Met een voucher JZOJP kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio.

Onderwerpen

  • Juiste Zorg Op de Juiste Plek
  • Langdurige Zorg en Ondersteuning
  • Regionale netwerken

Onderdeel van programma

Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Geplaatst op

4 juni 2019

Deadline

9 juli 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Voucherregeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek (pdf) 186 KB

Doel subsidieoproep

Een voucher Juiste Zorg Op de Juiste Plek biedt financiële ondersteuning bij het verzamelen van data en het daarmee vaststellen van een regiobeeld: een beeld van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Op basis daarvan kunnen regionale samenwerkingsverbanden hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder ontwikkelen en aan laten sluiten op behoeftes van de mensen in de regio.

Wat kan worden aangevraagd?

Met een voucher Juiste Zorg Op de Juiste Plek kunnen regionale samenwerkingsverbanden externe expertise inzetten voor het vaststellen van het regiobeeld; deze externe expertise kan zich richten op de dataverzameling en –analyse. Het ministerie van (VWS) ondersteunt hierin door het ontwikkelen en kosteloos beschikbaar stellen van een basisdataset via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook het toevoegen van op maat toegesneden data van dataleveranciers (zoals Vektis) is daarbij een optie.

Randvoorwaarden

U kunt een samen met een expert een aanvraag doen voor een voucher. Deze expert kiest u uit de lijst experts die ZonMw beschikbaar heeft. Als u met een andere expert wilt samenwerken zal ZonMw eerst diens expertise toetsen.

Wie kan aanvragen?

Startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden die een integraal, op de behoefte van hulpvragers aansluitend zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod willen ontwikkelen. 

Budget

De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,- en heeft een looptijd van maximaal 9 maanden. Een samenwerkingsverband kan maximaal 2 keer een voucher aanvragen; bijvoorbeeld een voor expertise en een voor data levering en bewerking.

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 9 juli 2019, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Voucherregeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek (pdf) 186 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programmasecretariaat

070 349 54 72
jzojp@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website