ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/ nl-nl Sun, 25 Aug 2019 00:01:17 +0200 Sun, 25 Aug 2019 00:01:17 +0200 TYPO3 news-4166 Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0200 Vici https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vici-2/ Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Een Vici-subsidie aanvragen kan tot maximaal 15 jaar na promotie. news-1991 Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +0100 Programma Translationeel Onderzoek 2 - Netwerksubsidies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/programma-translationeel-onderzoek-2-netwerksubsidies/ Het programma Translationeel onderzoek heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. news-4058 Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 MPNN Workshops https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mpnn-workshops-1/ Tegenwoordig zijn steeds meer patiëntgedreven onderzoeksagenda’s beschikbaar. De workshops zijn bedoeld om deze onderzoeksagenda’s van patiënten te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en projectideeën. In deze workshops gaan eindgebruikers en onderzoekers aan de slag met de onderzoeksprioriteiten van patiënten. news-4141 Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0200 NWO-FAPESP joint Call for Proposals ‘Healthy Ageing’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nwo-fapesp-joint-call-for-proposals-healthy-ageing/ Many societal challenges are global in nature, and require flexibility and creativity to find solutions. The collaborative research financed by FAPESP and NWO is intended to work towards scientific knowledge and innovative solutions for high scientific and societal impact on healthy ageing. news-4229 Tue, 25 Jun 2019 00:00:00 +0200 Rubicon 2019-2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/rubicon-2019-2/ Rubicon richt zich op veelbelovende, pas gepromoveerde onderzoekers die nog aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan en van wie op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten kan worden verwacht dat ze een belangrijke plaats kunnen gaan innemen in de Nederlandse wetenschap. news-4214 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 Subsidieoproep Palliantie ronde 2019 praktijk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-palliantie-ronde-2019-praktijk/ De oproep Palliantie ronde 2019 praktijk is bedoeld voor Netwerken Palliatieve Zorg en Netwerken Integrale Kindzorg. In de subsidieaanvraag moet duidelijk worden welke organisaties uit het Netwerk deelnemen. In deze oproep richten zij zich op de implementatie van een interventie uit één van de negen onderzoeksvoorstellen die uit de oproep ‘Palliantie ronde 2018/2019 onderzoek’ voorwaardelijk gehonoreerd zijn. news-4282 Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0200 Vernieuwingsimpuls - ZonMw Veni 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vernieuwingsimpuls-zonmw-veni-2020/ Deze subsidievorm biedt recent gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar haar/zijn ideeën te ontwikkelen. De focus ligt daarbij op vernieuwend en nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. Aanvragen worden beoordeeld op de kwaliteit van de onderzoeker, het onderzoeksplan en de plannen voor kennisbenutting. news-4123 Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0200 Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd – Variant 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/startimpuls-regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd-variant-2/ ZonMw nodigt regionale samenwerkingsverbanden uit om een subsidieaanvraag in te dienen voor het vormen van een regionale kenniswerkplaats jeugd. Praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren leren en werken samen aan regionale maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. news-4236 Tue, 25 Jun 2019 00:00:00 +0200 Call for submission of project ideas ‘Tackling antibiotic resistance by reusing data and increasing FAIRness’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/call-for-submission-of-project-ideas-tackling-antibiotic-resistance-by-reusing-data-and-increasing/ This is a call for submission of project ideas addressing the reduction of the antibiotic resistance burden. Reuse of existing data, improvement of the quality and sustainability of this data, implementation and impact and implementation failure are part of this call. news-4067 Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Versterken en verbeteren van wijkgericht werken https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterken-en-verbeteren-van-wijkgericht-werken/ De decentralisatie beoogt dat gemeenten door wijkgericht te werken beter in staat zijn om integraal beleid te ontwikkelen en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de mogelijkheden en de behoeften van individuele kinderen en ouders. Deze oproep draagt bij aan het versterken en verbeteren van wijkgericht werken. news-4291 Fri, 05 Jul 2019 00:00:00 +0200 DoelmatigheidsOnderzoek – Open ronde 2021, Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-open-ronde-2021-onderzoek-naar-de-kosteneffectiviteit-van-interventies/ Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten. Dit is een oproep voor projectideeën voor doelmatigheidsonderzoek naar interventies (diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg). news-4411 Thu, 08 Aug 2019 00:00:00 +0200 2e Open subsidieoproep Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/2e-open-subsidieoproep-voor-elkaar/ De open subsidieoproep Voor elkaar! is bedoeld voor organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking, psychische problemen of naasten. Het gaat om organisaties voor en door mensen met een ziekte of beperking. Bij een ‘open’ subsidieoproep bepaalt u het onderwerp. news-4295 Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen Open Ronde 9 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-goed-gebruik-geneesmiddelen-open-ronde-9/ Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Voor deze Open Ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. In deze ronde maken we onderscheid tussen: Onderdeel A: Reguliere Open Ronde projecten en Onderdeel B: Projecten waarin complexe interventies centraal staan news-4297 Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen Rediscovery Ronde 4 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-goed-gebruik-geneesmiddelen-rediscovery-ronde-4/ Deze subsidieoproep Rediscovery Ronde 4 van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel bij een indicatie waarvoor het middel niet is geregistreerd. news-4331 Fri, 19 Jul 2019 00:00:00 +0200 Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/evaluatie-wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg/ De evaluatie van de Wkkgz heeft tot doel verslag te doen van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Centraal in deze evaluatie staat de vraag of de doelen die de wetgever voor ogen had met deze wet worden gerealiseerd. news-3496 Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0200 Preventieprogramma: Implementatie-Impulsen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventieprogramma-implementatie-impulsen/ De subsidieoproep stimuleert dat praktijkrelevante kennis die is ontwikkeld binnen het ZonMw Preventieprogramma wordt benut en toegepast in de praktijk. Praktijkorganisaties kunnen samen met onderzoekers een aanvraag indienen. Een duidelijke focus op preventie en aansluiting op huidige ontwikkelingen op het gebied van preventie en publieke gezondheid, zijn een vereiste. news-4042 Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0200 Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventieprogramma-implementatie-in-samenwerking/ De projecten binnen het ZonMw Preventieprogramma hebben gezamenlijk veel praktijkrelevante kennis opgeleverd. Er bestaat dikwijls raakvlakken tussen de in verschillende projecten opgeleverde kennis. Om deze kennis te bundelen èn te verrijken richt deze subsidieoproep zich op samenwerking tussen meerdere ZonMw projecten én de praktijk. Een lerende aanpak vormt het hart van deze samenwerking. news-4110 Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – open ronde 3 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-open-ronde-3/ De hulpmiddelenzorg in Nederland is volop in beweging en begrippen zoals kwaliteit, doelmatigheid en de behoefte van de hulpmiddelengebruiker staan hierbij centraal. Om deze beweging een impuls te geven stelt ZonMw (tussen 2018 en 2020) subsidies beschikbaar vanuit het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg. news-4114 Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0200 Subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-leefstijlgeneeskunde/ Leefstijlinterventies kunnen bijdrage aan het terugdringen van klachten van chronische ziekten/aandoeningen en kunnen leiden tot kostenbesparingen in de zorg. Er is steeds meer aandacht voor leefstijlgeneeskunde, maar er is slechts beperkt klinisch medisch onderzoek gedaan naar de inzet van leefstijlgeneeskunde. Met deze subsidieoproep wil ZonMw bijdragen aan het verder ontwikkelen van het potentieel van leefstijlgeneeskunde. news-4181 Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0200 Vroege Opsporing ronde 2019-2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vroege-opsporing-ronde-2019-2020/ Het deelprogramma Vroege Opsporing richt zich op screening bij gezonde mensen. Er wordt onderzoek gesubsidieerd waarin kennis wordt ontwikkeld die bruikbaar is voor de professionele screeningspraktijk en/of het screeningsbeleid (ook gemeentelijk) en/of de burger die gebruik maakt van het screeningsaanbod. news-4179 Tue, 18 Jun 2019 14:18:00 +0200 Vroege Opsporing - onderzoeksvragen RIVM-CvB https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vroege-opsporing-onderzoeksvragen-rivm-cvb/ Het deelprogramma Vroege Opsporing richt zich op gezonde mensen (met betrekking tot de aandoening of de risico-indicator waarop gescreend wordt). Het doel van deze oproep is onderzoek uitzetten op urgente, prioritaire onderzoeksvragen die zijn geformuleerd door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (RIVM-CvB). news-4390 Mon, 29 Jul 2019 00:00:00 +0200 Effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/effectonderzoek-naar-herstel-van-veiligheid-en-systeemgerichte-aanpakken-van-trauma-bij-huiselijk-ge/ Deze subsidieoproep richt zich op onderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma als gevolg van huiselijk geweld en kindermishandeling. De oproep maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis. news-4391 Mon, 29 Jul 2019 00:00:00 +0200 Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/samenwerking-afstemming-en-regie-in-de-aanpak-van-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/ Deze subsidieoproep richt zich op onderzoek naar de variabelen die voorwaardelijk zijn om te kunnen samenwerken en regisseren rondom complexe huiselijk geweld en kindermishandeling casuïstiek. De oproep maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis. news-4300 Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Create2Solve – proof of concept projecten – Challenge 1 & Challenge 2 (fase 1) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/create2solve-proof-of-concept-projecten-challenge-1-challenge-2-fase-1/ In de oproep Create2Solve staan twee vragen (Challenges) naar proefdiervrije innovaties van de chemische- en voedingsindustrie centraal. Met Create2Solve ondersteunt ZonMw de ontwikkeling van impactvolle, proefdiervrije innovaties die moeten leiden tot verkoopbare methoden, modellen en/of diensten. news-4216 Tue, 25 Jun 2019 00:00:00 +0200 Enabling Technologies Hotels 5th call 2019 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/enabling-technologies-hotels-5th-call-2019/ ZonMw and NWO have made funds available for the 5th call for projects within the ZonMw programme Enabling Technologies Hotels. This programme contributes to the aims of the Topsectors Life Sciences and Health (LSH), Agri & Food and Horticulture & Starting Materials. news-4402 Thu, 01 Aug 2019 00:00:00 +0200 Vidi 2019 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vidi-2019/ Vanaf 2020 vormt NWO de Vernieuwingsimpuls om naar het NWO-Talentprogramma. Het programma behelst drie subsidievormen (Veni, Vidi en Vici) en heeft tot doel om het wetenschappelijk onderzoek te vernieuwen en persoonsgerichte stimulering in verschillende fasen van de carrière van gepromoveerde onderzoekers te bewerkstelligen. news-4368 Wed, 24 Jul 2019 00:00:00 +0200 Innovatie van Richtlijnen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/innovatie-van-richtlijnen/ Deze subsidieoproep gaat over het moderniseren van reeds bestaande richtlijnen. Modernisering in de zin van meer digitale vervlechting met aanpalende producten, visueler ingericht, flexibel(er) inspringend op nieuwe evidence (flexibele update, living guidelines) en meer gericht op de individuele patiënt, waarbij ‘aanpalende producten’ integraal en coherent volgen. news-4388 Tue, 30 Jul 2019 00:00:00 +0200 Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met Verward Gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding-voor-mensen-met-verward-gedrag-3/ Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten en/of organiseren van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars en/of zorgaanbieders staat centraal. Er zijn zowel startsubsidies als uitvoeringssubsidies beschikbaar. news-4389 Tue, 30 Jul 2019 00:00:00 +0200 Regionale aanpak verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/regionale-aanpak-verward-gedrag-4/ U kunt subsidie aanvragen voor concrete en vraaggerichte projecten die bijdragen aan een goedwerkende aanpak. news-4428 Tue, 20 Aug 2019 00:00:00 +0200 Versterking aanpak eenzaamheid – Startende lokale initiatieven https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterking-aanpak-eenzaamheid-startende-lokale-initiatieven/ U kunt subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en uitvoering van uw startend lokaal initiatief gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar. Uw initiatief dient daarvoor aanvullend en vernieuwend te zijn t.a.v. het bestaande aanbod in de wijk/ buurt. news-4429 Tue, 20 Aug 2019 00:00:00 +0200 Versterking aanpak eenzaamheid – Bestaande lokale initiatieven https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterking-aanpak-eenzaamheid-bestaande-lokale-initiatieven/ U kunt subsidie aanvragen voor de uitwerking en uitvoering van uw bestaand lokaal initiatief gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar. news-4397 Wed, 31 Jul 2019 00:00:00 +0200 Infectieziekten: kennisontwikkeling, interventies en evaluatie van preventie en bestrijding https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/infectieziekten-kennisontwikkeling-interventies-en-evaluatie-van-preventie-en-bestrijding/ Dit is eerste oproep voor onderzoek van programma Infectieziektebestrijding3 (2019-2023). Het programmadoel is het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en versterken van de kennisinfrastructuur in de gezondheidszorg, om bij te dragen aan het verminderen van het aantal zieke mensen door infectieziekten. news-4345 Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0200 Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kansrijke-start-voor-kinderen-met-behulp-van-big-data/ Het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt € 2.64 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar de inzet van big data-analyses bij het bieden van een kansrijke start voor kinderen. Professionals uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ), kennisinstellingen, onderzoekers uit de exacte- en natuurwetenschappen, de sociale- en geesteswetenschappen en de sociaal-medische- en gezondheidswetenschappen, en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor deelname aan het vooronderzoek (fase I). news-4312 Thu, 11 Jul 2019 00:00:00 +0200 Vooraankondiging: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vooraankondiging-mdt-groeit-naar-een-landelijk-dekkend-netwerk/ MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. news-3788 Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 +0100 Ondersteuning NWA-routes https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ondersteuning-nwa-routes/ NWA-routes kunnen financiering aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het route-netwerk. news-2649 Wed, 27 Jun 2018 00:00:00 +0200 Nationale Wetenschapsagenda – Matchmakingbijeenkomsten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-wetenschapsagenda-matchmakingbijeenkomsten/ Onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen kunnen financiering aanvragen voor de organisatie van matchmakingbijeenkomst(en). news-2700 Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0200 Lokale experimenten vervoer mensen met verward gedrag door niet RAV’s https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/lokale-experimenten-vervoer-mensen-met-verward-gedrag-door-niet-ravs/ U kunt subsidie aanvragen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer. news-2757 Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0200 Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/haalbaarheid-van-regionaal-niet-rav-vervoer/ U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie naar regionaal niet-RAV vervoer. Het gaat daarbij om een regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Subsidiabele kosten zijn de kosten van het experiment waarvan de haalbaarheid wordt getest. news-3761 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Workshop systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-workshop-systematisch-literatuuronderzoek-voor-dierexperimenteel-o/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de drie speerpunten van deze module is de kennis van systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder te verbreden en de kwaliteit van het onderwijs via een hands-on workshop te garanderen. news-3763 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module Kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-systematisch-literatuuronderzoek-voor-dierexperimenteel-onderzoek/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van vermindering, vervanging en verfijning (3V’s). Eén van de speerpunten binnen deze module is het aanmoedigen van onderzoekers om een systematisch literatuuronderzoek op het terrein van dierexperimenteel onderzoek uit te voeren. news-3764 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-stimuleringssubsidie-proefdiervrije-innovaties/ Introductietekst news-3765 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten van deze module is het openbaar maken van wetenschappelijk solide ongepubliceerde negatieve- of neutrale data op het gebied van dierexperimenteel onderzoek. news-3766 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0100 MKMD module kennisinfrastructuur: Netwerksubsidie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mkmd-module-kennisinfrastructuur-netwerksubsidie/ Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten binnen deze module is het stimuleren van (inter)nationale netwerken, met als doel contacten te bevorderen op het terrein van de 3V’s.