ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/ nl-nl Sat, 20 Apr 2019 00:09:50 +0200 Sat, 20 Apr 2019 00:09:50 +0200 TYPO3 news-3475 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0100 MPNN workshops https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mpnn-workshops/ Tegenwoordig zijn steeds meer patiëntgedreven onderzoeksagenda’s beschikbaar. De workshops zijn bedoeld om deze onderzoeksagenda’s van patiënten te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en projectideeën. In deze workshops gaan eindgebruikers en onderzoekers aan de slag met de onderzoeksprioriteiten van patiënten. news-3684 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 Call for proposals Schulden en armoede https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/call-for-proposals-schulden-en-armoede/ Het gaat economisch beter, maar de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen? Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden. news-3698 Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100 Create2Solve- Request for Challenges https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/create2solve-request-for-challenges-1/ Create2Solve is een oproep binnen het programma Meer Kennis met Minder Dieren. De call ondersteunt de ontwikkeling van diervrije innovaties met hoge impact die leiden tot verkoopbare methoden, modellen en/of diensten (of een combinatie van strategieën). Deze innovaties zullen de menselijke gezondheid, kwaliteit en relevantie van het onderzoek verbeteren. news-3689 Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 +0100 Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg - Fase II https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/uitwerkingssubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-fase-ii/ Werkt u als professional samen met lokale netwerkpartners aan het realiseren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen in de wijk? Heeft u duidelijk voor ogen wat u wilt verbeteren binnen het samenhangend aanbod? Deze subsidieoproep richt zich op het realiseren van verbeteringen gericht op inhoudelijke onderwerpen en praktijkleren binnen het lokale netwerk. news-3745 Mon, 11 Mar 2019 00:00:00 +0100 Nationale Wetenschapsagenda - Ideeëngenerator (NWA-IDG) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-wetenschapsagenda-ideeengenerator-nwa-idg/ (Jonge) Onderzoekers uit de hele kennisketen kunnen financiering aanvragen voor risicovolle en kleinschalige projecten met een potentie voor maatschappelijke impact. news-3626 Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 +0100 Gender en Gezondheid – Implementatieronde II https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/gender-en-gezondheid-implementatieronde-ii/ Er komt steeds meer kennis beschikbaar dat man/vrouw-verschillen invloed hebben op de diagnose, het verloop en de behandeling van aandoeningen bij mannen en vrouwen. Deze subsidieoproep i.s.m. de Hartstichting is gericht op de implementatie van dergelijke sekse- en gendersensitieve kennis in de praktijk. Informatiebijeenkomst: 26 maart 2019. news-3733 Fri, 08 Mar 2019 00:00:00 +0100 Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia 2019 (NWA-ORC 2019) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-wetenschapsagenda-onderzoek-op-routes-door-consortia-2019-nwa-orc-2019/ Interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia worden opgeroepen tot het indienen van onderzoeksvoorstellen die het brede en vernieuwende karakter van de NWA tot uitdrukking brengen. news-3791 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 +0100 Gender in Research Fellowship https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/gender-in-research-fellowship/ The ZonMw Gender and Health Knowledge Program will provide Gender in Research Fellowships for graduate and post-doctoral trainees to attend the Gender and Health course and participate in the Gender in Research workshop at the Erasmus Summer Programme from 19-23 August in Rotterdam, The Netherlands. news-3871 Thu, 04 Apr 2019 12:00:00 +0200 JZOJP Startimpuls https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jzojp-startimpuls/ Bent u een startend regionaal samenwerkingsverband? Wilt u verkennen op welke wijze u met uw partners een integraal zorg-, ondersteunings- en welzijnsaanbod kunt inrichten in uw regio? En hebt u ondersteuning nodig om uw netwerk te ontwikkelen? Dan is deze subsidieoproep voor u! news-3872 Thu, 04 Apr 2019 12:00:00 +0200 JZOJP Regio-impuls https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jzojp-regio-impuls/ Hebt u een samenwerkingsverband met partijen als gemeente(n), zorgaanbieder(s), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s) van ondersteuning en welzijn en u organiseert het brede zorgaanbod regionaal, gebaseerd op de huidige en toekomstige zorgbehoefte van de burgers/cliënten in de betreffende regio? Dan is deze subsidieoproep voor u! news-3749 Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 +0100 Duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk in het kader van verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/duurzame-uitwisseling-tussen-onderwijs-en-praktijk-in-het-kader-van-verward-gedrag/ Onderwijsinstellingen kunnen samen met praktijkinstellingen subsidie aanvragen om een innovatief samenwerkingsverband op te zetten in de vorm van een leernetwerk. Leernetwerken zijn innovatieve samenwerkingsverbanden tussen hogescholen, mbo's en praktijkinstellingen. Het doel is een regionaal duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk. news-3611 Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0100 AAL - Sustainable Smart Solutions For Ageing Well https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/aal-sustainable-smart-solutions-for-ageing-well/ Oproep tot het indienen van internationale voorstellen voor samenwerkingsprojecten op het gebied van “SUSTAINABLE SMART SOLUTIONS FOR AGEING WELL”. AAL call 2019 is een ‘open call’ binnen het AAL domein (zie TAALXONOMY). Er zijn geen toepassingsgebieden vastgesteld. Het consortium definieert samen met gebruikers de uitdaging waarvoor het project een oplossing ontwikkelt. AAL call 2019 biedt flexibiliteit m.b.t. scope, omvang en duur van de projecten. news-3854 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: Knelpuntenanalyse eHealth https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-ehealth/ Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen. news-3859 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse gevaar voor bloeding https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-gevaar-voor-bloeding/ Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen. news-3863 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse PEG-Sonde, PRG-sonde en PEJ-sonde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-peg-sonde-prg-sonde-en-pej-sonde/ Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen. news-3864 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse obstipatie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-obstipatie/ Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen. news-3865 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse familie- en cliëntparticipatie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-familie-en-clientparticipatie/ Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen. news-1991 Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +0100 Programma Translationeel Onderzoek 2 - Netwerksubsidies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/programma-translationeel-onderzoek-2-netwerksubsidies/ Het programma Translationeel onderzoek heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. news-3860 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 Implementatie wijk-GGD’er https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-wijk-ggder-2/ U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een pilot met de wijk-GGD’er in uw gemeente. De wijkfunctionaris hoeft niet per se in dienst te zijn van een GGD. Het gaat om het concept van de wijk-GGD’er zoals deze in 13 andere gemeenten reeds succesvol is uitgerold. U wordt hierbij ondersteund door het CCV. news-3942 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 +0200 Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterken-lokale-advies-en-meldpunten-niet-acute-hulpbehoefte-verward-gedrag-3/ U kunt subsidie aanvragen voor het versterken van een regionale infrastructuur van bestaande lokale en regionale advies- en meldpunten voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, naasten, bezorgde burgers en hulpverleners. news-3914 Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 +0200 Off Road 2019 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/off-road-2019/ Het programma Off Road geeft ruimte aan jonge onderzoekers voor baanbrekend- onconventioneel onderzoek, en is daardoor potentieel risicovol. Het onderzoek betreft (bio)medische- en/of gezondheidszorgwetenschappen als onderzoekterrein(en). Er is extra budget beschikbaar voor aanvragen die in deze ronde worden ingediend op het onderwerp dementie (Memorabel). news-3788 Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 +0100 Ondersteuning NWA-routes https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ondersteuning-nwa-routes/ NWA-routes kunnen financiering aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het route-netwerk. news-2649 Wed, 27 Jun 2018 00:00:00 +0200 Nationale Wetenschapsagenda – Matchmakingbijeenkomsten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-wetenschapsagenda-matchmakingbijeenkomsten/ Onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen kunnen financiering aanvragen voor de organisatie van matchmakingbijeenkomst(en). news-2700 Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0200 Lokale experimenten vervoer mensen met verward gedrag door niet RAV’s https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/lokale-experimenten-vervoer-mensen-met-verward-gedrag-door-niet-ravs/ U kunt subsidie aanvragen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer. news-2757 Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0200 Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/haalbaarheid-van-regionaal-niet-rav-vervoer/ U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie naar regionaal niet-RAV vervoer. Het gaat daarbij om een regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Subsidiabele kosten zijn de kosten van het experiment waarvan de haalbaarheid wordt getest. news-3761 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Workshop systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-workshop-systematisch-literatuuronderzoek-voor-dierexperimenteel-o/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de drie speerpunten van deze module is de kennis van systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder te verbreden en de kwaliteit van het onderwijs via een hands-on workshop te garanderen. news-3763 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module Kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-systematisch-literatuuronderzoek-voor-dierexperimenteel-onderzoek/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van vermindering, vervanging en verfijning (3V’s). Eén van de speerpunten binnen deze module is het aanmoedigen van onderzoekers om een systematisch literatuuronderzoek op het terrein van dierexperimenteel onderzoek uit te voeren. news-3764 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-stimuleringssubsidie-proefdiervrije-innovaties/ Introductietekst news-3765 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten van deze module is het openbaar maken van wetenschappelijk solide ongepubliceerde negatieve- of neutrale data op het gebied van dierexperimenteel onderzoek. news-3766 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Netwerksubsidie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-netwerksubsidie/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten binnen deze module is het stimuleren van (inter)nationale netwerken, met als doel contacten te bevorderen op het terrein van de 3V’s.