Dit is een subsidieoproep voor projectvoorstellen voor zorgevaluatieonderzoek om kennisvragen op kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen (WV) binnen de medisch specialistische zorg te beantwoorden. Nadruk ligt op impactvolle onderwerpen: hoge gezondheidswinst, potentiële kostenbesparing en volume. Wilt u een projectidee indienen? Neem dan contact op met de WV.

Onderwerpen

 • Medisch specialistische zorg
 • Kennisagenda’s
 • Zorgevaluatieonderzoek
 • Bestaande zorg
 • Gepast gebruik
 • Doelmatigheidsonderzoek

Onderdeel van programma

Evaluatieonderzoek Zorgevaluatie & Gepast Gebruik, cluster DoelmatigheidsOnderzoek

Geplaatst op

21 februari 2023

Deadline

18 april 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Zorgevaluatie en Gepast Gebruik Ronde 2023 – Vragen van kennisagenda’s voor medisch specialistische zorg (pdf) 322 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om versnelling te geven aan het oplossen van kennisvragen op bestaande kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen binnen de medisch specialistische zorg. De nadruk ligt op impactvolle onderwerpen zoals: hoge gezondheidswinst, potentiële kostenbesparing en volume.
Projectideeën voor zorgevaluatieonderzoek kunnen worden ingediend. Zorgevaluaties onderscheiden zich van andere vormen van onderzoek doordat zij uitsluitend bestaande zorg evalueren, en geen nieuwe of experimentele zorg onderzoeken.
In een co-creatie fase wordt het projectidee door de projectgroep in samenwerking met veldpartijen van het HLA-MSZ tot een volledige aanvraag uitgewerkt. De co-creatie bijeenkomsten worden georganiseerd in de periode juli t/m november 2023.

 

Wat kan worden aangevraagd?

Nederlandse onderzoeksorganisaties of zorginstellingen, waar onderzoeksexpertise aanwezig is, kunnen deze subsidieronde een projectidee voor zorgevaluatieonderzoek binnen de medisch specialistische zorg indienen. Onder zorgevaluatie verstaan we: het evalueren van bestaande medisch specialistische zorg die al in de praktijk wordt toegepast en waar nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is.
Let op: er kan alleen een voorstel ingediend worden als wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden en het een kennisvraag betreft op een uiterlijk op 18 april 2023 gepubliceerde kennisagenda van een wetenschappelijke vereniging binnen de medisch specialistische zorg die valt onder de Federatie van Medisch Specialisten.

 

Randvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden de volgende randvoorwaarden:

 • Kennisvraag op bestaande, gepubliceerde kennisagenda
 • Bestaande zorg: Het gaat om bestaande medisch specialistische zorg waarmee in Nederland al ruime ervaring is opgedaan. Zorgkosten zijn niet subsidiabel.  
 • Link met richtlijn: Het onderzoek lost een kennisvraag op uit een module van de richtlijnendatabase of levert onderzoeksresultaten op die in de professionele kwaliteitsstandaarden en richtlijnen opgenomen kunnen worden.
 • Kosteneffectiviteit
 • Multicenteronderzoek
 • Steunverklaring van betrokken wetenschappelijke vereniging(en)
 • Uiterlijke startdatum: Augustus 2024


Wie kan aanvragen?
Een subsidieaanvraag kan alleen door een hoofdaanvrager afkomstig van een Nederlandse onderzoeksorganisatie of een zorginstelling, waar onderzoeksexpertise aanwezig is, worden ingediend.

Budget
In totaal is in deze subsidieronde een bedrag van € 7.000.000 beschikbaar. Er worden geen beperkingen gesteld aan de hoogte van de gevraagde subsidie van het project. De begroting moet reëel zijn en passen bij de beschreven activiteiten. De maximale looptijd van een project is 10 jaar.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 18 april 2023, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op: Het projectidee dient in het Nederlands geschreven te zijn.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik Ronde 2023 – Vragen van kennisagenda’s voor medisch specialistische zorg (pdf)

U kunt vanaf 28 februari uw aanvraag indienen middels de onderstaande knop!

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen via evaluatieonderzoekze&gg@zonmw.nl. Voor de reacties op inhoudelijke vragen wordt door ZonMw met het programma ZE&GG afgestemd.

Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website