ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/ nl-nl Sat, 26 Nov 2022 10:43:13 +0100 Sat, 26 Nov 2022 10:43:13 +0100 TYPO3 news-8924 Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0200 Ondersteunen van regio’s bij de organisatie van herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na een COVID-19-besmetting https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ondersteunen-van-regios-bij-de-organisatie-van-herstel-en-nazorg-bij-aanhoudende-klachten-na-een-c/ Samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19 in een regionaal zorgnetwerk/andere organisatievormen die passen binnen de eigen regionale en lokale context. De samenwerkingsverbanden bestaan uit een (eerstelijns) zorgaanbieder/zorgorganisatie of een netwerk van (eerstelijns) zorgaanbieders/zorgorganisaties en een onderzoeksorganisatie. news-9003 Mon, 03 Oct 2022 00:00:00 +0200 Begeleiding en evaluatie van regio-projecten bij het organiseren van herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/begeleiding-en-evaluatie-van-regio-projecten-bij-het-organiseren-van-herstel-en-nazorg-bij-aanhoude/ Nederlandse onderzoeksorganisaties en uitvoerders van een wettelijke taak-/belangenorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor een overkoepelend begeleidings- en evaluatieproject waarin kennis en ervaring uit de regio-projecten (geworven tijdens een eerdere subsidieoproep) en andere relevante initiatieven gedistilleerd wordt en (landelijk) wordt verspreidt. news-8270 Thu, 03 Feb 2022 00:00:00 +0100 Sportinnovator Vouchers 2022 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-vouchers-2022/ Een Sportinnovator Voucher biedt de mogelijkheid voor een praktijkorganisatie om een kennis- of innovatievraag aan een Sportinnovator-centrum te stellen. Elk Sportinnovator-centrum heeft een eigen expertise en met een voucher helpen ze sportbonden, gemeenten, bedrijven en andere praktijkorganisaties innoveren. news-9039 Wed, 12 Oct 2022 00:00:00 +0200 Onderzoek naar besmetting en verspreiding van COVID-19: open ronde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-naar-besmetting-en-verspreiding-van-covid-19-open-ronde/ Deze subsidieronde beoogt nieuwe kennis over besmetting en verspreiding van SARS-CoV-2 te genereren, ter identificering en onderbouwing van maatregelen en beleid met betrekking tot: voorkomen of uitstellen van COVID-19 besmetting, voorkomen van virusverspreiding in risicogroepen, beheersing in de populatie om de pandemie te beperken. news-9147 Wed, 02 Nov 2022 00:00:00 +0100 Concepts for health and social care research for neurodegenerative diseases https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/concepts-for-health-and-social-care-research-for-neurodegenerative-diseases-1/ While there have been developments towards living better with neurodegenerative diseases, there still is a lack of research for patients at moderate, advanced and end-of-life stages of disease progression. This call aims to enhance health and social care by assessing problems and needs of patients. news-7464 Mon, 24 Jan 2022 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/ ZonMw biedt met deze subsidieoproep onderzoekers een financiële tegemoetkoming voor (een deel van) de tijd die nodig is om negatieve/neutrale resultaten te publiceren. Een projectleider, van een onderzoeksproject waar dierexperimenteel onderzoek een onderdeel van uitmaakt(e), kan voor een promovendi, (arts)onderzoeker, postdoc of senior wetenschappelijk medewerker een extra maand aanstelling aanvragen om de resultaten alsnog Open Access gepubliceerd te krijgen. In het bijzonder worden onderzoekers die in hun studies gebruik hebben gemaakt van niet-humane primaten uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen. news-5249 Mon, 24 Jan 2022 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Workshop systematisch literatuuronderzoek proefdieren https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-workshop-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/ De subsidie betreft vergoeding voor een 1-daagse ‘systematisch literatuuronderzoek workshop’ voor 20 deelnemers, georganiseerd door experts van voormalig expertisecentrum SYRCLE. Hierdoor kan de kennis van een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder worden verbreed en wordt de kwaliteit van het onderwijs hierover geborgd. news-5252 Mon, 24 Jan 2022 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek proefdieren https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/ De subsidie betreft vergoeding voor zowel de coaching door één van de experts in systematisch literatuuronderzoek van dierstudies (Dr. Carlijn Hooijmans of Dr. Kim Wever) en maximaal 2 maanden verlenging van de aanstelling van de onderzoeker als compensatie voor de te investeren tijd (1 fte voor 2 maanden). news-9035 Wed, 12 Oct 2022 00:00:00 +0200 DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidie ronde 3 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-stimuleringssubsidie-ronde-3/ Samenwerking tussen de verschillende stakeholders (zoals zorgverleners en onderzoekers) is noodzakelijk om relevant onderzoek te doen. In deze oproep ‘DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidie ronde 3’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het opzetten en/of intensiveren van een samenwerkingsverband tussen relevante stakeholders. news-9175 Mon, 21 Nov 2022 14:00:00 +0100 Maatschappelijke waarde van topsportevenementen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/maatschappelijke-waarde-van-topsportevenementen/ Deze oproep nodigt onderzoekers met relevante expertise voor het onderwerp ‘maatschappelijke waarde van topsportevenementen’ uit om onderdeel uit te maken van een nieuw onderzoeksnetwerk. Dit netwerk zal in 2023-2027 onderzoek uitvoeren naar de maatschappelijke waarde van internationale topsportevenementen die in Nederland worden georganiseerd. Om onderdeel uit te maken van het onderzoeksnetwerk maken geïnteresseerde onderzoekers eerst hun interesse kenbaar door een aanvraagformulier en narratief cv in te dienen (fase 1). Daarin motiveert u uw interesse en geschiktheid. Bij een positief besluit op uw indiening wordt u uitgenodigd voor een werksessie en uitgenodigd voor deelname aan het onderzoeksnetwerk. Het onderzoeksnetwerk kan dan als consortium een subsidieaanvraag met onderzoeksvoorstel indienen (fase 2) om in de komende vier jaar relevant onderzoek uit te voeren. news-9021 Tue, 04 Oct 2022 00:00:00 +0200 Jongerennetwerk Ervaringskennis in Onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jongerennetwerk-ervaringskennis-in-onderzoek/ Deze subsidieoproep is voor jongeren die zich inzetten voor het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jongeren. Wil jij dat onderzoekers meer gebruik maken van de kennis en ervaringen van jongeren? ZonMw biedt subsidie voor jongerenorganisaties die samen een sterk netwerk vormen en jongerenparticipatie in onderzoek een impuls geven. news-9104 Thu, 27 Oct 2022 00:00:00 +0200 Belgium - Netherlands Funding of International Trials 3 (BeNeFIT 3) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/belgium-netherlands-funding-of-international-trials-3-benefit-3-1/ The Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) and ZonMw invest a maximum of 9 million euros in the third round of their joint program ‘BeNeFIT’. news-9189 Wed, 23 Nov 2022 00:00:00 +0100 Stimuleringssubsidie implementeren in de palliatieve zorg ronde 1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/stimuleringssubsidie-implementeren-in-de-palliatieve-zorg-ronde-1/ Nederlandse zorginstellingen, samenwerkingsverbanden van Nederlandse zorginstellingen of zorgnetwerken en huisartsengroepen kunnen vanaf 6 februari 2023 stimuleringssubsidie aanvragen voor het implementeren en borgen van een kansrijke interventie en/of hulpmiddel in de palliatieve zorg. news-9096 Tue, 01 Nov 2022 00:00:00 +0100 MDT-kort voor gemeenten: ervaar wat MDT voor jouw gemeente kan betekenen. https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mdt-kort-voor-gemeenten-ervaar-wat-mdt-voor-jouw-gemeente-kan-betekenen/ Deze subsidieoproep biedt gemeenten de kans om kennis te maken met de maatschappelijke diensttijd (MDT). Met MDT kunnen jongeren hun talenten ontdekken, iets doen voor de samenleving en anderen ontmoeten. Hiermee kan MDT bijdragen aan een positief en preventief jeugdbeleid en een impuls geven aan domeinoverstijgend werken. news-9106 Tue, 01 Nov 2022 00:00:00 +0100 MDT-kort in het onderwijs: ervaar wat MDT voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mdt-kort-in-het-onderwijs-ervaar-wat-mdt-voor-jouw-onderwijsinstelling-kan-betekenen/ Deze subsidieoproep biedt onderwijsinstellingen de kans om kennis te maken met maatschappelijke diensttijd (MDT). Met MDT kunnen jongeren hun talenten ontdekken, iets doen voor een ander en/of de samenleving en anderen ontmoeten. MDT kan hiermee bijdragen aan een praktische invulling van bijvoorbeeld het burgerschapsonderwijs, loopbaanbegeleiding of loopbaan oriëntatie. news-9128 Mon, 07 Nov 2022 00:00:00 +0100 Implementeren met Impact III https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementeren-met-impact-iii/ Doel is versterken van organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun brede achterban . Het programma Voor elkaar! biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van ‘inclusie’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘empowerment’ of ‘eigen regie’.