Doel van het programma Voor elkaar! is te komen tot criteria voor impact en bereik voor ‘de patiënten- en cliëntenbeweging’. Projecten in deze subsidieoproep moeten bijdragen aan kennis over vernieuwende manieren van werken door belangenbehartigende organisaties.

Onderwerpen

  • Vernieuwde aanpak (proeftuinen) die beter aansluit bij de behoeften van  mensen een aandoening, beperking of psychische kwetsbaarheid en naasten
  • Beoogde verandering in de praktijk (=impact).
  • Bereik uitbreiden naar andere doelgroepen  
  • Organisaties of netwerken van en voor mensen met een aandoening, beperking of psychische kwetsbaarheid en/of hun naasten

Onderdeel van programma

Voor elkaar!

Geplaatst op

18 augustus 2020

Deadline

29 september 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Voor elkaar!: Vernieuwende aanpakken van belangenbehartigende organisaties (pdf) 116 KB

Doel subsidieoproep

De projecten in deze subsidieoproep moeten bijdragen aan kennis over vernieuwende manieren van werken door belangenbehartigende organisaties. Het doel is dat de projecten te laten zien hoe andere doelgroepen worden bereikt door een andere aanpak en/of betere samenwerking/samenwerkingspartners (=bereik). En daarbij hoe deze vernieuwde aanpak beter aansluit bij de behoeften en leidt tot de beoogde verandering in de praktijk (=impact). Door een betere aansluiting bij de behoeften van deze brede achterban/doelgroep draagt het project bij aan de vergroting van inclusie, gelijkwaardigheid, empowerment en/of eigen regie.

Wat kan worden aangevraagd?

Het gaat om een verkenning (van draagvlak) of proeftuin van een nieuwe aanpak.
De vernieuwing kan op diverse terreinen plaatsvinden, bijvoorbeeld belangenbehartiging, informatievoorziening of lotgenotencontact, samenwerking en/of het bereiken van de brede doelgroep of een heel ander taak, die vernieuwend is. Met deze nieuwe aanpak wordt een grotere of andere doelgroep bereikt die te maken heeft met een zelfde problematiek of aandoening. Een doelgroep die nu nog niet in beeld is of waarmee nog geen samenwerking is.
De nieuwe aanpak sluit aan op de duidelijke behoefte (problematiek) en leidt tot de beoogde verandering in de praktijk (=impact).

Randvoorwaarden

Het project betreft een verkenning (draagvlak voor) of proeftuin/pilot voor het uitproberen van een nieuwe aanpak /samenwerking en duurt maximaal 6 maanden. Het project dient direct van start te kunnen gaan na honorering, uiterlijk 1 januari 2021. De inzichten en lessen uit de gehonoreerde projecten vormen onderdeel van het advies aan het ministerie van VWS (voorjaar 2021).

Wie kan subsidie aanvragen

Alleen verenigingen, stichtingen, en (netwerk)organisaties die zich vanuit ervaringsdeskundigheid inzetten voor de belangen van hun (brede) achterban kunnen als hoofdaanvrager een project indienen. Deze aanvrager zet zich in zonder winstoogmerk.
Elk organisatie kan slechts éénmaal als hoofdaanvrager een subsidie aanvragen in deze subsidie oproep. Zorgprofessionals kunnen onderdeel uitmaken van de projectgroep. Echter, zij kunnen niet als hoofdaanvrager indienen.

Budget

Voor deze subsidieoproep is totaal € 500.000,- beschikbaar. Per project kunt u maximaal € 50.000,- inclusief btw aanvragen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 29 september 2020, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Voor elkaar!: Vernieuwende aanpakken van belangenbehartigende organisaties (pdf) 116 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het team van Voor elkaar!

Robert Jabroer, Ramona van Aalst, Jolanda Huizer via voorelkaar@zonmw.nl of 070-349 54 71.

Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website