Er is nog veel ruimte voor verbetering van (aangepaste) zorg voor vluchtelingen in Nederland. Deze subsidieoproep is gericht op het (direct) verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders.

Onderwerpen

 • vluchtelingen
 • statushouders
 • praktijkprojecten
 • ggz
 • gender

Onderdeel van programma

Zorg voor vluchtelingen

Geplaatst op

19 december 2019

Deadline

5 maart 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Zorg en ondersteuning aan vluchtelingen in Nederland - praktijkprojecten (pdf) 251 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep is het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in de nulde- en eerstelijnszorg (incl. basis ggz). Het gaat hierbij om projecten die direct voortkomen uit de behoeften van vluchtelingen en die verbeteringen of oplossingen leveren voor de praktijk.

In deze oproep wordt onderscheid gemaakt tussen 2 typen projecten:

 • Algemene projecten: Projecten die gericht zijn op het verbeteren van de psychosociale zorg aan statushouders in nulde- en eerstelijnszorg in brede zin.
 • Gender projecten: Projecten die binnen het verbeteren van psychosociale zorg aan statushouders in nulde- en eerstelijnszorg specifiek gericht zijn op vluchtelingenvrouwen die met seksueel of gender-gerelateerd geweld te maken hebben gehad.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor praktijkprojecten gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in de nulde- en eerstelijnszorg (incl basis ggz).
Wanneer het praktijkproject een nieuwe, nog niet bestaande of nog niet eerder in Nederland uitgevoerde interventie betreft, is er binnen deze subsidieronde ruimte voor aanvullende subsidie gericht op het onderzoeken van de interventie.

Projecten kunnen zich richten op:

 • de toeleiding tot zorg en ondersteuning
 • de afwezigheid van stabiliteit in de omgeving en het effect daarvan op zorg en ondersteuning
 • de gezinsdynamiek in relatie tot succesvolle interventies of behandelingen
 • cultuur- (en gender)sensitieve benaderingswijzen

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • In de projectgroep zijn minimaal een gemeente en/of een aanbieder van psychosociale zorg en ondersteuning (in de 0e of 1e lijn) vertegenwoordigd en bij voorkeur ook een kennisinstituut en/of onderwijsinstelling. 1 partij fungeert als hoofdaanvrager.
 • Het project richt zich uitsluitend op “statushouders”: vluchtelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel (Type III) verkregen op of na 1 januari 2014.

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bedraagt voor de praktijkprojecten maximaal € 70.000 per project. De looptijd van een praktijkproject bedraagt maximaal 18 maanden. Voor onderzoek naar nieuwe interventies is een aanvullend budget beschikbaar van € 50.000 per aanvraag. Indien aanvullende subsidie wordt aangevraagd voor onderzoek kan de looptijd worden verlengd met maximaal 12 maanden, waardoor de totale looptijd maximaal 30 maanden wordt. Zowel de looptijd als het budget dienen realistisch onderbouwd te zijn.

Het totaalbudget voor deze ronde bedraagt vanuit ZonMw € 900.000.

Aanvraag indienen

U kunt tot 5 maart 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Zorg en ondersteuning aan vluchtelingen in Nederland - praktijkprojecten (pdf) 251 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Miranda van Duijn of Freya Jonkhart. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Miranda van Duijn (senior programmamanager) of Freya Jonkhart (programmasecretaris)

+31 70 349 54 70
ggz@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website