ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/ nl-nl Tue, 28 Mar 2023 20:54:45 +0200 Tue, 28 Mar 2023 20:54:45 +0200 TYPO3 news-9346 Thu, 26 Jan 2023 00:00:00 +0100 Rubicon 2023-1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/rubicon-2023-1/ Het programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière. Download alle informatie en de volledige tekst van de subsidieoproep op de website van NWO.

]]>
news-9428 Mon, 20 Feb 2023 15:00:00 +0100 Evaluatietraject Versnellers binnen de ggz https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/evaluatietraject-versnellers-binnen-de-ggz/ Het ZonMw programma ‘Versnellers binnen de ggz’ bouwt voort op deze succesvolle inzet van regionale versnellers in 2021 en richt zich op het opzetten of continueren van samenwerkingsverbanden, door regio’s te faciliteren in het aanstellen van een onafhankelijke versneller. news-9440 Tue, 28 Feb 2023 14:00:00 +0100 Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis ronde 1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-en-opschalingscoaching-ouderen-thuis-ronde-1/ Het doel van het programma Zorg voor innoveren is om zorginnovatoren verder te helpen met het oplossen van innovatievraagstukken. Deze subsidieoproep richt zich op het bieden van ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken. news-9256 Thu, 15 Dec 2022 00:00:00 +0100 NWA Synergiethema: Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nwa-synergiethema-kwetsbaarheid-en-weerbaarheid-in-een-online-samenleving/ Door de coronapandemie is het belang van de online samenleving enorm toegenomen. In het synergieprogramma Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving staat het omgaan met de langetermijneffecten van de digitalisering van de samenleving centraal. news-9288 Mon, 09 Jan 2023 00:00:00 +0100 Methodologie voor waardebepaling van technologieën ingezet binnen de niet-curatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/methodologie-voor-waardebepaling-van-technologieen-ingezet-binnen-de-niet-curatieve-zorg/ Waardebepaling van technologie is noodzakelijk om goede beslissingen te maken over de inzet ervan. In deze oproep wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen en verder valideren van uitkomstmaten in de niet-curatieve zorg. news-9442 Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100 5de open ronde Voor elkaar! op thema https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/5de-open-ronde-voor-elkaar-op-thema/ Doel is versterken van organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun brede achterban. Het programma Voor elkaar! biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van ‘inclusie’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘empowerment’ of ‘eigen regie’ news-9319 Mon, 16 Jan 2023 00:00:00 +0100 Subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen – Complexe Interventies Ronde 4 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-goed-gebruik-geneesmiddelen-complexe-interventies-ronde-4/ In deze subsidieronde staat onderzoek naar een complexe interventie rondom geneesmiddelengebruik centraal. Een interventie wordt als complex beschouwd vanwege het multifactoriële karakter waarbij diverse disciplines en settings betrokken zijn. Als uitgangspunt voor de definitie van een complexe interventie wordt het framework van de Medical Research Council (MRC) gehanteerd. news-9423 Tue, 21 Feb 2023 00:00:00 +0100 Buiten de gebaande paden: Innovatieve ideeën voor preventie & gezondheidsbevordering https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/buiten-de-gebaande-paden-innovatieve-ideeen-voor-preventie-gezondheidsbevordering/ Het Preventieprogramma van ZonMw benut en vergroot kansen op goede en duurzame gezondheid van burgers met gerichte programma’s, maar creëert ook kansen voor vernieuwing in de breedste zin van het woord. ZonMw nodigt daarom uit tot het indienen van baanbrekende, “out of the box” preventie onderzoeksprojectideeën! news-9410 Tue, 21 Feb 2023 12:00:00 +0100 Zorgevaluatie en Gepast Gebruik Ronde 2023 – Vragen van kennisagenda’s voor medisch specialistische zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zorgevaluatie-en-gepast-gebruik-ronde-2023-vragen-van-kennisagendas-voor-medisch-specialistische/ Dit is een subsidieoproep voor projectvoorstellen voor zorgevaluatieonderzoek om kennisvragen op kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen (WV) binnen de medisch specialistische zorg te beantwoorden. Nadruk ligt op impactvolle onderwerpen: hoge gezondheidswinst, potentiële kostenbesparing en volume. Wilt u een projectidee indienen? Neem dan contact op met de WV. news-9434 Wed, 22 Feb 2023 00:00:00 +0100 Dementie Fellowships 2023 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/dementie-fellowships-2023/ Het doel van deze subsidieoproep is om getalenteerde recent gepromoveerde onderzoekers te ondersteunen die innovatieve, creatieve en grensverleggende wetenschappelijke ideeën hebben op het gebied van dementie. Het gaat hierbij om onderzoekers met een promotiedatum van maximaal vijf jaar geleden. news-9441 Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Overkoepelend Implementatieproject Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/overkoepelend-implementatieproject-zingeving-en-geestelijke-verzorging-in-de-thuissituatie/ Binnen het programma Zingeving en Geestelijke verzorging zijn 7 actieonderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten worden geïmplementeerd in Verspreiding- en Implementatie Impulsen. Die implementatie wordt ondersteund door het Overkoepelend Implementatieproject, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd door een onderzoeksorganisatie, hogeschool of universiteit. news-9479 Mon, 06 Mar 2023 16:00:00 +0100 Stimuleringssubsidie Gewoon Bijzonder: implementeren in de gehandicaptenzorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/stimuleringssubsidie-gewoon-bijzonder-implementeren-in-de-gehandicaptenzorg/ In de gehandicaptenzorg zijn effectieve methodieken en interventies ontwikkeld die bijdragen aan betere zorg voor en kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Deze interventies worden vaak nog onvoldoende gebruikt in de zorgpraktijk. Hierdoor ontstaat een kloof tussen wat is ontwikkeld in onderzoek en wat wordt toegepast in de praktijk. news-9096 Tue, 01 Nov 2022 00:00:00 +0100 MDT-kort voor gemeenten: ervaar wat MDT voor jouw gemeente kan betekenen. https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mdt-kort-voor-gemeenten-ervaar-wat-mdt-voor-jouw-gemeente-kan-betekenen/ Deze subsidieoproep biedt gemeenten de kans om kennis te maken met de maatschappelijke diensttijd (MDT). Met MDT kunnen jongeren hun talenten ontdekken, iets doen voor de samenleving en anderen ontmoeten. Hiermee kan MDT bijdragen aan een positief en preventief jeugdbeleid en een impuls geven aan domeinoverstijgend werken. news-9106 Tue, 01 Nov 2022 00:00:00 +0100 MDT-kort in het onderwijs: ervaar wat MDT voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mdt-kort-in-het-onderwijs-ervaar-wat-mdt-voor-jouw-onderwijsinstelling-kan-betekenen/ Deze subsidieoproep biedt onderwijsinstellingen de kans om kennis te maken met maatschappelijke diensttijd (MDT). Met MDT kunnen jongeren hun talenten ontdekken, iets doen voor een ander en/of de samenleving en anderen ontmoeten. MDT kan hiermee bijdragen aan een praktische invulling van bijvoorbeeld het burgerschapsonderwijs, loopbaanbegeleiding of loopbaan oriëntatie. news-9498 Wed, 15 Mar 2023 00:00:00 +0100 Grip op onbegrip: domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio’s https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/grip-op-onbegrip-domeinoverstijgend-samenwerken-in-hotspots-en-veiligheidsregios/ Het Actieprogramma Grip op Onbegrip zet in op het bouwen aan veerkrachtige netwerken voor mensen met onbegrepen gedrag. Deze subsidieoproep is gericht op samenwerkingsverbanden in hotspots én veiligheidsregio’s, die werken aan het effectiever en efficiënter inrichten van de samenwerking tussen het zorg- sociaal en veiligheidsdomein. news-9475 Tue, 07 Mar 2023 00:00:00 +0100 Gender in Research Fellowship 2023 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/gender-in-research-fellowship-2023-1/ The ZonMw Gender and Health Program will provide Gender in Research Fellowships for PhD-students and post-doctoral researchers to attend the Gender and Health course and participate in the Gender in Research workshops at the Erasmus Summer Programme from 14-18 August 2023. news-9448 Wed, 01 Mar 2023 00:00:00 +0100 Doorbraakronde Preventie van Kansspelverslaving https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doorbraakronde-preventie-van-kansspelverslaving/ U kunt subsidie aanvragen voor onderzoek naar de preventie en behandeling van kansspelverslaving, gok-gerelateerde schade en gokproblematiek. Deze subsidieronde vormt de start van het nieuwe onderzoeksprogramma Preventie van Kansspelverslaving. news-9466 Tue, 07 Mar 2023 00:00:00 +0100 Microplastics & Health – Breakthrough projects on human exposure, behaviour, interventions and standardised methods https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/microplastics-health-breakthrough-projects-on-human-exposure-behaviour-interventions-and-stand/ Little is known of the effects of micro- and nanoplastic particles (MNP) on human health while levels of MNP in the environment are increasing. The ZonMw Microplastics & Health programme aims to develop knowledge of the potential health consequences of MNP, and to identify solutions. news-9492 Tue, 14 Mar 2023 00:00:00 +0100 Verbinding volwassenen-ggz – jeugdhulp, pilots https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/verbinding-volwassenen-ggz-jeugdhulp-pilots/ Psychische problematiek van ouders en gebruik van jeugdhulp bij kinderen komen vaak samen voor binnen een gezin. Een goede samenwerking tussen instellingen in de volwassenen-ggz en jeugdhulp is dan noodzakelijk om goede zorg te bieden aan gezinnen. Goede samenwerking is echter vaak een uitdaging. news-9469 Wed, 15 Mar 2023 00:00:00 +0100 Infectieziektebestrijding 3, tweede ronde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/infectieziektebestrijding-3-tweede-ronde/ Dit is de tweede oproep binnen het programma Infectieziektebestrijding 3 (2019-2023). De laatste twee jaren waren de inzet en focus van onder andere onderzoekers in de infectieziekten vooral gericht op de coronapandemie. Daardoor is deze subsidieoproep later uitgezet en heeft deze ronde een brede focus. news-9395 Tue, 14 Feb 2023 00:00:00 +0100 Vroege Opsporing Proefbevolkingsonderzoek CEM - 2023 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vroege-opsporing-proefbevolkingsonderzoek-cem-2023/ Circa 8% van de vrouwen die zich jaarlijks laat screenen op borstkanker heeft zeer dicht borstweefsel. Afwijkingen in zeer dicht borstweefsel zijn echter minder goed op te sporen op een regulier mammogram. Daarom is op verzoek van het ministerie van VWS een subsidieronde opgezet voor een proefbevolkingsonderzoek naar technieken die borstkanker bij deze vrouwen mogelijk beter detecteren. news-9528 Wed, 22 Mar 2023 00:00:00 +0100 Programma poortwachter - Stimuleren van kennisuitwisseling en -netwerken - 2023 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/programma-poortwachter-stimuleren-van-kennisuitwisseling-en-netwerken-2023/ ZonMw draagt met onderzoek bij aan de verbetering van de kwaliteit van het re-integratieproces van zieke werknemers (Poortwachtersproces). Deze subsidieoproep biedt de kans om voorstellen in te dienen voor het organiseren van kennisactiviteiten en het (door)ontwikkelen van kennisnetwerken op dit terrein of die wat betreft thema breder zijn ingevuld. news-9477 Tue, 07 Mar 2023 00:00:00 +0100 Doorontwikkeling van bestaande interventies in de palliatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doorontwikkeling-van-bestaande-interventies-in-de-palliatieve-zorg/ Onderzoeksorganisaties kunnen met samenwerkende partijen een subsidieaanvraag indienen voor de doorontwikkeling van bestaande interventies in de palliatieve zorg. Deze doorontwikkeling heeft betrekking op het gebied van de implementeerbaarheid en/of het versterken van bewijskracht van de interventie. news-9486 Mon, 13 Mar 2023 00:00:00 +0100 Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/regionale-kenniswerkplaatsen-onbegrepen-gedrag/ Met dit subsidietraject wordt ingezet op de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van maximaal 20 Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag. Deze kenniswerkplaatsen worden gefaciliteerd door het actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw. news-9500 Mon, 13 Mar 2023 00:00:00 +0100 Vroegsignalering en opvolging in de wijk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vroegsignalering-en-opvolging-in-de-wijk/ Het aantal E-33 meldingen van mensen met onbegrepen gedrag stijgt nog steeds jaarlijks. Er is dan ook meer nodig om mensen met onbegrepen gedrag tijdig te signaleren en toe te leiden naar passende zorg en ondersteuning, zodat aanraking met politie en justitie zoveel mogelijk voorkomen kan worden. news-9517 Tue, 21 Mar 2023 00:00:00 +0100 Vernieuwende aanpakken II https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vernieuwende-aanpakken-ii/ Doel is versterken van organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun brede achterban . Het programma Voor elkaar! biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van ‘inclusie’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘empowerment’ of ‘eigen regie’. news-9518 Tue, 21 Mar 2023 00:00:00 +0100 Living Labs Sport en Bewegen: opzet en ontwikkeling van nieuwe lokale netwerken https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/living-labs-sport-en-bewegen-opzet-en-ontwikkeling-van-nieuwe-lokale-netwerken/ Het doel van deze oproep is om living labs te realiseren. In een living lab wordt samen met de doelgroep gewerkt naar creatieve oplossingen om meer Nederlanders in beweging te krijgen. Dit stimuleren wij op gebied van jeugd, gezondheidszorg, topsport, sportinfrastructuur en financiering van sport. news-9516 Tue, 21 Mar 2023 00:00:00 +0100 Implementeren met Impact IV https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementeren-met-impact-iv/ Doel is versterken van organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun brede achterban. Het programma Voor elkaar! biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van ‘inclusie’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘empowerment’ of ‘eigen regie’. news-9534 Tue, 28 Mar 2023 00:00:00 +0200 Leefstijl in de zorg; effectiviteit en werkingsmechanismen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leefstijl-in-de-zorg-effectiviteit-en-werkingsmechanismen/ Consortia kunnen een subsidieaanvraag indienen voor onderzoek effectieve leefstijlinterventies voor de zorgpraktijk. Het toepassen van leefstijlinterventies in de gezondheidszorg wordt ook wel leefstijlgeneeskunde genoemd, en kan bijdragen aan herstel, kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en verminderen van ziekteklachten van mensen met een chronische aandoening. news-9394 Wed, 15 Feb 2023 00:00:00 +0100 Sportinnovator Vouchers 2023 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-vouchers-2023/ Het doel van de Sportinnovator Vouchers is om innovatie op het gebied van sport en bewegen aan te jagen. Sportinnovator-centra kunnen een aanvraag indienen voor een Sportinnovator netwerkvoucher en/of een Sportinnovatievoucher. De sportinnovatievoucher wordt samen met een praktijkpartner vanuit de quadruple helix aangevraagd. news-9287 Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 +0100 Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/ Deze subsidieoproep richt zich op het publiceren van wetenschappelijk solide ongepubliceerde negatieve- of neutrale dierexperimentele data. ZonMw wil hiermee de publicatie van goed uitgevoerd dierexperimenteel onderzoek met negatieve- of neutrale uitkomst stimuleren om onnodige duplicatie van onderzoek en bias te voorkomen. news-9295 Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 +0100 Uitvoeren systematisch literatuuronderzoek dierstudies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/uitvoeren-systematisch-literatuuronderzoek-dierstudies/ Deze subsidieoproep richt zich op het effectief gebruik van resultaten uit dierstudies. Het stimuleert onderzoekers om na de workshop ‘Systematisch literatuuronderzoek dierstudies’, zelf aan de slag te gaan met het uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek op het terrein van dierexperimenteel onderzoek (of van proefdiervrije innovaties).