Het deelprogramma Vroege Opsporing richt zich op gezonde mensen (met betrekking tot de aandoening of de risico-indicator waarop gescreend wordt). Het doel van deze oproep is onderzoek uitzetten op urgente, prioritaire onderzoeksvragen die zijn geformuleerd door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (RIVM-CvB).

Onderwerpen

 • Bevolkingsonderzoek
 • Baarmoederhalskankerscreening
 • HPV vaccinatie
 • Digitalisering cliëntcommunicatie
 • Volksgezondheid

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 – 2022

Geplaatst op

18 juni 2019

Deadline

24 september 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vroege Opsporing - onderzoeksvragen RIVM-CvB (pdf) 346 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is onderzoek uit te zetten op urgente, prioritaire onderzoeksvragen die zijn geformuleerd door het RIVM-CvB.

In deze ronde zijn twee thema’s geprioriteerd door het RIVM-CvB. Beide thema’s kennen enkele onderzoeksvragen die, per thema, in samenhang dienen te worden onderzocht binnen één project.  

 • Thema 1: Samenhang tussen screening op baarmoederhalskanker en HPV-vaccinatie
 • Thema 2: Digitalisering communicatie met cliënten m.b.t. de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker

Het projectidee moet voldoen aan de kaders van het deelprogramma Vroege Opsporing en zich richten op de onderzoeksvragen van thema 1 óf 2 zoals genoemd in de oproeptekst.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor de subsidieronde onderzoeksvragen RIVM-CvB is een bedrag van maximaal € 400.000 gereserveerd (inclusief eventueel verschuldigde BTW).

 • Het budget per aanvraag is maximaal € 200.000 inclusief eventueel verschuldigde BTW en de looptijd is maximaal 24 maanden.
 • In totaal worden er binnen deze ronde twee projecten gehonoreerd, één per thema.
 • Het beschikbare budget mag alleen besteed worden aan het onderzoek zelf en niet aan de uitvoering of aanpassing van de onderzochte screening.
 • Cofinanciering (in-cash of in-kind) uit publieke of private bronnen is mogelijk.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Het projectteam bestaat uit onderzoekers van Nederlandse onderzoeks- en kennisinstituten, hiervoor wordt de definitie gehanteerd uit het Europees staatssteunrecht.
 • De hoofdaanvrager is werkzaam bij een in Nederland gevestigde onderzoeksinstelling en heeft ervaring met wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.
 • Ondernemingen kunnen alleen deelnemen aan het onderzoek in opdracht van de hoofdaanvrager.
 • Het projectteam bestaat bij voorkeur uit onderzoekers en relevante vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld burgerorganisaties, ook als deze organisaties in opdracht van de hoofdaanvrager werken.

Om passend te zijn binnen deze oproep moet uw projectidee voldoen aan de kaders van het deelprogramma Vroege Opsporing genoemd in de oproeptekst en zich richten op de onderzoeksvragen van thema 1 of 2 zoals genoemd in deze oproeptekst.

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 24 september 2019, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vroege Opsporing - onderzoeksvragen RIVM-CvB (pdf) 346 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Astrid van Sonsbeek of Janne van der Klok. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website