Bent u één van de partijen die regionaal samenwerkt aan verschillende thema’s op het gebied van zorg en veiligheid voor mensen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek? Dan kunt u namens uw samenwerkingsverband een aanvraag indienen. Het samenwerkingsverband functioneert op het niveau van de veiligheidsregio.

Onderwerpen

 • Zorg en veiligheid
 • Onbegrepen gedrag
 • Complexe problematiek
 • Domeinoverstijgende samenwerking
 • Leren en verbeteren

Onderdeel van programma

Actieprogramma Grip op Onbegrip

Geplaatst op

14 juli 2022

Deadline

11 oktober 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Zorg en Veiligheid – Domein overstijgend samenwerken (pdf) 334 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het versterken van regionale samenwerkingsverbanden waarin partners uit het zorg- en veiligheidsdomein samenwerken, ten behoeve van een betere zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe problematiek. Waar relevant wordt de verbinding met het sociaal domein verstevigd. Bestaande regionale samenwerkingsverbanden kunnen een subsidieaanvraag indienen om een aantal inhoudelijke thema’s op het gebied van zorg en veiligheid in de praktijk te brengen. Dit wordt gedaan door het inrichten van een gezamenlijk leer- en verbeterproces.

Wat kan worden aangevraagd?

Het aangevraagde budget wordt ingezet voor een aantal inhoudelijke thema’s op het gebied van zorg en veiligheid, de projectcoördinatie en het leer- en verbeterproces. Het inrichten van een leer- en verbeterproces is gekoppeld aan de inhoudelijke thema’s (minimaal 2 tot maximaal 6) op het gebied van zorg en veiligheid. Deze zijn:

 1. Regio in beeld
 2. Efficiënter inrichten van bestuurlijke en uitvoerende overlegtafels
 3. Versterken verbinding met het sociaal domein
 4. Heldere en concrete afspraken over op- en afschalen
 5. Heldere en concrete afspraken over casus- en procesregie
 6. Toepassing van privacy- en gegevensdeling

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Eén partij dient namens het regionale samenwerkingsverband een subsidieaanvraag in en fungeert als hoofdaanvrager.
 • Per veiligheidsregio kan één subsidieaanvraag worden ingediend.
 • Het samenwerkingsverband bestaat uit relevante partijen uit het zorg- en veiligheidsdomein. Denk daarbij aan:
  • Ggz, Zorg- en Veiligheidshuis, politie, Gemeente/GGD, vertegenwoordigers van cliënten én naasten, OM en reclassering, beschermd wonen, eerstelijnszorg, onderzoeks- of onderwijsinstelling.

Budget

Per veiligheidsregio is maximaal 400.000 euro gereserveerd. Projecten hebben een looptijd van maximaal 3 jaar. Er wordt verplicht minimaal 20% cofinanciering ingebracht.

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 11 oktober 2022 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Zorg en Veiligheid – Domein overstijgend samenwerken (pdf) 334 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Lisanne Hogema of Merel Keizer. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website