In deze oproep wordt subsidie beschikbaar gesteld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek naar hulpmiddelenzorg thuis. De voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheidsonderzoek.

Onderwerpen

 • Pilotstudie
 • Haalbaarheidsstudie
 • Systematisch literatuuronderzoek
 • Meta-analyse
 • Hulpmiddelenzorg thuis

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

Geplaatst op

23 november 2021

Deadline

1 maart 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Voorbereidende studies ronde 2 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) (pdf) 194 KB

Doel subsidieoproep

In deze oproep wordt subsidie beschikbaar gesteld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek naar hulpmiddelenzorg thuis. De voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheidsonderzoek. Het gaat dus om een studie die nodig is om voorafgaand aan het doelmatigheidsonderzoek vragen te beantwoorden over de haalbaarheid van het beoogde doelmatigheidsonderzoek, de optimale studieopzet of het reeds beschikbare bewijs over de veiligheid, werkzaamheid en effectiviteit.

Wat kan worden aangevraagd?

 • Pilotstudie
  Dit is een kleinschalige versie van de hoofdstudie waarin getest wordt of alle componenten van de studie samen functioneren.
   
 • Haalbaarheidsstudie
  Dit is een deelonderzoek dat uitgevoerd wordt voorafgaand aan de hoofdstudie om te bepalen of de hoofdstudie uitvoerbaar is.
   
 • Systematisch literatuuronderzoek en/of meta-analyses
  Een systematisch literatuuronderzoek betreft een literatuuroverzicht dat op een gestructureerde wijze wordt uitgevoerd. Bij een meta-analyse wordt gebruik gemaakt van statistische technieken om de beschikbare kennis samen te vatten in een enkele kwantitatieve schatting of effect maat.

Randvoorwaarden

Uw voorstel past in deze subsidieronde als het past binnen het kader van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis en aansluit bij het doel van deze subsidieoproep.

Wie kan aanvragen?

Hoofdaanvrager: Een aanvraag kan alleen door, een hoofdaanvrager afkomstig van, een onderzoeksorganisatie worden ingediend.
Projectgroepleden: Het betreffen relevante stakeholders zoals zorgverleners, hulpmiddelengebruikers, onderzoekers met expertise op het gebied van de methodologie en statistiek.

Budget

In deze ronde kan maximaal € 100.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 12 maanden. Een langere looptijd is mogelijk mits goed onderbouwd. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 1.000.000,-
Als in de onderzoeksfase de kosten voor de interventie nog niet betaald worden uit de zorgverzekering, dan dienen deze betaald te worden uit eigen middelen of cofinanciering. Zorgkosten mogen niet ten laste van de subsidie gebracht worden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 1 maart 2022, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Voorbereidende studies ronde 2 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) (pdf) 194 KB

aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Secretariaat Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

+31 70 349 54 65
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website