Het deelprogramma Vroege Opsporing is een onderdeel van het ZonMw preventieprogramma. Binnen dit deelprogramma wordt onderzoek gesubsidieerd waarin kennis wordt ontwikkeld die bruikbaar is in screeningsprogramma’s of bevolkingsonderzoek.

Onderwerpen

 • Bevolkingsonderzoek
 • (Zelf)screening
 • Volksgezondheid
 • Informatievoorziening
 • DNA tests

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019-2022

Geplaatst op

23 december 2021

Deadline

8 maart 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vroege Opsporing ronde 2021-2022 (pdf) 326 KB

Doel subsidieoproep

Het deelprogramma Vroege Opsporing richt zich op gezonde mensen (met betrekking tot de aandoening of de risico-indicator waarop gescreend wordt).

Deze subsidieoproep richt zich op kennisontwikkeling op drie thema’s met verschillende subthema’s:

 1. Informatievoorziening en bewustwording om bereik te vergroten
  a. Bereik screeningsprogramma’s onder specifieke doelgroepen
  b. Interactie tussen bevolkingsonderzoeken
  c. Bewustwording
 2. Zelfscreening met inzet van innovatieve technieken
 3. DNA zelftesten onder burgers
 4. Het derde thema gaat specifiek in op de voor- en nadelen voor de burgers en de gezondheidszorg van de beschikbaarheid van de commerciële Direct To Consumer (DTC) DNA-zelftesten.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor kleine projecten kan per project een maximale subsidie van € 200.000 met een maximale looptijd van 24 maanden worden aangevraagd. Voor grote projecten betreft dit een maximale subsidie tussen € 201.000 en € 400.000 en een maximale looptijd tussen 24 en 48 maanden. U kiest de passende looptijd en budget voor uw onderzoek en onderbouwt uw keuze in uw projectvoorstel. De bedragen zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW.

Het beschikbare budget mag alleen besteed worden aan het onderzoek zelf en niet aan de uitvoering of aanpassing van de onderzochte screening.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Het projectteam bestaat uit onderzoekers van een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding.

De hoofdaanvrager is werkzaam bij een in Nederland gevestigde onderzoeks- en/of kennisinstelling en heeft ervaring met wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.

Het projectteam bestaat bij voorkeur uit onderzoekers en relevante vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld burgerorganisaties en patiëntenorganisaties, ook als deze organisaties in opdracht van de hoofdaanvrager werken.

Wanneer ondernemingen binnen deze subsidieronde subsidie aanvragen dan verstrekt ZonMw de subsidie onder het DAEB Vrijstellingsbesluit. Op grond van dit besluit gelden specifieke financieringsvoorwaarden en regels voor de begroting. Meer informatie hierover vindt u in bijlage 2 van de subsidieoproep.

Budget

Cofinanciering (in-cash of in-kind) uit publieke of private bronnen is mogelijk maar niet verplicht. Eventuele bijdragen van derden bedragen maximaal 50% van het totale onderzoeksbudget.

Aanvraag indienen

U kunt tot 8 maart 2022, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vroege Opsporing ronde 2021-2022 (pdf) 327 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Astrid van Sonsbeek (programmamanager) of Eline van Bennekom (programmasecretaris) via vroegeopsporing@zonmw.nl. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website