ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/ nl-nl Mon, 06 Apr 2020 14:26:27 +0200 Mon, 06 Apr 2020 14:26:27 +0200 TYPO3 news-5274 Tue, 04 Feb 2020 00:00:00 +0100 Rubicon 2020-1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/rubicon-2020-1/ Het programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière. news-5296 Mon, 10 Feb 2020 00:00:00 +0100 JPIAMR Network Plus 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jpiamr-network-plus-2020/ The intent of the call “JPIAMR Network Plus 2020” is to support networks to design and implement ways to support AMR research considering at least one of the six strategic areas of the JPIAMR Strategic Research and Innovation Agenda: Therapeutics, Diagnostics, Surveillance, Transmission, Environment and Interventions. news-5203 Thu, 23 Jan 2020 00:00:00 +0100 Vici ronde 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vici-ronde-2020/ Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Een Vici-subsidie aanvragen kan tot maximaal 15 jaar na promotie. news-5229 Tue, 28 Jan 2020 00:00:00 +0100 Prevention of unhealthy weight gain and obesity during crucial phases throughout the lifespan (PREPHOBES) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/prevention-of-unhealthy-weight-gain-and-obesity-during-crucial-phases-throughout-the-lifespan-preph/ This joint transnational call intends to fund dedicated, top-class transnational research consortia to provide insights in innovative strategies to prevent or reduce overweight and obesity in defined target populations based on certain life stages. news-4696 Thu, 21 Nov 2019 00:00:00 +0100 Netherlands-Canada Type 2 Diabetes Research Consortium https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/netherlands-canada-type-2-diabetes-research-consortium/ Much has been learned about the pathogenesis of type 2 diabetes and important new treatments have been generated; however, the prevalence of type 2 diabetes is increasing dramatically. That is why ZonMw, the Dutch Diabetes Research Foundation, Health~Holland and Canadian Institutes of Health Research (CIHR) launched the call Netherlands-Canada Type 2 Diabetes Research Consortium together. news-5128 Tue, 14 Jan 2020 00:00:00 +0100 Implementatie wijk-GGD’er https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-wijk-ggder-3/ U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een pilot met de wijk-GGD’er in uw gemeente. De wijkfunctionaris hoeft niet per se in dienst te zijn van een GGD. Het gaat om het concept van de wijk-GGD’er zoals deze in 37 andere gemeenten reeds succesvol is uitgerold. U wordt hierbij ondersteund door het CCV. news-5166 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 +0100 Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding-voor-mensen-met-verward-gedrag-4/ Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten en/of organiseren van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren en/of volwassenen). Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders staat centraal. Er zijn zowel startsubsidies als uitvoeringssubsidies beschikbaar. news-5441 Mon, 16 Mar 2020 00:00:00 +0100 Gender in Research Fellowship https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/gender-in-research-fellowship-3/ The ZonMw Gender and Health Knowledge Program will provide Gender in Research Fellowships for PhD-students and post-doctoral researchers to attend the Gender and Health course and participate in the Gender in Research workshops at the Erasmus Summer Programme from 17-21 August 2020 in Rotterdam, The Netherlands. news-5200 Tue, 28 Jan 2020 00:00:00 +0100 Medische Inspirator prijs 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/medische-inspirator-prijs-2020/ Het doel van het programma MPNN is het versnellen van onderzoek naar die producten waar patiënten behoefte aan hebben. Middels de Medische Inspirator prijs worden samenwerkingsverbanden tussen patiënten, patiëntenorganisaties en Nederlandse onderzoeksgroepen gestimuleerd, en waar mogelijk met zorgverleners en het bedrijfsleven, om het doel te realiseren. news-5321 Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0100 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: verpleegkundige modules bij richtlijn osteoporose https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-verpleegkundige-modules-bij-richtlijn-osteoporose-1/ U kunt een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van aanvullende verpleegkundige en verzorgende richtlijnmodules bij de herziening van de multidisciplinaire richtlijn osteoporose en fractuurpreventie uit 2011. news-5343 Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0100 3e Open subsidieoproep Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/3e-open-subsidieoproep-voor-elkaar/ De 3e open subsidieoproep Voor elkaar! is bedoeld voor organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking, psychische problemen of naasten. Het gaat om organisaties voor en door mensen met een ziekte of beperking. Bij een ‘open’ subsidieoproep bepaalt u het onderwerp. news-5361 Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 +0100 ZonMw Open Competitie 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-open-competitie-2020/ ZonMw Open Competitie is bedoeld voor excellente onderzoeksteams om hun onderzoekslijnen te innoveren voor wat betreft inhoud én samenwerking. Het oogmerk is ruimte creëren voor team science leidend tot synergistische, grensverleggende wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het (grens)gebied van fundamenteel onderzoek naar gezondheidszorg en innovatie. news-5350 Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0100 Projectidee opnieuw open Klinische Fellows 2019 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectidee-opnieuw-open-klinische-fellows-2019/ ZonMw wil met het Talentprogramma Klinische Fellows de werelden van kliniek en wetenschappelijk onderzoek met elkaar verbinden en versterken, door te investeren in ‘bruggenbouwers’. Jonge gepromoveerde clinici krijgen de kans om deze brugfunctie op te bouwen en hun eigen wetenschappelijke onderzoekslijn op te zetten. news-5197 Tue, 28 Jan 2020 00:00:00 +0100 MPNN Workshops https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mpnn-workshops-2/ Tegenwoordig zijn steeds meer patiëntgedreven onderzoeksagenda’s beschikbaar. De workshops zijn bedoeld om deze onderzoeksagenda’s van patiënten te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en projectideeën. In deze workshops gaan eindgebruikers en onderzoekers aan de slag met de onderzoeksprioriteiten van patiënten. news-5068 Thu, 19 Dec 2019 00:00:00 +0100 IMDI Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/imdi-technologie-voor-bemensbare-zorg-demonstratieprojecten/ Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) richt zich specifiek op de ontwikkeling, toepassing en implementatie van medische technologie die de zorg bemensbaar en betaalbaar moet houden. Daarom is het belangrijk om nieuwe IMDI technologie te ontwikkelen, met name gericht op toepassingen in de leefomgeving. news-5395 Tue, 03 Mar 2020 00:00:00 +0100 Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 1) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-en-opschalingscoaching-ronde-1/ Het doel van het programma Zorg voor innoveren is om zorginnovatoren verder te helpen met innovatievraagstukken. Deze subsidieoproep richt zich op het bieden van ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken. news-5428 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0100 Projectideeën beantwoorden kennisvragen onderzoeksagenda Fysiotherapie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-beantwoorden-kennisvragen-onderzoeksagenda-fysiotherapie/ Universiteiten, universitair medische centra, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen die onderzoek doen op het gebied van fysiotherapie/bewegend functioneren kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op het beantwoorden van geprioriteerde onderzoeksvragen uit de onderzoeksagenda Fysiotherapie ‘Kennis van Waarde’. news-5429 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0100 Projectideeën beantwoorden kennisvragen kennisagenda Oefentherapie Cesar/Mensendieck https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-beantwoorden-kennisvragen-kennisagenda-oefentherapie-cesarmensendieck/ Universiteiten, universitair medische centra, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen die onderzoek doen op het gebied van oefentherapie Cesar/Mensendieck kunnen subsidie aanvragen. Dit geldt voor onderzoek gericht op het beantwoorden van de geprioriteerde kennisvragen uit de Kennisagenda Oefentherapie Cesar/Mensendieck. news-5430 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0100 Projectideeën beantwoorden kennisvragen kennisagenda Huidtherapie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-beantwoorden-kennisvragen-kennisagenda-huidtherapie/ Universiteiten, universitair medische centra, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen die onderzoek doen op het gebied van huidtherapie kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op het beantwoorden van kennisvragen uit de Kennisagenda Huidtherapie. news-5431 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0100 Projectideeën beantwoorden kennisvragen kennisagenda Ergotherapie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-beantwoorden-kennisvragen-kennisagenda-ergotherapie/ Universiteiten, universitaire medische centra, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen die onderzoek doen op het gebied van ergotherapie kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op het beantwoorden van de geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda Ergotherapie. news-5432 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0100 Projectideeën beantwoorden kennisvragen kennisagenda Diëtetiek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-beantwoorden-kennisvragen-kennisagenda-dietetiek/ Universiteiten, universitaire medische centra, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen die onderzoek doen op het gebied van diëtetiek kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op het beantwoorden van de geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda Diëtetiek. news-5439 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0100 Projectideeën beantwoorden kennisvragen kennisagenda Logopedie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-beantwoorden-kennisvragen-kennisagenda-logopedie/ Universiteiten, universitaire medische centra, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen die onderzoek doen op het gebied van logopedie kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op het beantwoorden van de geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda Logopedie. news-5272 Thu, 06 Feb 2020 00:00:00 +0100 AAL - Healthy Ageing With The Support Of Digital Solutions https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/aal-healthy-ageing-with-the-support-of-digital-solutions/ Bent u actief betrokken bij het bevorderen van de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van ouderen? Wilt u ICT oplossingen ontwikkelen ter ondersteuning hiervan? Wilt u daarbij samenwerken met partners in het buitenland? Dan kunt u een aanvraag doen voor de AAL call 2020. news-5435 Tue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0100 Multidisciplinaire Consortia 2020 Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/multidisciplinaire-consortia-2020-pluripotent-stem-cells-for-inherited-diseases-and-embryonic-resear/ Deze subsidieronde is gericht op kennisontwikkeling op het gebied van (de behandeling van) ernstige erfelijke aandoeningen en op ontwikkeling van humane embryo-achtige structuren met behulp van pluripotente stamcellen. Daarnaast is maatschappelijk verantwoord innoveren een belangrijk aspect binnen de projecten. news-5252 Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek proefdieren https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/ De subsidie betreft een financiële tegemoetkoming in de personele kosten van maximaal 2 maanden voor het uitvoeren van een systematisch literatuur onderzoek op het terrein van dierexperimenteel onderzoek onder begeleiding van het expertisecentrum SYRCLE. news-5248 Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Netwerksubsidie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-netwerksubsidie/ Deze subsidieoproep stimuleert Nederlandse onderzoekers om meer (inter)nationale netwerken aan te gaan. Dit budget kan worden gebruikt voor het organiseren van (inter)nationale bijeenkomsten, symposia of workshops in Nederland met als doel om samenwerkingen en contacten te bevorderen op het gebied van de 3V’s en de transitie naar proefdiervrije innovaties. news-5249 Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Workshop systematisch literatuuronderzoek proefdieren https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-workshop-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/ De subsidie betreft vergoeding voor een 1-daagse ‘systematisch literatuuronderzoek workshop’ georganiseerd door expertisecentrum SYRCLE, voor 20 deelnemers. Hierdoor kan de kennis van een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder worden verbreed en wordt de kwaliteit van het onderwijs hierover geborgd. news-5250 Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-stimuleringssubsidie-proefdiervrije-innovaties/ ZonMw stelt met de subsidieoproep Module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties een stimuleringssubsidie beschikbaar voor consortia die als doel hebben bij de NWA, EU of andere grotere subsidieplatforms een subsidieaanvraag in te dienen die de transitie naar proefdiervrije innovaties helpt versnellen. news-5253 Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/ ZonMw biedt met deze subsidieoproep onderzoekers een financiële tegemoetkoming voor (een deel van) de tijd die nodig is om negatieve/neutrale resultaten te publiceren. Bedoelt voor onderzoeksprojecten waar proefdieronderzoek een onderdeel van uitmaakt, kan voor een AIO, postdoc of senior wetenschappelijk medewerker een extra maand aanstelling worden aangevraagd om de resultaten alsnog Open Access gepubliceerd te krijgen. news-5418 Fri, 13 Mar 2020 00:00:00 +0100 Sportinnovator Vouchers 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-vouchers-2020/ Een Sportinnovator Voucher biedt financiële ondersteuning bij een innovatievraag van een gemeente of sportbond. Met een voucher wordt de expertise van een Sportinnovator-centrum ingezet.