ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/ nl-nl Fri, 14 Dec 2018 03:47:22 +0100 Fri, 14 Dec 2018 03:47:22 +0100 TYPO3 news-2994 Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding-voor-mensen-met-verward-gedrag-1/ Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten staat centraal. Er zijn zowel startsubsidies als uitvoeringssubsidies beschikbaar. news-3093 Tue, 09 Oct 2018 00:00:00 +0200 Onderzoek gemeentelijke experimenten voor een effectieve maatwerk-aanpak op ‘multiprobleemgezinnen’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-gemeentelijke-experimenten-voor-een-effectieve-maatwerk-aanpak-op-multiprobleemgezinnen/ Dit traject heeft als doel om psychosociale problemen, criminaliteit, overlast, en een verdere opeenstapeling van (andere) problemen met multiprobleemgezinnen te voorkomen door het zorgdomein, sociaal domein en het veiligheidsdomein beter met elkaar te verbinden in een maatwerk-aanpak. news-3066 Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0200 Meer Kennis met Minder Dieren - Module Kennisinfrastructuur ‘Open Access Publiceren Negatieve/Neutrale Data’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/meer-kennis-met-minder-dieren-module-kennisinfrastructuur-open-access-publiceren-negatieveneutra/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten van deze module is het openbaar maken van wetenschappelijk solide ongepubliceerde negatieve- of neutrale data op het gebied van dierexperimenteel onderzoek. news-3067 Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0200 Meer Kennis met Minder Dieren - Module Kennisinfrastructuur ‘In huis’ workshops ‘Synthesis of Evidence’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/meer-kennis-met-minder-dieren-module-kennisinfrastructuur-in-huis-workshops-synthesis-of-eviden/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de drie speerpunten van deze module is de kennis van Synthesis of Evidence voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder te verbreden en de kwaliteit van het onderwijs via een hands-on workshop te garanderen. news-3068 Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0200 Meer Kennis met Minder Dieren - Module Kennisinfrastructuur ‘Netwerksubsidies op het terrein van de transitie naar proefdiervrije innovaties (of vermindering, vervanging en verfijning)’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/meer-kennis-met-minder-dieren-module-kennisinfrastructuur-netwerksubsidies-op-het-terrein-van-de/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten binnen deze module is het stimuleren van (inter)nationale netwerken, met als doel contacten te bevorderen op het terrein van de 3V’s. news-3069 Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0200 Meer Kennis met Minder Dieren – Module Kennisinfrastructuur ‘De praktijk van een Synthesis of Evidence’ voor dierexperimenteel onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/meer-kennis-met-minder-dieren-module-kennisinfrastructuur-de-praktijk-van-een-synthesis-of-eviden/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten binnen deze module is het aanmoedigen van onderzoekers om een ‘Synthesis of Evidence’ op het terrein van dierexperimenteel onderzoek uit te voeren. news-3178 Thu, 01 Nov 2018 00:00:00 +0100 Meer Kennis met Minder Dieren – Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties ronde 1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/meer-kennis-met-minder-dieren-stimuleringssubsidie-proefdiervrije-innovaties-ronde-1/ Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. Deze stimuleringssubsidie richt zich op consortia op het terrein van proefdiervrije innovaties, die ondersteuning willen bij het opstellen van een subsidieaanvraag welke ingediend wordt bij de NWA, EU of ander groter subsidieplatform in 2019. news-3174 Thu, 01 Nov 2018 10:00:00 +0100 Vernieuwingsimpuls - ZonMw Veni 2019 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vernieuwingsimpuls-zonmw-veni-2019/ Deze subsidievorm biedt pas gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar haar/zijn ideeën te ontwikkelen. De focus ligt daarbij op vernieuwend en nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. Aanvragen worden beoordeeld op de kwaliteit van de onderzoeker, het onderzoeksplan en de plannen voor kennisbenutting. news-3262 Thu, 22 Nov 2018 00:00:00 +0100 Sportinnovator – Subsidieoproep voor bedrijven https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-subsidieoproep-voor-bedrijven/ Het Topteam Sport zet zich met het programma ‘Sportinnovator’ al enkele jaren in voor een samenhangend ecosysteem tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Voor de periode 2018-2020 ligt de focus nadrukkelijk op het stimuleren en betrekken van het bedrijfsleven bij het Sportinnovator ecosysteem met als doel dat kansrijke innovaties daadwerkelijk in de praktijk terecht komen. Deze oproep sluit hier op aan. news-3288 Fri, 30 Nov 2018 00:00:00 +0100 Memorabel Fellowships 2019 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/memorabel-fellowships-2019/ Het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel is onderdeel van het Deltaplan Dementie. Doel van deze subsidieoproep is om getalenteerde recent gepromoveerde onderzoekers en specialisten te ondersteunen die innovatieve, creatieve en grensverleggende wetenschappelijke ideeën hebben op het gebied van dementie. news-3322 Mon, 10 Dec 2018 00:00:00 +0100 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – Stimuleringssubsidies ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-stimuleringssubsidies-ronde-2/ Het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg richt zich op doelmatigheidsonderzoek naar gepast gebruik van de extramurale hulpmiddelenzorg in, en op weg naar, het verzekerde pakket. news-3282 Tue, 27 Nov 2018 00:00:00 +0100 Langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/langlopend-cohortonderzoek-naar-vroege-herkenning-en-behandeling-in-de-geestelijke-gezondheidszorg/ U kunt subsidie aanvragen voor langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (looptijd van maximaal 8 jaar). Er dient een duidelijke koppeling met behandeling(en) te zijn. De onderwerpen universele preventie, dementie en depressie als hoofdthema zijn nadrukkelijk uitgesloten van deze subsidieronde. news-3333 Mon, 10 Dec 2018 00:00:00 +0100 Open Call 'Bio Art & Design Award 2019' https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/open-call-bio-art-design-award-2019/ De Bio Art & Design Award (BAD Award) is een competitie voor kunstenaars en ontwerpers die met biotechnologische projecten de grenzen van kunst en wetenschap verleggen. news-3295 Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0100 Implementatie wijk-GGD’er https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-wijk-ggder-1/ U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een pilot met de wijk-GGD’er in uw gemeente. De wijkfunctionaris hoeft niet per sé in dienst te zijn van een GGD. Het gaat om het concept van de wijk-GGD’er zoals deze in 13 andere gemeenten reeds succesvol is uitgerold. U wordt hierbij ondersteund door het CCV. news-3258 Thu, 22 Nov 2018 00:00:00 +0100 Oproep Palliantie ronde 2018/2019 onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/oproep-palliantie-ronde-20182019-onderzoek/ De oproep Palliantie ronde 2018/2019 onderzoek is bedoeld om bestaande interventies in de palliatieve zorg verder te onderbouwen, door te ontwikkelen en te implementeren in de praktijk. Deze oproep is gerelateerd aan de hierop navolgende oproep Palliantie ronde 2019 praktijk, waarin de Netwerken Palliatieve Zorg en hun samenwerkingspartners deze interventies kunnen implementeren. news-1991 Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +0100 Programma Translationeel Onderzoek 2 - Netwerksubsidies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/programma-translationeel-onderzoek-2-netwerksubsidies/ Het programma Translationeel onderzoek heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. news-3274 Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zwangerschap en geboorte: prenatale screening en neonatale screening https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zwangerschap-en-geboorte-prenatale-screening-en-neonatale-screening/ Het programma Zwangerschap en geboorte II stimuleert de ontwikkeling en implementatie van kennis om daarmee bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid en specifiek het optimaliseren van de pre- en neonatale screening. news-3277 Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zwangerschap en geboorte: verbeteren kwaliteit integrale geboortezorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zwangerschap-en-geboorte-verbeteren-kwaliteit-integrale-geboortezorg/ Het programma Zwangerschap en geboorte II stimuleert de ontwikkeling en implementatie van kennis om daarmee bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid. Het programma bouwt voort op de kennis en kennisinfrastructuur die in het eerste programma Zwangerschap en geboorte is ontwikkeld. news-2649 Wed, 27 Jun 2018 00:00:00 +0200 Nationale Wetenschapsagenda – Matchmakingbijeenkomsten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-wetenschapsagenda-matchmakingbijeenkomsten/ Onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen kunnen financiering aanvragen voor de organisatie van matchmakingbijeenkomst(en). news-2700 Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0200 Lokale experimenten vervoer mensen met verward gedrag door niet RAV’s https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/lokale-experimenten-vervoer-mensen-met-verward-gedrag-door-niet-ravs/ U kunt subsidie aanvragen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer. news-2757 Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0200 Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/haalbaarheid-van-regionaal-niet-rav-vervoer/ U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie naar regionaal niet-RAV vervoer. Het gaat daarbij om een regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Subsidiabele kosten zijn de kosten van het experiment waarvan de haalbaarheid wordt getest.