Deze subsidieronde focust op onderzoek naar het beter signaleren en bereiken van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden en de ondersteuning van deze doelgroep. De onderzoeken moeten inzicht geven in wat werkt in het versterken van beschermende factoren en hoe hier effectief op ingezet kan worden.

Onderwerpen

  • Signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden
  • Preventie
  • Beschermende factoren
  • Psychosociale ontwikkeling
  • Onderzoeksprojecten en één overkoepelende kennissynthese

Onderdeel van programma

Wat werkt voor de jeugd

Geplaatst op

28 juli 2020

Deadline

27 oktober 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Wat werkt bij het tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden? (pdf) 217 KB

Doel subsidieoproep

Doel van deze subsidieoproep is het vergroten en toepassen van kennis over wat werkt bij het tijdig signaleren en zo goed mogelijk ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden, waarvoor kansrijk opgroeien en opvoeden niet vanzelfsprekend is. Dit wordt gedaan door het versterken van beschermende factoren met behulp van preventie, voordat er grote problemen zijn.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze subsidieronde kan op 2 type projecten een aanvraag ingediend worden:

  1. Onderzoeksprojecten gericht op het vergroten en toepassen van kennis over wat werkt in het vroeg signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden voor kansrijk opgroeien en opvoeden.
  2. Overkoepelend project gericht op het bundelen en verspreiden van bestaande en nieuwe kennis over wat werkt in het vroeg signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden voor kansrijk opgroeien en opvoeden. En het verbinden en stimuleren van uitwisseling tussen de onderzoeksprojecten.

Randvoorwaarden

Zie voor alle randvoorwaarden de subsidieoproep.

Wie kan aanvragen?

Het projectteam is een samenwerkingsverband tussen een onderzoeksinstelling en ten minste één, maar bij voorkeur meerdere praktijkinstellingen en/of partijen uit de pedagogische civil society. In het project dient structurele inbreng te zijn geborgd vanuit relevante partijen zoals professionals, praktijkorganisaties, gemeenten, ouders en jongeren, beleid en opleidingen.

Budget

Voor de onderzoeksprojecten kan per aanvraag maximaal €300.000,- worden aangevraagd. De maximale looptijd van deze projecten is 36 maanden. Het totaal beschikbare budget voor deze type projecten is €3.300.000,-

Er kan 1 overkoepelend project toegekend worden van maximaal €200.000. Dit project loopt langer door dan de onderzoeksprojecten om ook nieuwe resultaten te kunnen bundelen en verspreiden. Looptijd van dit project is maximaal 42 maanden.

Het totaal beschikbare budget voor deze ronde is €3.500.000,-

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 27 oktober 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Wat werkt bij het tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden? (pdf) 217 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jojanneke Hillmann. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website