ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/ nl-nl Wed, 27 Jan 2021 15:43:40 +0100 Wed, 27 Jan 2021 15:43:40 +0100 TYPO3 news-6509 Thu, 19 Nov 2020 00:00:00 +0100 Zwangerschap en geboorte: ronde 2020-2021 (projectidee) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zwangerschap-en-geboorte-ronde-2020-2021-projectidee/ Het programma Zwangerschap en geboorte II stimuleert de ontwikkeling en implementatie van kennis om daarmee bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid. news-6582 Mon, 30 Nov 2020 00:00:00 +0100 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis – Voorbereidende studies ronde 1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-voorbereidende-studies-ronde-1/ In deze oproep ‘Voorbereidende studies ronde 1’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. De voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheidsonderzoek. news-6583 Mon, 30 Nov 2020 00:00:00 +0100 DoelmatigheidsOnderzoek – Voorbereidende studies ronde 1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-voorbereidende-studies-ronde-1/ In deze oproep voor ‘Voorbereidende studies ronde 1’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. De voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheidsonderzoek. news-6515 Tue, 24 Nov 2020 00:00:00 +0100 Leren van implementeren: implementatie van effectieve interventies in de verpleging en verzorging https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leren-van-implementeren-implementatie-van-effectieve-interventies-in-de-verpleging-en-verzorging/ Samenwerkingsverbanden met daarin in ieder geval een onderzoeksorganisatie en 2 of meer praktijkorganisaties in de verpleging en verzorging kunnen subsidie aanvragen voor de implementatie van effectieve interventies in de verpleging en verzorging, en de evaluatie van die implementatie. news-6663 Tue, 15 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zorg op Afstand. Een impuls voor het opnemen van zorg op afstand in richtlijnen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zorg-op-afstand-een-impuls-voor-het-opnemen-van-zorg-op-afstand-in-richtlijnen/ Beroepsorganisaties die eigenaar zijn van richtlijnen of beheerders/regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen kunnen subsidie aanvragen voor het opnemen van aanbevelingen over zorg op afstand in reeds bestaande richtlijnen. Het betreft zorg op afstand waar tijdens de coronacrisis ervaring mee is opgedaan en die face-to-face zorg vervangt. news-6697 Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Subsidieoproep Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP): Opzetten en doorontwikkelen van samenwerking rondom de uitvoering en implementatie van Gecombineerde Leefstijlinterventies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-jzojp-opzetten-en-doorontwikkelen-van-samenwerking-r/ Wilt u aan de slag met een van de vier erkende Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI)? En wilt u de hiervoor benodigde samenwerking in uw werkgebied opzetten en/of doorontwikkelen? En gezamenlijk met alle relevante partners een implementatieplan opstellen om de GLI na afloop van de subsidieperiode aan te kunnen bieden in uw regio? Dan is deze subsidieoproep mogelijk wat voor u! news-6738 Wed, 06 Jan 2021 00:00:00 +0100 Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 3) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-en-opschalingscoaching-ronde-3/ Het doel van het programma Zorg voor innoveren is om zorginnovatoren verder te helpen met innovatievraagstukken. Deze subsidieoproep richt zich op het bieden van ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken. news-6644 Thu, 10 Dec 2020 00:00:00 +0100 Onderzoek Leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-leeftijdsgrenzen-in-de-wet-donorgegevens-kunstmatige-bevruchting-wdkb/ Uit de tweede evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) kwam naar voren dat de gehanteerde leeftijdsgrenzen onvoldoende zijn onderbouwd. Het doel van deze subsidieoproep is dan ook om de leeftijdsgrenzen beter te verantwoorden dan wel een aanpassing in de leeftijdsgrenzen aan te brengen. news-6715 Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0100 Implementatienetwerk Sport en Bewegen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatienetwerk-sport-en-bewegen/ Om met kennis meer impact te kunnen genereren is meer aandacht nodig voor implementatie. news-6729 Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0100 De sportende vmbo-jeugd heeft de toekomst; uitnodiging voor deelname aan sandpit https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/de-sportende-vmbo-jeugd-heeft-de-toekomst-uitnodiging-voor-deelname-aan-sandpit/ Deze oproep nodigt onderzoekers en praktijkpartners uit die affiniteit hebben met het onderwerp ‘sportende vmbo-jeugd’. De uitnodiging is voor deelname aan een sandpit procedure, welke leidt tot vernieuwend en multidisciplinair onderzoek naar sportende vmbo-jeugd. Om deel te kunnen nemen aan de sandpit dienen geïnteresseerden een aanvraag in voor deelname. Na deelname aan de meerdaagse sandpit workshop kan door de deelnemers een gezamenlijke subsidieaanvraag worden ingediend. news-6716 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0100 Actieonderzoek Innovatieve Zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/actieonderzoek-innovatieve-zorg/ Zorgorganisaties die in samenwerking met andere (zorg)organisaties werken aan het verbeteren van de organisatie van zorg, kunnen een projectidee indienen voor actieonderzoek om het leer- en verbeterproces te verbeteren. news-6664 Tue, 15 Dec 2020 00:00:00 +0100 Symptoombehandeling in de palliatieve fase https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/symptoombehandeling-in-de-palliatieve-fase/ Expertisecentra Palliatieve Zorg kunnen subsidie aanvragen voor het onderzoeken van de effectiviteit van bestaande interventies voor symptoombehandeling bij patiënten in de palliatieve fase. In het geval van kinderpalliatieve zorg kan een universitair medisch centrum een subsidieaanvraag indienen. news-6766 Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 +0100 13th JPIAMR transnational co-funded call “One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of antimicrobial resistance (AMR) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/13th-jpiamr-transnational-co-funded-call-one-health-interventions-to-prevent-or-reduce-the-developm/ With the current focus of the JPIAMR Strategic Research and Innovation Agenda , this call will specifically focus on tackling the rising threat of antibiotic resistance. Addressing the rising threat of antibiotic resistance requires a One Health approach since resistant bacteria, genetic elements and antibiotics are found in humans, animals and the environment. news-6746 Tue, 05 Jan 2021 10:13:00 +0100 Vici https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vici-3/ Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Een Vici-subsidie aanvragen kan tot maximaal 15 jaar na promotie. news-6437 Thu, 03 Dec 2020 00:00:00 +0100 Subsidieoproep Rubicon 2021-1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-rubicon-2021-1/ Het programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière. news-6733 Thu, 07 Jan 2021 00:00:00 +0100 Klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/klinisch-toegepast-onderzoek-in-de-geestelijke-gezondheidszorg-2/ U kunt subsidie aanvragen voor klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Dit is de tweede van in totaal 3 subsidierondes voor klinisch toegepast onderzoek binnen het Onderzoeksprogramma ggz. news-6345 Tue, 13 Oct 2020 00:00:00 +0200 Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) - Gezondheidsverschillen – beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-wetenschaps-agenda-nwa-gezondheidsverschillen-beter-benutten-van-het-gezondheidspot/ Onder mensen in een lagere sociaaleconomische positie komen relatief grote gezondheidsachterstanden voor. Hoe kan dit gezondheidspotentieel beter worden aangesproken en benut? De Nationale Wetenschapsagenda stelt €4.835.000 beschikbaar voor empirisch onderzoek naar kansrijke doorbraken vanuit een systeembenadering. Brede consortia kunnen voorstellen indienen voor een omvangrijk onderzoeksprogramma. news-6831 Tue, 26 Jan 2021 00:00:00 +0100 Joint Transnational Call 2021 for research projects in synergy with the FET Flagship Human Brain Project (Note: For the Netherlands: Only Human Brain Project) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/joint-transnational-call-2021-for-research-projects-in-synergy-with-the-fet-flagship-human-brain-pro/ FLAG-ERA gathers National and Regional Funding Organisations (NRFOs) in Europe and beyond with the goal of supporting, together with the European Commission, the FET Flagship initiatives, i.e., the Graphene Flagship and the Human Brain Project (HBP) Flagship. One of its main aims is to allow researchers to complement the current Flagship projects and to collaborate towards the achievement of their vision using existing or dedicated transnational, national and regional calls Note that researchers interested to work in the framework of the Flagships can also do so using other sources of funding in combination with the Flagship association mechanisms (Graphene Flagship, Human Brain Project). news-6737 Tue, 15 Dec 2020 00:00:00 +0100 AAL 2021 - Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/aal-2021-advancing-inclusive-health-care-solutions-for-ageing-well-in-the-new-decade/ Bent u actief betrokken bij het bevorderen van de kwaliteit van leven van senioren? Wilt u ICT-oplossingen ontwikkelen die ouderen en hun omgeving ondersteunen? En wilt u daarbij samenwerken met buitenlandse partners? Dan is de subsidieoproep van Active & Assisted Living(AAL) mogelijk iets voor u. news-6642 Thu, 10 Dec 2020 00:00:00 +0100 Kennisvouchers Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennisvouchers-academische-werkplaatsen-transformatie-jeugd/ De projecten binnen het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd hebben gezamenlijk veel kennis opgeleverd die de transformatie van de jeugdsector ondersteunt. De kennisvoucher biedt financiële ondersteuning bij de kennisoverdracht tussen een AWTJ en een praktijkorganisatie, gemeente of opleidingsinstelling die geen onderdeel uitmaakt van de werkplaats.