Er is behoefte aan meer inzicht in de omvang en omstandigheden van de groep mensen die hun leven als voltooid beschouwen en als gevolg daarvan een persisterende stervenswens hebben. Onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die wel of niet klaar zijn om daar een actief gevolg aan te geven.

Onderwerpen

  • Hoe groot is de groep mensen die hun leven als voltooid beschouwen en die als gevolg daarvan een persisterende en actieve doodswens hebben die buiten de reikwijdte van de bestaande euthanasiewetgeving lijkt te vallen, omdat hun lijden geen of niet voldoende medische grondslag heeft?
  • Wat zijn de omstandigheden/kenmerken van deze groep?
  • Hoe groot is de groep mensen die hun leven als voltooid beschouwen en die als gevolg daarvan een persisterende, maar geen actieve doodswens hebben (die buiten de reikwijdte van de bestaande euthanasiewetgeving lijkt te vallen, omdat hun lijden geen of niet voldoende medische grondslag heeft)?
  • Wat zijn de omstandigheden/kenmerken van deze groep?
  • Wat zijn naar aard en omvang de verschillen tussen de onder 1 en 3 genoemde groepen

Onderdeel van programma

Vooronderzoek voltooid leven

Geplaatst op

7 september 2018

Deadline

17 oktober 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep voltooid leven (pdf) 353 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om binnen de gestelde termijn voldoende inzicht te krijgen in de omvang en omstandigheden van de groep mensen die hun leven als voltooid beschouwen en die als gevolg daarvan een persisterende doodswens hebben die buiten de reikwijdte van de bestaande euthanasiewetgeving lijkt te vallen omdat hun lijden geen of niet voldoende medische grondslag heeft.

Wat kan worden aangevraagd?

Het project dient te bestaan uit:

  • een literatuuronderzoek;
  • een kwantitatief onderzoek;
  • een kwalitatief onderzoek.

Uit het kwantitatieve onderzoek moet duidelijk worden wat de omvang is van de problematiek, welke achtergronden de betreffende personen hebben en wat de verschillende groepen uit de vraagstelling van elkaar onderscheidt.

Het kwalitatieve onderzoek is bedoeld om meer inzicht te geven in de doodswens van de doelgroep, de achtergronden van deze wens, de oorzaken, de aard en de mate van lijden, de manier waarop de betreffende persoon met haar of zijn doodswens omgaat, en waar zij behoefte aan hebben.

Randvoorwaarden

Binnen deze subsidieoproep zal één project gehonoreerd worden. Dit project dient een samenhangend geheel te zijn, dat afdoende antwoorden geeft op de in de oproep gestelde vragen en waarin zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve aspecten voldoende aandacht krijgen.

Wie kan aanvragen?

Het project kan worden aangevraagd door een enkele onderzoeksgroep of door een consortium. Groepen met specifieke deskundigheid op een deelterrein kunnen dus participeren in een aanvraag met andere groepen. Het eindverslag wordt onder verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer ingediend, waarbij deze zorg draagt voor een samenhangend geheel en heldere conclusies.

Budget

Er wordt één project gehonoreerd. Het maximaal aan te vragen bedrag is €350.000. De resultaten van het project dienen op 31 december 2019 opgeleverd te worden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 17 oktober 2018, 14:00h uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep voltooid leven (pdf) 353 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Martijn da Costa. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Martijn da Costa

+31 70 349 5087
Costa@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website