ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/ nl-nl Sat, 31 Jul 2021 18:00:47 +0200 Sat, 31 Jul 2021 18:00:47 +0200 TYPO3 news-7326 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 (Door)ontwikkelen onderzoeksdata-infrastructuur forensische geneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doorontwikkelen-onderzoeksdata-infrastructuur-forensische-geneeskunde/ GGD’en die werken met registratiesysteem Formatus kunnen subsidie aanvragen voor de (door)ontwikkeling van een onderzoeksdata-infrastructuur voor de forensische geneeskunde. Samenwerking met onderzoeksorganisaties (universiteiten, umc’s en hogescholen) die ervaring hebben met onderzoek op het gebied van forensisch (medisch) onderzoek is een vereiste. news-7327 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 Kennisvergroting forensische geneeskunde: postmortaal onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennisvergroting-forensische-geneeskunde-postmortaal-onderzoek/ Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoekorganisaties die forensisch (medisch) onderzoek doen, kunnen subsidie aanvragen voor beantwoording van kennishiaat 1: ‘Welke vormen van aanvullend onderzoek kunnen bijdragen aan een nauwkeurige vaststelling van de doodsoorzaak?’ en/of kennishiaat 5: ‘Hoe kan de vaststelling van het postmortaal interval en van postmortale veranderingen verbeterd worden?’. news-7329 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 Kennisvergroting forensische geneeskunde: beoordeling en interpretatie van letsel https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennisvergroting-forensische-geneeskunde-beoordeling-en-interpretatie-van-letsel/ Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties die forensisch (medisch) onderzoek doen, kunnen subsidie aanvragen voor beantwoording van Kennishiaat 4 uit de kennisagenda van het Forensisch Medisch Genootschap (FMG): ‘Welke nieuwe technieken kunnen effectief worden ingezet in de beoordeling en interpretatie van letsel door de forensisch arts?’. news-7125 Mon, 19 Apr 2021 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Geneesmiddelen – Complexe Interventies Ronde 3 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-complexe-interventies-ronde-3/ Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Voor deze subsidieronde geldt dat een complexe interventie rondom geneesmiddelengebruik centraal staat; dat wil zeggen een multifactoriële interventie die uit meerdere op elkaar ingrijpende componenten bestaat en waarbij diverse disciplines/zorgverleners bij de interventie betrokken zijn. news-7200 Wed, 28 Apr 2021 00:00:00 +0200 Leernetwerk Participatief Jeugdonderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leernetwerk-participatief-jeugdonderzoek/ Jongerenparticipatie wordt steeds belangrijker in onderzoek. Deze subsidieoproep geeft een impuls aan het gezamenlijk leren over en reflecteren op participatief jeugdonderzoek. De opgedane kennis en creatieve voorbeelden worden breed gedeeld. news-7413 Wed, 23 Jun 2021 00:00:00 +0200 4e Open subsidieoproep Voor elkaar!. https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/4e-open-subsidieoproep-voor-elkaar/ De 4e open subsidieoproep Voor elkaar! is bedoeld voor organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking, psychische problemen of naasten. Het gaat om organisaties voor en door mensen met een ziekte of beperking. Bij een ‘open’ subsidieoproep bepaalt u het onderwerp. news-7197 Wed, 12 May 2021 00:00:00 +0200 DoelmatigheidsOnderzoek – Open ronde 2023, Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-open-ronde-2023-onderzoek-naar-de-effectiviteit-en-kosten-van-interventie/ Dit is een oproep voor projectideeën voor onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies (diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg). Het programma DoelmatigheidsOnderzoek draagt bij aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. news-7386 Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0200 Dementie Fellowships 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/dementie-fellowships-2021/ Het doel van deze subsidieoproep is om getalenteerde recent gepromoveerde onderzoekers te ondersteunen die innovatieve, creatieve en grensverleggende wetenschappelijke ideeën hebben op het gebied van dementie. Het gaat hier om onderzoekers met een promotiedatum van maximaal 5 jaar geleden. news-7241 Tue, 18 May 2021 00:00:00 +0200 Vroege Opsporing – ronde RIVM BVO Darmkanker 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vroege-opsporing-ronde-rivm-bvo-darmkanker-2021/ Het deelprogramma Vroege Opsporing is een onderdeel van het ZonMw preventieprogramma. Binnen dit deelprogramma wordt onderzoek gesubsidieerd waarin kennis wordt ontwikkeld die bruikbaar is in screeningsprogramma’s of bevolkingsonderzoek. news-7267 Tue, 18 May 2021 00:00:00 +0200 Vroege Opsporing – ronde RIVM Tomosynthese 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vroege-opsporing-ronde-rivm-tomosynthese-2021/ Het deelprogramma Vroege Opsporing is een onderdeel van het ZonMw preventieprogramma. Binnen dit deelprogramma wordt onderzoek gesubsidieerd waarin kennis wordt ontwikkeld die bruikbaar is in screeningsprogramma’s of bevolkingsonderzoek. news-7270 Tue, 18 May 2021 00:00:00 +0200 Vroege Opsporing ronde 2021-2022 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vroege-opsporing-ronde-2021-2022/ Het deelprogramma Vroege Opsporing is een onderdeel van het ZonMw preventieprogramma. Binnen dit deelprogramma wordt onderzoek gesubsidieerd waarin kennis wordt ontwikkeld die bruikbaar is in screeningsprogramma’s of bevolkingsonderzoek. news-7348 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 +0200 PSIDER Doorbraakprojecten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/psider-doorbraakprojecten/ Deze subsidieronde is gericht op Doorbraakprojecten op het gebied van (de behandeling van) ernstige erfelijke aandoeningen en op ontwikkeling van humane embryo-achtige structuren met behulp van pluripotente stamcellen conform de doelstellingen van het programma PSIDER. news-7448 Tue, 29 Jun 2021 00:00:00 +0200 Social Trials Dementie – Uitbreiding middels training https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/social-trials-dementie-uitbreiding-middels-training/ Binnen de Social Trials staat experimenteren met ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en naasten vanuit de visie van de Sociale Benadering Dementie centraal. Deze subsidieoproep heeft betrekking op Sociale Benadering Dementie trainingen. news-7459 Mon, 05 Jul 2021 00:00:00 +0200 Praktijkgericht onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg: wachttijden in de ggz en maatschappelijk en/of persoonlijk herstel https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/praktijkgericht-onderzoek-in-de-geestelijke-gezondheidszorg-wachttijden-in-de-ggz-en-maatschappelij/ In deze subsidieronde kan subsidie worden aangevraagd voor praktijkgericht onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Bij praktijkgericht onderzoek gaat het om het ontwikkelen en toepassen van kennis, waarmee direct oplossingen geboden worden voor de praktijk. Een nauwe samenwerking tussen praktijk, cliënten en/of naasten en onderzoek is hierbij vereist. news-7429 Mon, 05 Jul 2021 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Geneesmiddelen Open Ronde 11 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-open-ronde-11/ Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Voor deze Open Ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. news-7458 Mon, 05 Jul 2021 00:00:00 +0200 Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennisvragen-uitkomstgerichte-zorg/ Onderzoeksorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van het programma Uitkomstgerichte Zorg en de daarin actieve partijen. Het project moet een concreet eindproduct opleveren. De kennis moet publiek en vrij beschikbaar komen voor gebruik door andere partijen voor brede implementatie. news-7568 Wed, 28 Jul 2021 00:00:00 +0200 Actieonderzoek dementiezorg Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/actieonderzoek-dementiezorg-caribisch-deel-van-het-koninkrijk-der-nederlanden/ Het doel van deze subsidieoproep is om middels kwalitatief actieonderzoek de huidige dementiezorg en -ondersteuning in het Caribisch deel van het Koninkrijk te verbeteren. Het gaat hier om een samenwerking tussen alle zes de eilanden: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. news-5993 Mon, 03 Aug 2020 00:00:00 +0200 Leven met Dementie (KIC) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leven-met-dementie-kic/ De call draagt bij aan de overkoepelende missiedoelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg dat in 2030 de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% is toegenomen. news-5994 Mon, 03 Aug 2020 00:00:00 +0200 Leefstijl en Leefomgeving (KIC) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leefstijl-en-leefomgeving-kic/ De call draagt bij aan de overkoepelende missiedoelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg. Het streven is om in 2040 de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en leefomgeving te reduceren met 30% ten opzichte van 2020. news-7323 Tue, 01 Jun 2021 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis – Startimpuls Academische Werkplaatsen (fase 1) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-startimpuls-academische-werkplaatsen-fase-1/ Het doel van de Academische Werkplaatsen Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) is het bevorderen van een stevige kennis- en onderzoeksinfrastructuur van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie. In een academische werkplaats werken verschillende partijen samen om relevante kennisvragen in de praktijk van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verzamelen, te prioriteren, te onderzoeken en ontwikkelde kennis te implementeren in de praktijk. De werkplaats zorgt voor een betere samenwerking tussen praktijk, onderzoek, onderwijs en hulpmiddelengebruikers. De te behalen subdoelen zijn gericht op samenwerking, op kennisontwikkeling en -verspreiding en op implementatie. news-7521 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Geneesmiddelen Medicinale Cannabis Ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-medicinale-cannabis-ronde-2/ Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Het onderzoeksprogramma Medicinale Cannabis 2 is bedoeld voor studies die kennis genereren over de effectiviteit van medicinale cannabis in de behandeling van therapieresistente epilepsie bij kinderen. news-7324 Tue, 01 Jun 2021 00:00:00 +0200 Fellowships Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/fellowships-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-ggh/ Het ZonMw Fellowship Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) is een persoonsgebonden stimuleringssubsidie voor een gepromoveerde verpleegkundige, gepromoveerde paramedicus (e.g. fysiotherapeut, oefentherapeut, podotherapeut, logopedist of ergotherapeut), gepromoveerde gezondheidswetenschapper of bewegingswetenschapper, gepromoveerd technisch geneeskundige, die praktijk, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wil combineren. news-7362 Tue, 15 Jun 2021 00:00:00 +0200 ZonMw Open Competitie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-open-competitie/ ZonMw Open Competitie is bedoeld voor excellente onderzoeksteams om hun onderzoekslijnen te innoveren voor wat betreft inhoud én samenwerking. Het oogmerk is ruimte creëren voor team science leidend tot synergistische, grensverleggende wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het (grens)gebied van fundamenteel onderzoek naar gezondheidszorg en innovatie. news-7431 Mon, 05 Jul 2021 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Geneesmiddelen STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-stip-proeftuinen-therapietrouw-ronde-2/ Deze STIP subsidieronde richt zich op het bevorderen van therapietrouw bij thuiswonende patiënten. De implementatieprojecten in deze subsidieronde dienen een bewezen effectieve interventie gericht op het verbeteren van therapietrouw in te zetten in regio’s waar de interventie nog niet structureel wordt toegepast in de praktijk. De keuze van de te implementeren interventie(s) is bepaald op basis van de vier gehonoreerde proeftuinen uit de eerste STIP Proeftuinen Therapietrouw subsidieronde (zie ook ‘doel subsidieoproep’). news-7519 Mon, 19 Jul 2021 00:00:00 +0200 NWO-Talentprogramma Vidi 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nwo-talentprogramma-vidi-2021/ Vidi is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. De Vidi-doelgroep bestaat uit excellente onderzoekers (tot en met 8 jaar na promotie) met een opvallend en origineel talent en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek. De focus ligt op vernieuwend en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. news-7310 Thu, 27 May 2021 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Geneesmiddelen, Grote Trials Ronde 5 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-grote-trials-ronde-5/ Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Deze subsidieoproep van het deelprogramma Grote Trials is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. news-7504 Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Implementatie en opschaling van kennis van het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma in de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-en-opschaling-van-kennis-van-het-goed-gebruik-geneesmiddelen-programma-in-de-praktijk/ Binnen deze subsidieoproep kunnen projectideeën worden ingediend gericht op de implementatie van kennis van afgeronde GGG-projecten. Voor de afgeronde GGG-projecten geldt dat het eindverslag uiterlijk op 18 november 2021 moet zijn ingediend. Heeft u mooie GGG-onderzoeksresultaten die nog een laatste zetje nodig hebben om in de klinische praktijk te worden toegepast, dien dan uw projectidee in! news-7565 Tue, 27 Jul 2021 00:00:00 +0200 Subsidieoproep Rubicon 2021-2/3 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-rubicon-2021-23/ Het programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière. news-6642 Thu, 10 Dec 2020 00:00:00 +0100 Kennisvouchers Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennisvouchers-academische-werkplaatsen-transformatie-jeugd/ De projecten binnen het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd hebben gezamenlijk veel kennis opgeleverd die de transformatie van de jeugdsector ondersteunt. De kennisvoucher biedt financiële ondersteuning bij de kennisoverdracht tussen een AWTJ en een praktijkorganisatie, gemeente of opleidingsinstelling die geen onderdeel uitmaakt van de werkplaats. news-6842 Mon, 01 Feb 2021 00:00:00 +0100 Sportinnovator Vouchers 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-vouchers-2021/ Een Sportinnovator Voucher biedt financiële ondersteuning bij een innovatievraag van een praktijkorganisatie zoals een gemeente, sportbond of bedrijf. Met een voucher wordt de expertise van een Sportinnovator-centrum ingezet. news-7464 Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0200 Module kennisinfrastructuur: Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/ ZonMw biedt met deze subsidieoproep onderzoekers een financiële tegemoetkoming voor (een deel van) de tijd die nodig is om negatieve/neutrale resultaten te publiceren. Een projectleider, van een onderzoeksproject waar dierexperimenteel onderzoek een onderdeel van uitmaakt(e), kan voor een promovendi, (arts)onderzoeker, postdoc of senior wetenschappelijk medewerker een extra maand aanstelling aanvragen om de resultaten alsnog Open Access gepubliceerd te krijgen. In het bijzonder worden onderzoekers die in hun studies gebruik hebben gemaakt van niet-humane primaten uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen. news-7466 Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0200 Module kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek dierstudies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-systematisch-literatuuronderzoek-dierstudies/ De subsidie betreft vergoeding voor zowel de coaching door één van de experts in systematisch literatuuronderzoek van dierstudies (Dr. Carlijn Hooijmans of Dr. Kim Wever) en maximaal 2 maanden verlenging van de aanstelling van de onderzoeker als compensatie voor de te investeren tijd (1 fte voor 2 maanden). news-7467 Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0200 Module kennisinfrastructuur: Workshop systematisch literatuuronderzoek dierstudies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-workshop-systematisch-literatuuronderzoek-dierstudies/ De subsidie betreft vergoeding voor een 1-daagse ‘systematisch literatuuronderzoek workshop’ voor 20 deelnemers, georganiseerd door experts van voormalig expertisecentrum SYRCLE. Hierdoor kan de kennis van een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder worden verbreed en wordt de kwaliteit van het onderwijs hierover geborgd. news-7542 Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Veiligheidsbeoordeling via proefdiervrije modellen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/veiligheidsbeoordeling-via-proefdiervrije-modellen/ Deze NWA-call roept consortia op om op een multidisciplinaire, geïntegreerde manier bij te dragen aan de acceptatie en implementatie van proefdiervrije modellen in het voorspellen van gezondheidseffecten op de mens met bijbehorende wet- en regelgeving. news-7266 Fri, 14 May 2021 00:00:00 +0200 Flexibele schil Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/flexibele-schil-vliegende-brigade-ervaringsdeskundigheid/ De flexibele schil van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid bestaat uit een team van onafhankelijke adviseurs met kennis op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Zij ondersteunen onder andere gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties bij vraagstukken omtrent het inbedden en borgen van het perspectief van ervaringsdeskundigen, cliënten en naasten in de organisatie.