ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/ nl-nl Mon, 24 Feb 2020 19:40:01 +0100 Mon, 24 Feb 2020 19:40:01 +0100 TYPO3 news-5105 Thu, 09 Jan 2020 00:00:00 +0100 Goed Gebruik Geneesmiddelen | Onderzoeksproject Medicinale Cannabis https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-onderzoeksproject-medicinale-cannabis-1/ Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Het onderzoeksprogramma Medicinale Cannabis is bedoeld voor studies die kennis genereren over de farmacologische eigenschappen en de meerwaarde van medicinale cannabis in de behandeling van (neuropathische) pijn. news-4977 Thu, 05 Dec 2019 00:00:00 +0100 Preconceptionele dragerschapsscreening: Onderzoek naar de opbrengsten en gevolgen van dragerschap, de (ethische) kaders en het maatschappelijk draagvlak https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preconceptionele-dragerschapsscreening-onderzoek-naar-de-opbrengsten-en-gevolgen-van-dragerschap-d/ Op dit moment is er nog onvoldoende kennis beschikbaar omtrent het (al dan niet) aanbieden van preconceptionele dragerschapsscreening aan wensouderparen. Het doel van deze subsidieoproep is dan ook om deze vragen in onderzoeksverband te beantwoorden. news-5039 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 Onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-naar-goede-aanpakken-voor-vroegsignalering/ Deze subsidieoproep richt zich op aanvragen voor Onderzoekslijn 1 van de onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering. news-5040 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ronde 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/samenwerking-afstemming-en-regie-in-de-aanpak-van-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-ronde-202/ Deze subsidieoproep richt zich op onderzoek naar de variabelen die de voorwaarden vormen om te kunnen samenwerken en regisseren rondom casuïstiek op het gebied van complex huiselijk geweld en kindermishandeling. De oproep maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis. news-1991 Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +0100 Programma Translationeel Onderzoek 2 - Netwerksubsidies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/programma-translationeel-onderzoek-2-netwerksubsidies/ Het programma Translationeel onderzoek heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. news-5045 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 Goed Gebruik Geneesmiddelen, Grote Trials Ronde 4 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-grote-trials-ronde-4/ Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Deze subsidieoproep van het deelprogramma Grote Trials is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. news-5194 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 +0100 Praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en professionals in de langdurige zorg en ondersteuning. https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/praktijkgericht-onderzoek-naar-de-relatie-tussen-de-client-naasten-enof-mantelzorgers-en-professio/ Werkt u dagelijks in de langdurige zorg en ondersteuning en wilt u samen met een kennisorganisatie onderzoek doen naar een praktijkkwestie over de relatie tussen cliënt, naasten en/of mantelzorgers en de zorg- en ondersteuningsprofessionals? Dien dan nu uw projectidee in. news-5151 Tue, 07 Jan 2020 00:00:00 +0100 Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/novel-imaging-and-brain-stimulation-methods-and-technologies-related-to-neurodegenerative-diseases/ JPND launches this joint transnational call with a view to promoting research aiming at the development of novel and the advanced use of existing cutting-edge imaging and brain stimulation technologies related to neurodegenerative diseases. The goal of the partners is to maximise the number of high quality transnational research projects that can be funded through this call. news-5062 Thu, 19 Dec 2019 17:00:00 +0100 Zorg en ondersteuning aan Vluchtelingen in Nederland – Praktijkprojecten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zorg-en-ondersteuning-aan-vluchtelingen-in-nederland-praktijkprojecten/ Er is nog veel ruimte voor verbetering van (aangepaste) zorg voor vluchtelingen in Nederland. Deze subsidieoproep is gericht op het (direct) verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders. news-4749 Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 +0200 Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap - programmalijn onderzoek - projectidee https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap-programmalijn-onderzoek-projectidee/ Onderzoek naar kennislacunes of kennisvragen met als doel verbetering van preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. news-5153 Wed, 15 Jan 2020 00:00:00 +0100 E-health in het preventieve domein; Innovatieve onderzoeksmethoden voor passend bewijs https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/e-health-in-het-preventieve-domein-innovatieve-onderzoeksmethoden-voor-passend-bewijs/ ZonMw roept onderzoekers op om kansrijke onderzoeksmethoden (door) te ontwikkelen die op korte tot middellange termijn passend bewijs kunnen leveren voor de (kosten)effectiviteit van e-health programma’s en toepassingen voor preventie. Uiteindelijk doel is om hiermee passend bewijs van (kosten)effectiviteit te kunnen creëren voor gewenste opschaling en/of financieringsmogelijkheden. news-5166 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 +0100 Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding-voor-mensen-met-verward-gedrag-4/ Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten en/of organiseren van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren en/of volwassenen). Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders staat centraal. Er zijn zowel startsubsidies als uitvoeringssubsidies beschikbaar. news-4696 Thu, 21 Nov 2019 00:00:00 +0100 Netherlands-Canada Type 2 Diabetes Research Consortium https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/netherlands-canada-type-2-diabetes-research-consortium/ Much has been learned about the pathogenesis of type 2 diabetes and important new treatments have been generated; however, the prevalence of type 2 diabetes is increasing dramatically. That is why ZonMw, the Dutch Diabetes Research Foundation, Health~Holland and Canadian Institutes of Health Research (CIHR) launched the call Netherlands-Canada Type 2 Diabetes Research Consortium together. news-5128 Tue, 14 Jan 2020 00:00:00 +0100 Implementatie wijk-GGD’er https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-wijk-ggder-3/ U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een pilot met de wijk-GGD’er in uw gemeente. De wijkfunctionaris hoeft niet per se in dienst te zijn van een GGD. Het gaat om het concept van de wijk-GGD’er zoals deze in 37 andere gemeenten reeds succesvol is uitgerold. U wordt hierbij ondersteund door het CCV. news-5203 Thu, 23 Jan 2020 00:00:00 +0100 Vici ronde 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vici-ronde-2020/ Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Een Vici-subsidie aanvragen kan tot maximaal 15 jaar na promotie. news-5200 Tue, 28 Jan 2020 00:00:00 +0100 Medische Inspirator prijs 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/medische-inspirator-prijs-2020/ Het doel van het programma MPNN is het versnellen van onderzoek naar die producten waar patiënten behoefte aan hebben. Middels de Medische Inspirator prijs worden samenwerkingsverbanden tussen patiënten, patiëntenorganisaties en Nederlandse onderzoeksgroepen gestimuleerd, en waar mogelijk met zorgverleners en het bedrijfsleven, om het doel te realiseren. news-5274 Tue, 04 Feb 2020 00:00:00 +0100 Rubicon 2020-1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/rubicon-2020-1/ Het programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière. news-5229 Tue, 28 Jan 2020 00:00:00 +0100 Prevention of unhealthy weight gain and obesity during crucial phases throughout the lifespan (PREPHOBES) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/prevention-of-unhealthy-weight-gain-and-obesity-during-crucial-phases-throughout-the-lifespan-preph/ This joint transnational call intends to fund dedicated, top-class transnational research consortia to provide insights in innovative strategies to prevent or reduce overweight and obesity in defined target populations based on certain life stages. news-5296 Mon, 10 Feb 2020 00:00:00 +0100 JPIAMR Network Plus 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jpiamr-network-plus-2020/ The intent of the call “JPIAMR Network Plus 2020” is to support networks to design and implement ways to support AMR research considering at least one of the six strategic areas of the JPIAMR Strategic Research and Innovation Agenda: Therapeutics, Diagnostics, Surveillance, Transmission, Environment and Interventions. news-5321 Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0100 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: verpleegkundige modules bij richtlijn osteoporose https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-verpleegkundige-modules-bij-richtlijn-osteoporose-1/ U kunt een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van aanvullende verpleegkundige en verzorgende richtlijnmodules bij de herziening van de multidisciplinaire richtlijn osteoporose en fractuurpreventie uit 2011. news-5343 Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0100 3e Open subsidieoproep Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/3e-open-subsidieoproep-voor-elkaar/ De 3e open subsidieoproep Voor elkaar! is bedoeld voor organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking, psychische problemen of naasten. Het gaat om organisaties voor en door mensen met een ziekte of beperking. Bij een ‘open’ subsidieoproep bepaalt u het onderwerp. news-5350 Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0100 Projectidee opnieuw open Klinische Fellows 2019 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectidee-opnieuw-open-klinische-fellows-2019/ ZonMw wil met het Talentprogramma Klinische Fellows de werelden van kliniek en wetenschappelijk onderzoek met elkaar verbinden en versterken, door te investeren in ‘bruggenbouwers’. Jonge gepromoveerde clinici krijgen de kans om deze brugfunctie op te bouwen en hun eigen wetenschappelijke onderzoekslijn op te zetten. news-5361 Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 +0100 ZonMw Open Competitie 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-open-competitie-2020/ ZonMw Open Competitie is bedoeld voor excellente onderzoeksteams om hun onderzoekslijnen te innoveren voor wat betreft inhoud én samenwerking. Het oogmerk is ruimte creëren voor team science leidend tot synergistische, grensverleggende wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het (grens)gebied van fundamenteel onderzoek naar gezondheidszorg en innovatie. news-5197 Tue, 28 Jan 2020 00:00:00 +0100 MPNN Workshops https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mpnn-workshops-2/ Tegenwoordig zijn steeds meer patiëntgedreven onderzoeksagenda’s beschikbaar. De workshops zijn bedoeld om deze onderzoeksagenda’s van patiënten te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en projectideeën. In deze workshops gaan eindgebruikers en onderzoekers aan de slag met de onderzoeksprioriteiten van patiënten. news-5068 Thu, 19 Dec 2019 00:00:00 +0100 IMDI Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/imdi-technologie-voor-bemensbare-zorg-demonstratieprojecten/ Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) richt zich specifiek op de ontwikkeling, toepassing en implementatie van medische technologie die de zorg bemensbaar en betaalbaar moet houden. Daarom is het belangrijk om nieuwe IMDI technologie te ontwikkelen, met name gericht op toepassingen in de leefomgeving. news-5272 Thu, 06 Feb 2020 00:00:00 +0100 AAL - Healthy Ageing With The Support Of Digital Solutions https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/aal-healthy-ageing-with-the-support-of-digital-solutions/ Bent u actief betrokken bij het bevorderen van de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van ouderen? Wilt u ICT oplossingen ontwikkelen ter ondersteuning hiervan? Wilt u daarbij samenwerken met partners in het buitenland? Dan kunt u een aanvraag doen voor de AAL call 2020. news-5252 Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek proefdieren https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/ De subsidie betreft een financiële tegemoetkoming in de personele kosten van maximaal 2 maanden voor het uitvoeren van een systematisch literatuur onderzoek op het terrein van dierexperimenteel onderzoek onder begeleiding van het expertisecentrum SYRCLE. news-5248 Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Netwerksubsidie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-netwerksubsidie/ Deze subsidieoproep stimuleert Nederlandse onderzoekers om meer (inter)nationale netwerken aan te gaan. Dit budget kan worden gebruikt voor het organiseren van (inter)nationale bijeenkomsten, symposia of workshops in Nederland met als doel om samenwerkingen en contacten te bevorderen op het gebied van de 3V’s en de transitie naar proefdiervrije innovaties. news-5249 Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Workshop systematisch literatuuronderzoek proefdieren https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-workshop-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/ De subsidie betreft vergoeding voor een 1-daagse ‘systematisch literatuuronderzoek workshop’ georganiseerd door expertisecentrum SYRCLE, voor 20 deelnemers. Hierdoor kan de kennis van een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder worden verbreed en wordt de kwaliteit van het onderwijs hierover geborgd. news-5250 Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-stimuleringssubsidie-proefdiervrije-innovaties/ ZonMw stelt met de subsidieoproep Module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties een stimuleringssubsidie beschikbaar voor consortia die als doel hebben bij de NWA, EU of andere grotere subsidieplatforms een subsidieaanvraag in te dienen die de transitie naar proefdiervrije innovaties helpt versnellen. news-5253 Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/ ZonMw biedt met deze subsidieoproep onderzoekers een financiële tegemoetkoming voor (een deel van) de tijd die nodig is om negatieve/neutrale resultaten te publiceren. Bedoelt voor onderzoeksprojecten waar proefdieronderzoek een onderdeel van uitmaakt, kan voor een AIO, postdoc of senior wetenschappelijk medewerker een extra maand aanstelling worden aangevraagd om de resultaten alsnog Open Access gepubliceerd te krijgen.