen zorgprofessionals vanuit de gehandicaptensector, ervaringsdeskundigen en mbo-docenten kan de dagelijkse praktijk van de gehandicaptensector beter voor het voetlicht worden gebracht bij mbo-studenten (maatschappelijke) zorg.