U kunt subsidie aanvragen voor het maken van een kennissynthese gericht op het inzichtelijk maken van het effect van voeding op de psychische gezondheid.

Onderwerpen

 • voeding
 • psychische gezondheid

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma GGz

Geplaatst op

5 december 2017

Deadline

6 februari 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Voeding en psychische gezondheid (pdf) 285 KB

Doel subsidieoproep

Voeding is mogelijk van grote invloed op de geestelijke gezondheid. Tot nu toe is voeding als serieus aangrijpingspunt om psychische klachten te verminderen en/of te voorkomen echter nog onderbelicht. Er is nog onvoldoende bekend welke kennis beschikbaar is en waar een interventie zich op zou moeten richten. Daarom laat ZonMw een kennissynthese uitvoeren waarmee de beschikbare kennis over het effect van voeding op de psychische gezondheid (gedurende de gehele lifespan) wordt verzameld en de potentie van voeding in de behandeling van psychische aandoeningen in kaart wordt gebracht.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor het uitvoeren van een kennissynthese. Het gaat hierbij om zowel het behandelen van de symptomen als terugvalpreventie en/of herstel. De primaire onderzoeksvragen zijn:

 • Wat is er bekend over
  • de relatie tussen voedingspatronen en psychische aandoeningen?
  • voedingsdeficiënties in relatie tot psychische aandoeningen?
  • het ondersteunen van behandeling van psychiatrische patiënten door middel van voeding in Nederland?
 • Welke bevorderende en belemmerende factoren zijn er bekend rond het inzetten van voeding als behandeling bij psychiatrische patiënten? Het eindrapport dient voldoende aanknopingspunten op te leveren om conclusies te trekken voor mogelijk vervolgonderzoek en beleid.

Randvoorwaarden

 • In de kennissynthese moet evidence based en pratice based informatie worden opgenomen uit nationale en internationale bronnen. Daarnaast vragen we om een overzicht van informatie afkomstig uit Nederlandse richtlijnen.
 • De kennissynthese beperkt zich niet tot één stoornis. De kennissynthese dient zich ten minste op de volgende stoornissen te richten:
  • stemmingsstoornissen
  • ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD)
  • angststoornissen
 • Eetstoornissen maken geen specifiek onderdeel uit van deze aanvraag.
 • Leefstijlinterventies en het effect van leefstijl op psychische gezondheid vallen buiten de scope van het project.

Wie kan aanvragen?

Een projectgroep waarin minstens 1 expert op het gebied van voeding is opgenomen en 1 expert op psychische gezondheid.

Budget

Er is ruimte voor één project. Het budget van het project is maximaal € 50.000,- incl. btw. De looptijd is maximaal 6 maanden. 

Aanvraag indienen

U kunt tot 6 februari 2018, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Voeding en psychische gezondheid (pdf) 285 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Laura Pruyn. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Laura Pruyn

Programma-assistent

+31 70 349 52 26
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website