Doel van de ‘Gewoon Bijzonder-vouchers’ is financiële ondersteuning bieden voor kruisbestuiving tussen gehandicaptenzorgorganisaties en zorgopleidingen in mbo/hbo. Door samenwerking tussen zorg en onderwijs kan de dagelijkse praktijk van de gehandicaptenzorg beter voor het voetlicht worden gebracht bij studenten (bijv. door gastlessen); en kunnen docenten praktijkervaring opdoen (bijv. door projectstages of het volgen van een cliënt).

Onderwerpen

  • kruisbestuiving o.a. door middel van gastlessen
  • mbo/hbo(-docenten) en zorgprofessionals vanuit de gehandicaptensector
  • betrokkenheid ervaringsdeskundigen
  • van elkaar leren

Onderdeel van programma

Gewoon Bijzonder

Geplaatst op

1 maart 2022

Deadline

1 oktober 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vouchers GB 2022 (pdf) 190 KB

Doel subsidieoproep

Doel van de ‘Gewoon Bijzonder-vouchers’ is om kruisbestuiving tussen zorgorganisaties in de gehandicaptensector en zorgopleidingen in mbo/hbo (bijv. de opleidingen tot verzorgende IG, mbo-/hbo-verpleegkunde, persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg, fysiotherapie, ergotherapie, pedagogiek) te bewerkstelligen. Een voucher biedt hiervoor financiële ondersteuning. De voucher is dus bedoeld voor een mbo/hbo (maatschappelijke) zorgopleiding en een gehandicaptenzorginstelling samen. Zij dienen in gezamenlijkheid een voucher aan te vragen waarmee zorgprofessionals, samen met ervaringsdeskundigen, gastlessen kunnen verzorgen binnen de opleiding en/of docenten van de opleiding praktijkervaring kunnen opdoen in de gehandicaptensector, bijvoorbeeld door projectstages of het volgen van een cliënt.

Wat kan worden aangevraagd?

In totaal is er in de periode van 1 maart 2022 t/m 1 oktober 2022 € 100.000,- beschikbaar met een maximum van € 10.000,- per voucher. Hierbij geldt het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Indien het totale budget van € 100.000,- uitgeput is voordat de sluitingsdatum is bereikt, dan sluit de oproep.

Randvoorwaarden

  • In de aanvraag wordt opgenomen wat er georganiseerd gaat worden om ervoor te zorgen dat docenten meer inzicht krijgen in het ‘echte’ praktijkwerk. Ook wordt opgenomen hoe de docent relevante kennis gaat overbrengen naar de zorgpraktijk.
  • In de aanvraag wordt opgenomen wat er georganiseerd gaat worden om ervoor te zorgen dat zorgprofessional en ervaringsdeskundige voldoende zijn toegerust om een gastles te verzorgen.
  • Onderwijsinstelling en zorginstelling zijn verplicht mee te werken aan het openbaar maken van opgedane ervaringen, bijvoorbeeld via een vlog/filmpje. Hiervoor hoeft niet te worden begroot.
  • Aanwezigheid bij een bijeenkomst met alle partijen die deze vouchersubsidie hebben ontvangen is verplicht en bedoeld om opgedane kennis en ervaringen met elkaar te delen.

Zie voor alle randvoorwaarden de volledige subsidieoproep.

Wie kan aanvragen?

Een onderwijsinstelling (mbo of hbo) en een gehandicaptenzorginstelling kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen. De hoofdaanvrager, projectleider en bestuurlijk verantwoordelijke zijn afkomstig vanuit dezelfde organisatie (dus ofwel vanuit de onderwijsinstelling, ofwel vanuit de gehandicaptenzorgorganisatie). De partij die geen hoofdaanvrager is, wordt als mede-aanvrager opgevoerd.

Budget

Per voucher kan maximaal 10.000 euro worden aangevraagd.
De voucherperiode betreft een periode van maximaal 12 maanden.
Cofinanciering is niet verplicht, maar mag natuurlijk wel.

Aanvraag indienen

U kunt tot 1 oktober 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vouchers GB 2022 (pdf) 190 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Linda Gerth. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Linda Gerth

Programmamanager Gewoon Bijzonder

+31 70 349 52 30
gerth@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website