Het deelprogramma Vroege Opsporing is een onderdeel van het ZonMw preventieprogramma. Binnen dit deelprogramma wordt onderzoek gesubsidieerd waarin kennis wordt ontwikkeld die bruikbaar is in screeningsprogramma’s of bevolkingsonderzoek.

Onderwerpen

  • Bevolkingsonderzoek borstkanker
  • Contrast Enhanced Mammography
  • MRI met contrast
  • Vrouwen met zeer dicht borstweefsel

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019-2022

Geplaatst op

6 januari 2022

Deadline

8 maart 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vroege Opsporing Proefbevolkingsonderzoek CEM (pdf) 362 KB

Doel subsidieoproep

Het doel is onderzoek uit te zetten naar de opzet en uitvoering van een proefbevolkingsonderzoek naar de prestatie van Contrast Enhanced Mammography (CEM) t.o.v. contrast MRI (C-MRI) binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het onderzoek dient erop gericht te zijn zo snel mogelijk de resultaten op te leveren waarop een besluit genomen kan worden over de invoering van één van deze technieken in het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Onderzoekers worden uitdrukkelijk gevraagd om een balans te zoeken tussen kwalitatief robuuste onderzoeksresultaten en de benodigde looptijd van het onderzoek. ZonMw nodigt de onderzoekers uit om innovatieve methodes te onderzoeken.

Wat kan worden aangevraagd?

Er wordt gebruik gemaakt van een verkorte procedure waarbij direct een volledige aanvraag wordt ingediend.

Voor het totale onderzoek is een bedrag van maximaal € 2.250.000 gereserveerd (inclusief eventueel verschuldigde BTW). Dit maximale bedrag betreft een volledig onderzoek op basis van twee screeningsrondes en een maximale looptijd van 60 maanden.

Aanvankelijk vindt honorering plaats voor onderzoek van één screeningsronde en een tussentijdse analyse met een looptijd van 24 maanden. Daarna is een go/no-go moment. Bij voortgang wordt besloten voor een 2de fase klinische follow-up of een 2e screeningsronde. De begroting wordt opgezet in drie fases.

Randvoorwaarden

De aanvraag dient aan te sluiten bij het genoemde thema en alle daarbij vermelde essentiële onderzoeksvragen en de kaders zoals beschreven in de oproeptekst.

Wie kan aanvragen?

Voor dit onderzoek dient een consortium te worden gevormd dat minimaal voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De hoofdaanvrager is werkzaam bij een in Nederland gevestigde onderzoeks- en/of kennisinstelling;
  • Het consortium bestaat o.a. uit onderzoekers gespecialiseerd op het gebied van screening op borstkanker. Deze onderzoekers kunnen hebben deelgenomen aan het DENSE-onderzoek dan wel zijn bekend en hebben ervaring met de technieken Contrast Enhanced Mammography en/of C-MRI;
  • Relevante vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld patiënt- organisaties;
  • Experts op het gebied van kwalitatief onderzoek naar gebruikerservaringen maken deel uit van het consortium;
  • Experts op het gebied van onderzoeksmethodologie en HTA dienen onderdeel uit te maken van het consortium.

Aanvraag indienen

U kunt tot 8 maart 2022, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vroege Opsporing Proefbevolkingsonderzoek CEM (pdf) 362 KB

FAQ n.a.v. informatiebijeenkomst (pdf) 110 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Dummyfoto van een vrouw

Astrid van Sonsbeek

Programmamanager Preventie – Vroege Opsporing

+31 70 349 53 50
Dummyfoto van een vrouw

Eline van Bennekom

Programmasecretaris Preventie – Vroege Opsporing

+31 70 515 03 85
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website