Het deelprogramma Vroege Opsporing is een onderdeel van het ZonMw preventieprogramma. Binnen dit deelprogramma wordt onderzoek gesubsidieerd waarin kennis wordt ontwikkeld die bruikbaar is in screeningsprogramma’s of bevolkingsonderzoek.

Onderwerpen

  • Thema van onderzoek: Optimaal screeningsschema voor mensen met een positieve FIT en negatieve coloscopie

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019-2022

Geplaatst op

18 mei 2021

Deadline

14 september 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vroege Opsporing – ronde RIVM BVO Darmkanker 2021 (pdf) 266 KB

Doel subsidieoproep

Het deelprogramma Vroege Opsporing richt zich op gezonde mensen (met betrekking tot de aandoening of de risico-indicator waarop gescreend wordt).

Deze subsidieoproep richt zich op onderzoek naar een optimaal screeningsschema voor mensen waarbij in het bevolkingsonderzoek naar darmkanker bloed in de ontlasting is vastgesteld maar waar bij nader onderzoek (colosopie) geen tumoren gevonden zijn. De vier onderzoeksvragen in de oproeptekst dienen allemaal te worden meegenomen in het onderzoek.

Wat kan worden aangevraagd?

Per onderzoeksvoorstel kan een maximale subsidie van € 400.000 met een maximale looptijd van 48 maanden worden aangevraagd. Dit bedrag is inclusief eventueel verschuldigde BTW. Er wordt slechts één project gehonoreerd binnen deze ronde.

Het beschikbare budget mag alleen besteed worden aan het onderzoek zelf en niet aan de uitvoering of aanpassing van de onderzochte screening.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Het projectteam bestaat uit onderzoekers van een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding.

De hoofdaanvrager is werkzaam bij een in Nederland gevestigde onderzoeks- en/of kennisinstelling en heeft ervaring met wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.

Het projectteam bestaat bij voorkeur uit onderzoekers en relevante vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld burgerorganisaties, ook als deze organisaties in opdracht van de hoofdaanvrager werken.

Voor ondernemingen, geldt dat zij alleen deel kunnen nemen aan het onderzoek in opdracht van de hoofdaanvrager of voor eigen rekening en risico.

Cofinanciering (in-cash of in-kind) uit publieke of private bronnen is mogelijk maar niet verplicht. Eventuele bijdragen van derden bedragen maximaal 50% van het totale onderzoeksbudget.

Aanvraag indienen

U kunt tot 14 september 2021 14.00 uur uw aanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

ZonMw organiseert een online informatiebijeenkomst op 3 juni 2021 van 16.00-17.00 uur over deze specifieke ronde waarin vragen gesteld kunnen worden over de inhoud en het proces van de ronde. Het RIVM-CvB zal aanwezig zijn voor inhoudelijke vragen over de RIVM ronde. Aanmeldingen en vragen dienen uiterlijk vrijdag 28 mei schriftelijk te worden ingestuurd naar VroegeOpsporing@zonmw.nl. U ontvangt daarna een agendaverzoek en een Zoom link voor de bijeenkomst.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vroege Opsporing – ronde RIVM BVO Darmkanker 2021 (pdf) 266 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Astrid van Sonsbeek (programmamanager) of Janne van der Klok (programmasecretaris) via vroegeopsporing@zonmw.nl. Voor technische vragen over MijnZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website