ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/ nl-nl Sat, 18 Jan 2020 10:37:52 +0100 Sat, 18 Jan 2020 10:37:52 +0100 TYPO3 news-4659 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200 Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/verbetering-lokale-praktijk-bij-onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap/ U kunt een motivatiebrief (maximaal 4 pagina’s A4) indienen waarin u beschrijft waarom u in aanmerking wilt komen voor een startbudget die u gebruikt voor het opstellen van een gezamenlijk plan ter verbetering van de lokale praktijk binnen een (te vormen) samenwerkingsverband gericht op preventie van en/of ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap. news-4912 Thu, 21 Nov 2019 00:00:00 +0100 Niet-aangeboren hersenletsel - chronische fase https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/niet-aangeboren-hersenletsel-chronische-fase/ Het programma Gewoon Bijzonder ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. In samenwerking met de Hersenstichting stimuleert ZonMw met deze oproep het onderzoek en de implementatie van interventies en kennis ter verbetering van de kwaliteit van leven voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase en hun naasten. news-3333 Fri, 29 Nov 2019 00:00:00 +0100 Open Call 'Bio Art & Design Award 2020' https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/open-call-bio-art-design-award-2020/ De Bio Art & Design Award (BAD Award) is een competitie voor kunstenaars en ontwerpers die met biotechnologische projecten de grenzen van kunst en wetenschap verleggen. news-5076 Thu, 19 Dec 2019 00:00:00 +0100 Projectideeën enkelvoudige onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-enkelvoudige-onderzoeksvragen-huisartsgeneeskunde/ U kunt subsidie aanvragen voor inhoudelijk goed en voor de huisartsenpraktijk relevant wetenschappelijk onderzoek. Het doel is om in betrekkelijk korte tijd een antwoord te geven op kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Het gaat in deze fase om een projectidee (vooraanmelding). news-5051 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 JZOJP Startimpuls 2019/2020 ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jzojp-startimpuls-20192020-ronde-2/ Maakt u deel uit van een startend samenwerkingsverband bestaande uit zorgaanbieder(s), financiers en burgers? Wilt u het integrale welzijns-, ondersteunings- en zorgaanbod in uw regio, gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg, (beter) organiseren? Dan kunt u een startimpuls aanvragen! news-5054 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 JZOJP Voucherregeling 2019/2020 ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jzojp-voucherregeling-20192020-ronde-2/ U bent een startend samenwerkingsverband bestaande uit zorgaanbieder(s), financiers en burgers? Wilt u het integrale welzijns-, ondersteunings- en zorgaanbod in uw regio, gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg, (beter) organiseren? Maar heeft u nog geen gedeeld regiobeeld? Vraag dan een voucher aan! news-5059 Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +0100 Regio-impuls ronde 2 Juiste Zorg op de Juiste Plek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/regio-impuls-ronde-2-juiste-zorg-op-de-juiste-plek/ Maakt u deel uit van een bestaand samenwerkingsverband van zorgaanbieder(s), financiers en burgers? Organiseert u het regionale zorgaanbod gebaseerd op de huidige en toekomstige zorgbehoefte van de burgers in de betreffende regio gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg? Dan kunt u een Regio-impuls aanvragen! news-4947 Thu, 28 Nov 2019 00:00:00 +0100 Landelijk onderzoek structureel echoscopisch onderzoek bij 13 weken zwangerschap https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/landelijk-onderzoek-structureel-echoscopisch-onderzoek-bij-13-weken-zwangerschap/ Het doel van deze subsidieoproep is om middels landelijk wetenschappelijk onderzoek inzicht te verkrijgen in relevante aspecten van het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO) ter opsporing van structurele afwijkingen rond 13 weken zwangerschap. news-5080 Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0100 Klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/klinisch-toegepast-onderzoek-in-de-geestelijke-gezondheidszorg/ U kunt subsidie aanvragen voor klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Dit is de eerste van in totaal 3 subsidierondes voor klinisch toegepast onderzoek binnen het Onderzoeksprogramma ggz. news-5105 Thu, 09 Jan 2020 00:00:00 +0100 Goed Gebruik Geneesmiddelen | Onderzoeksproject Medicinale Cannabis https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-onderzoeksproject-medicinale-cannabis-1/ Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Het onderzoeksprogramma Medicinale Cannabis is bedoeld voor studies die kennis genereren over de farmacologische eigenschappen en de meerwaarde van medicinale cannabis in de behandeling van (neuropathische) pijn. news-4977 Thu, 05 Dec 2019 00:00:00 +0100 Preconceptionele dragerschapsscreening: Onderzoek naar de opbrengsten en gevolgen van dragerschap, de (ethische) kaders en het maatschappelijk draagvlak https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preconceptionele-dragerschapsscreening-onderzoek-naar-de-opbrengsten-en-gevolgen-van-dragerschap-d/ Op dit moment is er nog onvoldoende kennis beschikbaar omtrent het (al dan niet) aanbieden van preconceptionele dragerschapsscreening aan wensouderparen. Het doel van deze subsidieoproep is dan ook om deze vragen in onderzoeksverband te beantwoorden. news-5039 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 Onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-naar-goede-aanpakken-voor-vroegsignalering/ Deze subsidieoproep richt zich op aanvragen voor Onderzoekslijn 1 van de onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering. news-5040 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ronde 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/samenwerking-afstemming-en-regie-in-de-aanpak-van-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-ronde-202/ Deze subsidieoproep richt zich op onderzoek naar de variabelen die de voorwaarden vormen om te kunnen samenwerken en regisseren rondom casuïstiek op het gebied van complex huiselijk geweld en kindermishandeling. De oproep maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis. news-1991 Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +0100 Programma Translationeel Onderzoek 2 - Netwerksubsidies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/programma-translationeel-onderzoek-2-netwerksubsidies/ Het programma Translationeel onderzoek heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. news-5045 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 Goed Gebruik Geneesmiddelen, Grote Trials Ronde 4 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-grote-trials-ronde-4/ Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Deze subsidieoproep van het deelprogramma Grote Trials is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. news-5151 Tue, 07 Jan 2020 00:00:00 +0100 Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/novel-imaging-and-brain-stimulation-methods-and-technologies-related-to-neurodegenerative-diseases/ JPND launches this joint transnational call with a view to promoting research aiming at the development of novel and the advanced use of existing cutting-edge imaging and brain stimulation technologies related to neurodegenerative diseases. The goal of the partners is to maximise the number of high quality transnational research projects that can be funded through this call. news-5062 Thu, 19 Dec 2019 17:00:00 +0100 Zorg en ondersteuning aan Vluchtelingen in Nederland – Praktijkprojecten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zorg-en-ondersteuning-aan-vluchtelingen-in-nederland-praktijkprojecten/ Er is nog veel ruimte voor verbetering van (aangepaste) zorg voor vluchtelingen in Nederland. Deze subsidieoproep is gericht op het (direct) verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders. news-4749 Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 +0200 Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap - programmalijn onderzoek - projectidee https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap-programmalijn-onderzoek-projectidee/ Onderzoek naar kennislacunes of kennisvragen met als doel verbetering van preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. news-5153 Wed, 15 Jan 2020 00:00:00 +0100 E-health https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/e-health/ ZonMw roept onderzoekers op om kansrijke onderzoeksmethoden (door) te ontwikkelen die op korte tot middellange termijn passend bewijs kunnen leveren voor de (kosten)effectiviteit van e-health programma’s en toepassingen voor preventie. Uiteindelijk doel is om hiermee passend bewijs van (kosten)effectiviteit te kunnen creëren voor gewenste opschaling en/of financieringsmogelijkheden. news-4696 Thu, 21 Nov 2019 00:00:00 +0100 Netherlands-Canada Type 2 Diabetes Research Consortium https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/netherlands-canada-type-2-diabetes-research-consortium/ Much has been learned about the pathogenesis of type 2 diabetes and important new treatments have been generated; however, the prevalence of type 2 diabetes is increasing dramatically. That is why ZonMw, the Dutch Diabetes Research Foundation, Health~Holland and Canadian Institutes of Health Research (CIHR) launched the call Netherlands-Canada Type 2 Diabetes Research Consortium together. news-5128 Tue, 14 Jan 2020 00:00:00 +0100 Implementatie wijk-GGD’er https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-wijk-ggder-3/ U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een pilot met de wijk-GGD’er in uw gemeente. De wijkfunctionaris hoeft niet per se in dienst te zijn van een GGD. Het gaat om het concept van de wijk-GGD’er zoals deze in 37 andere gemeenten reeds succesvol is uitgerold. U wordt hierbij ondersteund door het CCV. news-5068 Thu, 19 Dec 2019 00:00:00 +0100 IMDI Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/imdi-technologie-voor-bemensbare-zorg-demonstratieprojecten/ Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) richt zich specifiek op de ontwikkeling, toepassing en implementatie van medische technologie die de zorg bemensbaar en betaalbaar moet houden. Daarom is het belangrijk om nieuwe IMDI technologie te ontwikkelen, met name gericht op toepassingen in de leefomgeving.