ZonMw subsidieoproepen https://www.zonmw.nl/ nl-nl Sat, 17 Apr 2021 10:56:13 +0200 Sat, 17 Apr 2021 10:56:13 +0200 TYPO3 news-6831 Tue, 26 Jan 2021 00:00:00 +0100 Joint Transnational Call 2021 for research projects in synergy with the FET Flagship Human Brain Project (Note: For the Netherlands: Only Human Brain Project) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/joint-transnational-call-2021-for-research-projects-in-synergy-with-the-fet-flagship-human-brain-pro/ FLAG-ERA gathers National and Regional Funding Organisations (NRFOs) in Europe and beyond with the goal of supporting, together with the European Commission, the FET Flagship initiatives, i.e., the Graphene Flagship and the Human Brain Project (HBP) Flagship. One of its main aims is to allow researchers to complement the current Flagship projects and to collaborate towards the achievement of their vision using existing or dedicated transnational, national and regional calls Note that researchers interested to work in the framework of the Flagships can also do so using other sources of funding in combination with the Flagship association mechanisms (Graphene Flagship, Human Brain Project). news-7016 Tue, 09 Mar 2021 00:00:00 +0100 Genitale operaties bij kinderen met DSD https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/genitale-operaties-bij-kinderen-met-dsd/ De behandeling van mensen met Differences of Sex Development (DSD) staat de afgelopen jaren zowel nationaal als internationaal ter discussie. Het ministerie van OCW heeft ZonMw verzocht tot inzicht te (laten) komen in de mate waarin in Nederland genitale ingrepen plaatsvinden bij jonge kinderen met DSD. news-7024 Tue, 09 Mar 2021 00:00:00 +0100 Social Trials - Uitbreiding middels implementatie- extra ronde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/social-trials-uitbreiding-middels-implementatie-extra-ronde/ Binnen de Social Trials staat experimenteren met ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en naasten vanuit de visie van de Sociale Benadering Dementie centraal. In de uitbreiding wordt ruimte gegeven aan vier extra pilot gemeenten om te experimenteren met passende ondersteuning, gebaseerd op deze benadering. In deze extra ronde is ruimte voor een laatste gemeente van de in totaal vier extra pilot gemeenten. news-6746 Tue, 05 Jan 2021 10:13:00 +0100 Vici https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vici-3/ Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Een Vici-subsidie aanvragen kan tot maximaal 15 jaar na promotie. news-7148 Tue, 13 Apr 2021 00:00:00 +0200 Onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19 (projectideeën) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-naar-aanhoudende-klachten-na-covid-19-projectideeen/ Doel van de subsidieoproep is het genereren van urgente kennis over aanhoudende klachten na COVID-19, de onderliggende pathofysiologie en de ontvangen herstel- en nazorg. Ook voor specifieke/kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld ouderen, chronisch zieken, kinderen, mensen met een migratie achtergrond en mensen met een lage sociaal economische status, laaggeletterdheid en/of beperkte gezondheidsvaardigheden. Projectideeën moeten zijn gebaseerd op de huidige stand van de wetenschap over COVID-19 (nationaal en internationaal) en aansluiten bij de zorgpraktijk. news-6437 Thu, 03 Dec 2020 00:00:00 +0100 Subsidieoproep Rubicon 2021-1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-rubicon-2021-1/ Het programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière. news-6887 Tue, 09 Feb 2021 09:00:00 +0100 Vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vierde-evaluatie-van-de-wet-toetsing-levensbeeindiging-op-verzoek-en-hulp-bij-zelfdoding/ Deze oproep betreft de vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. news-6913 Thu, 11 Feb 2021 00:00:00 +0100 Citizen Science voor Gezondheid en Zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/citizen-science-voor-gezondheid-en-zorg/ Het doel van het programma Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (CS4GZ) is het realiseren van creatieve, innovatieve en vooral ook duurzame oplossingen aan de hand van Citizen Science voor het Maatschappelijk Thema Gezondheid en Zorg. news-6922 Mon, 15 Feb 2021 00:00:00 +0100 Creating infrastructure for cardiovascular registry-based research in the Netherlands https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/creating-infrastructure-for-cardiovascular-registry-based-research-in-the-netherlands/ ZonMw and the Dutch Heart Foundation (Hartstichting) as partners in the Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) give cardiovascular (healthcare) professionals and researchers the opportunity to create a national infrastructure for cardiovascular registry-based research. This call focuses on the pharmacotherapeutic treatment of heart failure patients. news-7101 Thu, 01 Apr 2021 00:00:00 +0200 Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 4) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-en-opschalingscoaching-ronde-4/ Het doel van het programma Zorg voor innoveren is om zorginnovatoren verder te helpen met innovatievraagstukken. Deze subsidieoproep richt zich op het bieden van ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken news-7081 Thu, 15 Apr 2021 00:00:00 +0200 Implementatie impuls kwaliteitskader - mobiele zorg met psychiatrische hulpverlening https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-impuls-kwaliteitskader-mobiele-zorg-met-psychiatrische-hulpverlening/ Er is een nieuw kwaliteitskader ‘Ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling’. Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) kunnen eenmalige implementatiekosten aanvragen om invulling te geven aan de randvoorwaarden van dit kwaliteitskader. news-6737 Tue, 15 Dec 2020 00:00:00 +0100 AAL 2021 - Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/aal-2021-advancing-inclusive-health-care-solutions-for-ageing-well-in-the-new-decade/ Bent u actief betrokken bij het bevorderen van de kwaliteit van leven van senioren? Wilt u ICT-oplossingen ontwikkelen die ouderen en hun omgeving ondersteunen? En wilt u daarbij samenwerken met buitenlandse partners? Dan is de subsidieoproep van Active & Assisted Living(AAL) mogelijk iets voor u. news-7068 Thu, 25 Mar 2021 16:15:00 +0100 4c: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk – programmalijn 1, 2 en 3 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/4c-mdt-groeit-naar-een-landelijk-dekkend-netwerk-programmalijn-1-2-en-3/ Subsidieronde 4c bestaat uit 3 programmalijnen. Programmalijn 1: opschalen, uitbreiden en versterken staat voor elke organisatie open. Programmalijn 2: intensieve variant MDT door gemeenten staat open voor gemeenten die de intensieve variant willen voortzetten of opzetten. Programmalijn 3: MDT in het onderwijs is gericht op instellingen voor en in het onderwijs en hun partners om MDT in het onderwijs vorm te geven. news-7061 Wed, 24 Mar 2021 00:00:00 +0100 Innovaties in de jeugdsector https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/innovaties-in-de-jeugdsector/ Een vernieuwende aanpak voor een maatschappelijk vraagstuk. In deze oproep is ruimte voor het ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe innovatieve werkwijzen in de jeugdsector. Die aansluit bij de leefwereld en behoefte van kinderen, jongeren en gezinnen, samen met alle betrokkenen en vaak dwars door bestaande domeinen heen. news-7151 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 +0200 Samenwerking Gehandicaptensector en GGz-sector via Cirkelen Rond Je Onderzoek (fase 1) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/samenwerking-gehandicaptensector-en-ggz-sector-via-cirkelen-rond-je-onderzoek-fase-1/ Deze subsidieoproep richt zich op de doelgroep mensen met een matig of ernstig verstandelijke beperking en psychische problematiek. Bij veel mensen met een verstandelijke beperking is ook sprake van psychische klachten. Deze klachten zijn vaak lastig te herkennen. Mede door minder goede afstemming tussen gehandicaptensector en ggz-sector. news-7084 Tue, 30 Mar 2021 00:00:00 +0200 Subsidieoproep - Goed Gebruik Geneesmiddelen Rediscovery Ronde 5 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-goed-gebruik-geneesmiddelen-rediscovery-ronde-5/ Deze subsidieoproep Rediscovery Ronde 5 van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel bij een indicatie waarvoor het middel niet is geregistreerd. news-7100 Wed, 31 Mar 2021 00:00:00 +0200 Projectideeën - Onderbouwen en verbeteren multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-onderbouwen-en-verbeteren-multidisciplinaire-samenwerking-tussen-huisartsen-verplee/ Kennis- en onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) die in het project samenwerken met huisartsen, minimaal 1 verpleegkundige of verzorgende discipline en minimaal 1 paramedische discipline kunnen subsidie aanvragen voor het versterken en verbeteren van multidisciplinaire samenwerking tussen de 3 beroepsgroepen. news-6642 Thu, 10 Dec 2020 00:00:00 +0100 Kennisvouchers Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennisvouchers-academische-werkplaatsen-transformatie-jeugd/ De projecten binnen het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd hebben gezamenlijk veel kennis opgeleverd die de transformatie van de jeugdsector ondersteunt. De kennisvoucher biedt financiële ondersteuning bij de kennisoverdracht tussen een AWTJ en een praktijkorganisatie, gemeente of opleidingsinstelling die geen onderdeel uitmaakt van de werkplaats. news-6842 Mon, 01 Feb 2021 00:00:00 +0100 Sportinnovator Vouchers 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-vouchers-2021/ Een Sportinnovator Voucher biedt financiële ondersteuning bij een innovatievraag van een praktijkorganisatie zoals een gemeente, sportbond of bedrijf. Met een voucher wordt de expertise van een Sportinnovator-centrum ingezet.