Het deelprogramma Vroege Opsporing richt zich op screening bij gezonde mensen. Er wordt onderzoek gesubsidieerd waarin kennis wordt ontwikkeld die bruikbaar is voor de professionele screeningspraktijk en/of het screeningsbeleid (ook gemeentelijk) en/of de burger die gebruik maakt van het screeningsaanbod.

Onderwerpen

 • Screening
 • Bevolkingsonderzoek
 • Kosteneffectiviteit
 • Risicoprofilering
 • Volksgezondheid

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 – 2022

Geplaatst op

18 juni 2019

Deadline

24 september 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep VO 2019-2020 (pdf) 553 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep richt zich op kennisontwikkeling op drie thema’s.

 • Het eerste thema betreft verdere kennisvermeerdering op verschillende aspecten van risicoprofilering en de beleving bij de burger.
 • Het tweede thema richt zich op innovatieve technieken die screening kunnen ondersteunen.
 • Het derde thema richt zich op een aantal specifieke kennisvragen met betrekking tot het landelijk programmatisch aanbod van bevolkingsonderzoek

Zie toelichting in de oproeptekst.

Onderzoek in uw projectidee kan zich richten op één of meerdere van de genoemde aspecten of een gericht onderzoek op een bepaalde vorm van screening waarbij één of meer van de genoemde aspecten wordt meegenomen.

Wat kan worden aangevraagd?

Er is maximaal € 2.800.000 beschikbaar (inclusief BTW).

Voor een klein project kan een maximale subsidie van € 200.000 met een maximale looptijd van 24 maanden worden aangevraagd. Voor grote projecten een maximale subsidie tussen
€ 201.000 en € 400.000 en een maximale looptijd tussen 24 en 48 maanden. U kiest de passende looptijd en budget voor uw onderzoek en onderbouwt uw keuze in uw projectidee.

Budgetindicatie: voor thema 1 en 2  € 1.000.000 per thema. Voor thema 3 € 800.000.

Het beschikbare budget wordt alleen besteed aan het onderzoek, niet aan de uitvoering of aanpassing van de onderzochte screening.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Het projectteam bestaat uit onderzoekers van Nederlandse onderzoeks- en kennisinstituten, hiervoor wordt de definitie gehanteerd uit het Europees staatssteunrecht.
 • De hoofdaanvrager is werkzaam bij een in Nederland gevestigde onderzoeksinstelling en heeft ervaring met wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.
 • Internationale samenwerking is alleen mogelijk d.m.v. opdrachtverstrekking aan een buitenlandse partner.
 • Cofinanciering is verplicht bij onderzoek naar innovatieve technieken waarbij een private organisatie is betrokken.

Screeningsorganisaties betrekt u pas nadat uw projectidee positief is beoordeeld.

Om passend te zijn binnen deze oproep moet uw projectidee voldoen aan de kaders van het deelprogramma Vroege Opsporing genoemd in deze oproeptekst en zich richten op één van de genoemde thema’s in de oproeptekst.

Neemt u de oproeptekst in zijn geheel goed door voor u begint aan het schrijven van uw projectidee.

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 24 september 2019, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep VO 2019-2020 (pdf) 553 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Astrid van Sonsbeek of Janne van der Klok. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website