ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/ nl-nl Wed, 29 Jun 2022 12:20:27 +0200 Wed, 29 Jun 2022 12:20:27 +0200 TYPO3 news-8462 Mon, 28 Mar 2022 00:00:00 +0200 Implementatie zorgmodel DITSMI in ggz-instellingen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-zorgmodel-ditsmi-in-ggz-instellingen-1/ Sinds 2017 zijn er verschillende ZonMw projecten geweest waarin het zorgmodel DITSMI is ontwikkeld en onderzocht. Vanwege de positieve ervaringen met DITSMI wordt gekeken naar landelijke implementatie van dit zorgmodel. news-8628 Tue, 24 May 2022 08:00:00 +0200 Beantwoorden kennisvragen kennisagenda Huidtherapie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/beantwoorden-kennisvragen-kennisagenda-huidtherapie/ Universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen die onderzoek doen op het gebied van huidtherapie kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op het beantwoorden van kennisvragen uit de Kennisagenda Huidtherapie. news-8447 Tue, 22 Mar 2022 15:21:00 +0100 Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/medicinale-cannabis-als-behandeling-bij-kinderepilepsie/ Het GGG programma heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Het onderzoeksprogramma Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie is bedoeld voor studies die kennis genereren over de effectiviteit van medicinale cannabis in de behandeling van therapieresistente epilepsie bij kinderen. news-8603 Thu, 12 May 2022 00:00:00 +0200 Versterken preventie in de eerste lijn https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterken-preventie-in-de-eerste-lijn/ Met deze subsidieoproep nodigt ZonMw u uit tot het indienen van een projectidee. news-8618 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Auditief/Communicatief - Gesloten ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-auditiefcommunicatief-gesloten-ronde-projecten-van-2-jaar-1/ In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Deze expertiseorganisaties werken samen met andere relevante organisaties die met elkaar deel uitmaken van een consortium. Samen dienen zij onderzoeksvoorstellen in die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep, zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen die te zien zijn op de projectpagina. news-8619 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Auditief/Communicatief - Open ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-auditiefcommunicatief-open-ronde-projecten-van-2-jaar-1/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-8622 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Open ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-open-ronde-projecten-van-2-jaar-1/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een visuele beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-8623 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Gesloten ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-gesloten-ronde-projecten-van-2-jaar-1/ In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een visuele beperking. Deze expertiseorganisaties werken samen met andere relevante organisaties die met elkaar deel uitmaken van een consortium. Samen dienen zij onderzoeksvoorstellen in die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep, zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen die te zien zijn op de projectpagina op de website. news-8624 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Gesloten ronde - Projecten van 1 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-gesloten-ronde-projecten-van-1-jaar-1/ In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een visuele beperking. Deze expertiseorganisaties werken samen met andere relevante organisaties die met elkaar deel uitmaken van een consortium. Samen dienen zij onderzoeksvoorstellen in die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep, zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen die te zien zijn op de projectpagina op de website. news-8625 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Auditief/Communicatief - Open ronde - Projecten van 1 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-auditiefcommunicatief-open-ronde-projecten-van-1-jaar-1/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-8626 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Open ronde - Projecten van 1 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-open-ronde-projecten-van-1-jaar-1/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een visuele beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-8657 Tue, 31 May 2022 00:00:00 +0200 Innovatieve interventies voor het versterken van de mentale vitaliteit van werknemers https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/innovatieve-interventies-voor-het-versterken-van-de-mentale-vitaliteit-van-werknemers/ In opdracht van de ministeries van SZW en VWS voert ZonMw een subsidieprogramma uit om de mentale vitaliteit van werkenden te versterken. Hiertoe wordt in deze regeling subsidie verleend voor het inzetten en evalueren van innovatieve interventies op het niveau van arbeidsorganisaties. news-8724 Fri, 17 Jun 2022 00:00:00 +0200 Onderwijs, Opleiding en Werk 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderwijs-opleiding-en-werk-2/ Onbeperkt meedoen! zet zich in voor mensen met een beperking. Het programma is erop gericht om te zorgen dat mensen met een beperking minder zichtbare en onzichtbare drempels ervaren in hun dagelijks leven en volwaardig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het programma stimuleert via projectsubsidies dat onderdelen van het VN-verdrag Handicap in bepaalde regio’s worden geïmplementeerd. Dit is de derde subsidieoproep van het ZonMw programma Onbeperkt meedoen! news-8677 Thu, 09 Jun 2022 00:00:00 +0200 DoelmatigheidsOnderzoek - Open ronde 2024, Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-open-ronde-2024-onderzoek-naar-de-effectiviteit-en-kosten-van-interventie/ Dit is een oproep voor projectideeën voor onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies (diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg). Het programma DoelmatigheidsOnderzoek draagt bij aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. news-8611 Thu, 19 May 2022 12:00:00 +0200 Praktijkgericht onderzoek in de ggz: Versterking van passende zorg in de eerstelijns ggz https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/praktijkgericht-onderzoek-in-de-ggz-versterking-van-passende-zorg-in-de-eerstelijns-ggz/ In deze subsidieronde kan subsidie worden aangevraagd voor praktijkgericht onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Onderzoek moet zich richten op het verbeteren van de toegankelijkheid en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg om de omslag naar passende zorg te versterken in de eerstelijns ggz. news-8718 Fri, 17 Jun 2022 00:00:00 +0200 Verbinding volwassenen-ggz – jeugdhulp, overkoepelend onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/verbinding-volwassenen-ggz-jeugdhulp-overkoepelend-onderzoek/ Deze programmalijn heeft als doel om door middel van actieonderzoek kennis in de praktijk te ontwikkelen over hoe de onderlinge samenwerking tussen de volwassenen-ggz en jeugdhulp versterkt kan worden indien sprake is van een volwassen ggz-cliënt met zorg voor kinderen. Of een bij de jeugdhulp bekende ouder met ggz problematiek. news-8751 Tue, 28 Jun 2022 00:00:00 +0200 Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-van-kennis-en-innovaties-voor-passende-zorg/ Dit is een subsidie-oproep vanuit vier ZonMw-programma’s: Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO); DoelmatigheidsOnderzoek (DO); Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG); Translationeel Onderzoek (TO). Heeft uw project uit één van bovenstaande programma’s mooie resultaten opgeleverd om de zorg te verbeteren? Pak door met een implementatieproject voor passende zorg in de praktijk. news-8675 Tue, 07 Jun 2022 00:00:00 +0200 Ontwikkeling routekaart voor paramedische interventies met substitutiepotentieel https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-routekaart-voor-paramedische-interventies-met-substitutiepotentieel/ Nederlandse onderzoeksorganisaties kunnen samen met belangenorganisaties die voor dit project belangenbehartigende activiteiten uitvoeren (zoals beroepsverenigingen) en zorginstellingen subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van een routekaart voor paramedische interventies met substitutiepotentieel. news-8006 Mon, 15 Nov 2021 00:00:00 +0100 Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP): Uitvoeringsimpuls ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/juiste-zorg-op-de-juiste-plek-jzojp-uitvoeringsimpuls-ronde-2/ Heeft u een project binnen de Startimpuls JZOJP ronde 1 of ronde 2 afgerond? En wilt u het opgezette samenwerkingsverband doorontwikkelen en de plannen die u tijdens de Startimpuls heeft gemaakt uitvoeren? Dan kunt u een Uitvoeringsimpuls aanvragen! news-8656 Tue, 31 May 2022 00:00:00 +0200 Vouchers Mentale vitaliteit van werkenden https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vouchers-mentale-vitaliteit-van-werkenden/ Het doel van deze vouchers is om de mentale vitaliteit van werkenden te versterken die als gevolg van de coronapandemie hiervoor extra ondersteuning nodig hebben. Met deze vouchers krijgen O&O-fondsen, brancheorganisaties, en werkgevers- en werknemersorganisaties de mogelijkheid om voor deze groep diensten van geaccrediteerde professionals in te huren. In de periode van 28 juni t/m 27 september 2022 (of zoveel eerder als het budget op is) kunt u indienen. news-8330 Tue, 01 Mar 2022 00:00:00 +0100 Vouchers Gewoon Bijzonder 2022 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vouchers-gewoon-bijzonder-2022/ Doel van de ‘Gewoon Bijzonder-vouchers’ is financiële ondersteuning bieden voor kruisbestuiving tussen gehandicaptenzorgorganisaties en zorgopleidingen in mbo/hbo. Door samenwerking tussen zorg en onderwijs kan de dagelijkse praktijk van de gehandicaptenzorg beter voor het voetlicht worden gebracht bij studenten (bijv. door gastlessen); en kunnen docenten praktijkervaring opdoen (bijv. door projectstages of het volgen van een cliënt). news-3545 Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +0200 ZonMw Implementatie science practitioner Fellowship https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-implementatie-science-practitioner-fellowship/ Deze persoonsgebonden implementatie fellowship subsidieoproep voor uitgewerkte aanvragen is een gezamenlijke oproep vanuit zeven verschillende ZonMw-programma’s: DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen, Onderzoeksprogramma ggz, Langdurige Zorg en Ondersteuning, Juiste Zorg op de Juiste Plek, Preventieprogramma, Zwangerschap en Geboorte. news-8613 Mon, 16 May 2022 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis 2021-2023 Ronde 5 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-2021-2023-ronde-5/ Onderzoek voor bewijsvoering van de effectiviteit op het terrein van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie is relatief nieuw in Nederland. Door het financieren van onderzoek wil het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis kennisontwikkeling stimuleren over de kwaliteit en specifiek de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van hulpmiddelenzorg thuis. news-8270 Thu, 03 Feb 2022 00:00:00 +0100 Sportinnovator Vouchers 2022 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-vouchers-2022/ Een Sportinnovator Voucher biedt de mogelijkheid voor een praktijkorganisatie om een kennis- of innovatievraag aan een Sportinnovator-centrum te stellen. Elk Sportinnovator-centrum heeft een eigen expertise en met een voucher helpen ze sportbonden, gemeenten, bedrijven en andere praktijkorganisaties innoveren. news-7464 Mon, 24 Jan 2022 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/ ZonMw biedt met deze subsidieoproep onderzoekers een financiële tegemoetkoming voor (een deel van) de tijd die nodig is om negatieve/neutrale resultaten te publiceren. Een projectleider, van een onderzoeksproject waar dierexperimenteel onderzoek een onderdeel van uitmaakt(e), kan voor een promovendi, (arts)onderzoeker, postdoc of senior wetenschappelijk medewerker een extra maand aanstelling aanvragen om de resultaten alsnog Open Access gepubliceerd te krijgen. In het bijzonder worden onderzoekers die in hun studies gebruik hebben gemaakt van niet-humane primaten uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen. news-5249 Mon, 24 Jan 2022 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Workshop systematisch literatuuronderzoek proefdieren https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-workshop-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/ De subsidie betreft vergoeding voor een 1-daagse ‘systematisch literatuuronderzoek workshop’ voor 20 deelnemers, georganiseerd door experts van voormalig expertisecentrum SYRCLE. Hierdoor kan de kennis van een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder worden verbreed en wordt de kwaliteit van het onderwijs hierover geborgd. news-5252 Mon, 24 Jan 2022 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek proefdieren https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/ De subsidie betreft vergoeding voor zowel de coaching door één van de experts in systematisch literatuuronderzoek van dierstudies (Dr. Carlijn Hooijmans of Dr. Kim Wever) en maximaal 2 maanden verlenging van de aanstelling van de onderzoeker als compensatie voor de te investeren tijd (1 fte voor 2 maanden).