MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker.

Onderwerpen

 • Maatschappelijke Diensttijd
 • Partnerschappen MDT
 • Versterken, verbinden en opschalen
 • Leereffect voor doorontwikkeling MDT
 • Gericht op alle jongeren van 14-27 jaar

Onderdeel van programma

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Geplaatst op

11 juli 2019

Deadline

28 oktober 2019,
12.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Vooraankondiging: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk (pdf) 617 KB

Doel subsidieoproep

Door steeds meer jongeren, organisaties en andere betrokken partijen mee te laten doen aan MDT, groeit het MDT-netwerk en wordt de uitrol van MDT gestimuleerd. Dat willen we doen door in partnerschappen succesvolle aanpakken te versterken en, waar mogelijk, onderling te verbinden.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze subsidieregeling kan budget worden aangevraagd voor:

 • coördinatie en projectleiding;
 • het werven en begeleiden van jongeren;
 • (door)ontwikkeling begeleidings- en opleidingstraject;
 • een (forfaitaire) vrijwilligers-/onkostenvergoeding voor jongeren;
 • aan te schaffen materialen, bijvoorbeeld ICT of gereedschap;
 • ondersteunende systemen om aan te kunnen sluiten bij het digitale matchingsplatform;
 • communicatie- en netwerkactiviteiten voor organisaties en jongeren;
 • eventuele benodigde verzekeringen die afgesloten moeten worden;
 • het uitbreiden en bestendigen van duurzame partnerschappen in het MDT-netwerk met partners die jongeren werven, matchen en begeleiden.

Randvoorwaarden

Het betreft een doorlopende subsidieronde met verschillende indienblokken. Er zijn binnen deze ronde 3 verschillende mogelijkheden binnen een tijdsbestek van 6 maanden om een subsidieaanvraag in te dienen. Let op, voor het eerste indienblok geldt niet alleen een financieel voorbehoud, maar ook een inhoudelijk voorbehoud. Meer hierover leest u in de subsidieoproep.

Wie kan aanvragen?

Om in te kunnen dienen, moeten de MDT-aanpak en het partnerschap aantoonbaar passen MDT-proof zijn. Het partnerschap dat indient mag voortkomen uit de proeftuinen, maar ook nieuw gevormd zijn, zolang deze MDT-proof is.


Vooraanmeldingen partnerschappen

In deze subsidieronde wordt gestuurd op het vormen van partnerschappen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de organisaties die voornemens zijn een subsidieaanvraag in te dienen. Als u denkt in een partnerschap wat te kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met de desbetreffende organisatie.

Budget

Voor subsidieronde 4a heeft het kabinet onder voorbehoud van financiering € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor subsidiemiddelen, uitbreiding van de partnerschappen en tegemoetkoming in aanvullende voorwaarden. De subsidie die bij ZonMw aangevraagd kan worden, bedraagt minimaal € 500.000,- en maximaal € 2.000.000,- per subsidieaanvraag, waarbij in ieder geval 10% cofinanciering verplicht is. De looptijd van het project bedraagt maximaal 24 maanden.

Aanvraag indienen

Als u subsidie gaat aanvragen, dan dient u uw aanvraag uiterlijk 10 september 2019 aan te melden. U kunt uw aanvraag hieronder aanmelden. Na het indienen van uw vooraanmelding ontvangt u een link waarmee u uw aanvraag kunt indienen. U kunt tot 12 november 2019; 12.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet. Let op: Voor deze subsidieronde geldt een voorbehoud, zie pagina 3 (Inrichting) van de subsidieoproep.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Vooraankondiging: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk (pdf) 617 KB

Lees de extra publicatie over deze oproep

Vooraanmelding indienen

Contact

We staan u graag te woord. Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Nicole den Heijer

Programmasecretariaat

+31 70 349 52 45
amd@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Nelleke van Dijk

Programmasecretariaat

+31 70 349 53 92
amd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website