ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/ nl-nl Sat, 16 Oct 2021 14:20:44 +0200 Sat, 16 Oct 2021 14:20:44 +0200 TYPO3 news-7665 Tue, 07 Sep 2021 00:00:00 +0200 Startsubsidie Mentale veerkracht in de wijk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/startsubsidie-mentale-veerkracht-in-de-wijk/ Deze subsidieoproep heeft betrekking op de startsubsidie Mentale veerkracht in de wijk en is gericht op het opzetten van nieuwe initiatieven en/of samenwerkingen rondom preventie in de wijk. news-7666 Tue, 07 Sep 2021 00:00:00 +0200 Uitvoeringssubsidie Mentale veerkracht in de wijk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/uitvoeringssubsidie-mentale-veerkracht-in-de-wijk/ Deze subsidieoproep heeft betrekking op de uitvoeringssubsidie Mentale veerkracht in de wijk en is gericht op het voortzetten en/of uitbreiden van bestaande initiatieven en/of samenwerkingen rondom preventie in de wijk. news-7431 Mon, 05 Jul 2021 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Geneesmiddelen STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-stip-proeftuinen-therapietrouw-ronde-2/ Deze STIP subsidieronde richt zich op het bevorderen van therapietrouw bij thuiswonende patiënten. De implementatieprojecten in deze subsidieronde dienen een bewezen effectieve interventie gericht op het verbeteren van therapietrouw in te zetten in regio’s waar de interventie nog niet structureel wordt toegepast in de praktijk. De keuze van de te implementeren interventie(s) is bepaald op basis van de vier gehonoreerde proeftuinen uit de eerste STIP Proeftuinen Therapietrouw subsidieronde (zie ook ‘doel subsidieoproep’). news-7608 Mon, 16 Aug 2021 00:00:00 +0200 Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/startimpuls-regionale-kenniswerkplaatsen-onbegrepen-gedrag/ Deze subsidieronde heeft betrekking op de startimpuls fase van de Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag. Deze kenniswerkplaatsen worden gefaciliteerd door het actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw. news-7631 Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Deelsector Auditief/Communicatief - Gesloten ronde - Projecten van 1 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-auditiefcommunicatief-gesloten-ronde-projecten-van-1-jaar/ In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking, in samenwerking met relevante andere organisaties die tezamen deel uitmaken van een consortium, onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen. news-7634 Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Deelsector Auditief/Communicatief - Gesloten ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-auditiefcommunicatief-gesloten-ronde-projecten-van-2-jaar/ In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking, in samenwerking met relevante andere organisaties die tezamen deel uitmaken van een consortium, onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen. news-7635 Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Deelsector Auditief/Communicatief - Open ronde - Projecten van 1 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-auditiefcommunicatief-open-ronde-projecten-van-1-jaar/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-7636 Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Deelsector Auditief/Communicatief - Open ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-auditiefcommunicatief-open-ronde-projecten-van-2-jaar/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-7638 Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Gesloten ronde - Projecten van 1 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-gesloten-ronde-projecten-van-1-jaar/ In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een visuele beperking, in samenwerking met relevante andere organisaties die tezamen deel uitmaken van een consortium, onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen. news-7639 Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Gesloten ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-gesloten-ronde-projecten-van-2-jaar/ In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een visuele beperking, in samenwerking met relevante andere organisaties die tezamen deel uitmaken van een consortium, onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen. news-7640 Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Open ronde - Projecten van 1 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-open-ronde-projecten-van-1-jaar/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een visuele beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-7641 Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Open ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-open-ronde-projecten-van-2-jaar/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een visuele beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-7684 Mon, 13 Sep 2021 00:00:00 +0200 Inclusief Werkgeverschap MKB https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/inclusief-werkgeverschap-mkb/ Het VN-Verdrag Handicap omvat veel thema’s en alle levensgebieden In deze subsidieoproep gaat het over het thema ‘werk’. De focus ligt daarbij op het van de kant van de werkgever creëren van omstandigheden waardoor mensen met een beperking toegang hebben tot werk en binnen hun werk optimaal kunnen functioneren en zich kunnen (door)ontwikkelen. news-7519 Mon, 19 Jul 2021 00:00:00 +0200 NWO-Talentprogramma Vidi 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nwo-talentprogramma-vidi-2021/ Vidi is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. De Vidi-doelgroep bestaat uit excellente onderzoekers (tot en met 8 jaar na promotie) met een opvallend en origineel talent en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek. De focus ligt op vernieuwend en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. news-7613 Mon, 16 Aug 2021 00:00:00 +0200 Implementatie zorgmodel DITSMI in ggz-instellingen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-zorgmodel-ditsmi-in-ggz-instellingen/ Sinds 2017 zijn er verschillende ZonMw projecten geweest waarin het zorgmodel DITSMI is ontwikkeld en onderzocht. Vanwege de positieve ervaringen met DITSMI gaat gekeken worden naar landelijke implementatie van dit zorgmodel. Samen met de oproep voor het instellen van een projectbureau vormt deze oproep de basis om deze landelijke implementatie te faciliteren. news-7720 Mon, 20 Sep 2021 00:00:00 +0200 Implementatie Wijk-GGD'er V https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-wijk-ggder-v/ U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een pilot met de wijk-GGD’er in uw gemeente. De wijkfunctionaris hoeft niet per se in dienst te zijn van een GGD. Het gaat om het concept van de wijk-GGD’er zoals deze in 47 andere gemeenten reeds succesvol is uitgerold. U wordt hierbij ondersteund en begeleid door het CCV. news-7688 Tue, 14 Sep 2021 00:00:00 +0200 De inzet van (slimme) technologie in voetbalstadions voor de aanpak van racisme en discriminatie. https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/de-inzet-van-slimme-technologie-in-voetbalstadions-voor-de-aanpak-van-racisme-en-discriminatie/ De inzet van (slimme) technologie moet clubs ondersteunen in het (vroegtijdig) signaleren en het beter registreren van beeld en geluid van mogelijke racistische en/of discriminerende uitingen in voetbalstadions. Hierdoor wordt het mogelijk om (sneller) te handelen (live of retrospectief) wanneer supporters zich mogelijk schuldig maken aan racisme en/of discriminatie. news-7835 Wed, 13 Oct 2021 00:00:00 +0200 Projectideeën onderzoek interventies herstel- en nazorg voor aanhoudende klachten na COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-onderzoek-interventies-herstel-en-nazorg-voor-aanhoudende-klachten-na-covid-19/ Universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en onderzoeksinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar effectieve interventies herstel- en nazorg voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19. Zij werken in het onderzoek samen met eerstelijnszorgorganisaties. news-7770 Thu, 30 Sep 2021 00:00:00 +0200 Kortdurende herstelgerichte zorg, ontwikkeling richtlijnen of andere beschrijvingen van goede zorg, voor CVA, Trauma en Amputatie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kortdurende-herstelgerichte-zorg-ontwikkeling-richtlijnen-of-andere-beschrijvingen-van-goede-zorg/ ZonMw-programma Beter Thuis richt zich op de integrale kwaliteitscyclus voor GRZ, ELV en GZSP. Deze subsidieoproep is gericht op het ontwikkelen van richtlijnen voor CVA, trauma en amputatie. Centraal staat hoe zorg rond de patiënt vormgegeven kan worden. Het perspectief van de zorgvrager is leidend. news-7310 Thu, 27 May 2021 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Geneesmiddelen, Grote Trials Ronde 5 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-grote-trials-ronde-5/ Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Deze subsidieoproep van het deelprogramma Grote Trials is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. news-7504 Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Implementatie en opschaling van kennis van het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma in de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-en-opschaling-van-kennis-van-het-goed-gebruik-geneesmiddelen-programma-in-de-praktijk/ Binnen deze subsidieoproep kunnen projectideeën worden ingediend gericht op de implementatie van kennis van afgeronde GGG-projecten. Voor de afgeronde GGG-projecten geldt dat het eindverslag uiterlijk op 18 november 2021 moet zijn ingediend. Heeft u mooie GGG-onderzoeksresultaten die nog een laatste zetje nodig hebben om in de klinische praktijk te worden toegepast, dien dan uw projectidee in! news-7744 Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 +0200 Kwaliteitsgelden: Verduurzamen Uitkomstgerichte Zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kwaliteitsgelden-verduurzamen-uitkomstgerichte-zorg/ Wetenschappelijke verenigingen die direct betrokken zijn bij de aandoeningen knieprothese, coloncarcinoom, cardiovasculair risicomanagement of chronische nierschade kunnen subsidie aanvragen voor het uitwerken van een showcase verduurzamen uitkomstgerichte zorg. Het doel is inzichtelijk maken hoe de verbinding tussen de fases in de kwaliteitscyclus gerealiseerd kan worden. news-7565 Tue, 27 Jul 2021 00:00:00 +0200 Subsidieoproep Rubicon 2021-2/3 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-rubicon-2021-23/ Het programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière. news-7741 Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 +0200 Call for Proposals Off Road 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/call-for-proposals-off-road-2021/ Het programma Off Road geeft ruimte aan jonge onderzoekers voor baanbrekend- onconventioneel onderzoek, en is daardoor potentieel risicovol. Het onderzoek betreft (bio)medische- en/of gezondheidszorgwetenschappen als onderzoekterrein(en). Er is extra budget beschikbaar voor aanvragen die in deze ronde worden ingediend op het onderwerp dementie (Onderzoeksprogramma Dementie). news-7611 Thu, 26 Aug 2021 00:00:00 +0200 Preventie in transitie: Complexiteit omarmen en veerkracht versterken https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventie-in-transitie-complexiteit-omarmen-en-veerkracht-versterken-1/ De oproep richt zich op het bevorderen van veerkracht op het gebied van fysieke en mentale gezondheid door een brede inzet van preventie in ons gezondheidssysteem. We vragen gezondheids- en sociale wetenschappers om nieuwe samenwerkingen te starten met experts op het gebied van complexiteitsbenaderingen. news-6642 Thu, 10 Dec 2020 00:00:00 +0100 Kennisvouchers Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennisvouchers-academische-werkplaatsen-transformatie-jeugd/ De projecten binnen het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd hebben gezamenlijk veel kennis opgeleverd die de transformatie van de jeugdsector ondersteunt. De kennisvoucher biedt financiële ondersteuning bij de kennisoverdracht tussen een AWTJ en een praktijkorganisatie, gemeente of opleidingsinstelling die geen onderdeel uitmaakt van de werkplaats. news-6842 Mon, 01 Feb 2021 00:00:00 +0100 Sportinnovator Vouchers 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-vouchers-2021/ Een Sportinnovator Voucher biedt financiële ondersteuning bij een innovatievraag van een praktijkorganisatie zoals een gemeente, sportbond of bedrijf. Met een voucher wordt de expertise van een Sportinnovator-centrum ingezet. news-7464 Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0200 Module kennisinfrastructuur: Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/ ZonMw biedt met deze subsidieoproep onderzoekers een financiële tegemoetkoming voor (een deel van) de tijd die nodig is om negatieve/neutrale resultaten te publiceren. Een projectleider, van een onderzoeksproject waar dierexperimenteel onderzoek een onderdeel van uitmaakt(e), kan voor een promovendi, (arts)onderzoeker, postdoc of senior wetenschappelijk medewerker een extra maand aanstelling aanvragen om de resultaten alsnog Open Access gepubliceerd te krijgen. In het bijzonder worden onderzoekers die in hun studies gebruik hebben gemaakt van niet-humane primaten uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen. news-7466 Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0200 Module kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek dierstudies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-systematisch-literatuuronderzoek-dierstudies/ De subsidie betreft vergoeding voor zowel de coaching door één van de experts in systematisch literatuuronderzoek van dierstudies (Dr. Carlijn Hooijmans of Dr. Kim Wever) en maximaal 2 maanden verlenging van de aanstelling van de onderzoeker als compensatie voor de te investeren tijd (1 fte voor 2 maanden). news-7467 Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0200 Module kennisinfrastructuur: Workshop systematisch literatuuronderzoek dierstudies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-workshop-systematisch-literatuuronderzoek-dierstudies/ De subsidie betreft vergoeding voor een 1-daagse ‘systematisch literatuuronderzoek workshop’ voor 20 deelnemers, georganiseerd door experts van voormalig expertisecentrum SYRCLE. Hierdoor kan de kennis van een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder worden verbreed en wordt de kwaliteit van het onderwijs hierover geborgd. news-7609 Thu, 12 Aug 2021 00:00:00 +0200 Create2Solve- Request for Challenges https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/create2solve-request-for-challenges-2/ Create2Solve is een oproep binnen het programma Meer Kennis met Minder Dieren. De oproep ondersteunt de ontwikkeling van impactvolle diervrije innovaties die leiden tot verkoopbare of bruikbare methoden, modellen en/of diensten (of een combinatie van strategieën). Deze innovaties zullen de menselijke gezondheid en de kwaliteit en relevantie van het onderzoek verbeteren. news-7573 Thu, 05 Aug 2021 00:00:00 +0200 Inhoudelijke versterking paramedische samenwerking in de herstelzorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/inhoudelijke-versterking-paramedische-samenwerking-in-de-herstelzorg/ Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties die paramedisch onderzoek uitvoeren, kunnen subsidie aanvragen voor beantwoording van onderzoeksvragen die gericht zijn op inhoud én organisatie van herstelzorg. Het gaat om revalidatiezorg of zorg-gerelateerde preventie bij de overgangsfase van intramurale zorg naar zorg in de thuissituatie. news-7542 Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Veiligheidsbeoordeling via proefdiervrije modellen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/veiligheidsbeoordeling-via-proefdiervrije-modellen/ Deze NWA-call roept consortia op om op een multidisciplinaire, geïntegreerde manier bij te dragen aan de acceptatie en implementatie van proefdiervrije modellen in het voorspellen van gezondheidseffecten op de mens met bijbehorende wet- en regelgeving. news-7266 Fri, 14 May 2021 00:00:00 +0200 Flexibele schil Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/flexibele-schil-vliegende-brigade-ervaringsdeskundigheid/ De flexibele schil van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid bestaat uit een team van onafhankelijke adviseurs met kennis op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Zij ondersteunen onder andere gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties bij vraagstukken omtrent het inbedden en borgen van het perspectief van ervaringsdeskundigen, cliënten en naasten in de organisatie.