Deze oproep betreft de vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Onderwerpen

  • gezondheidsrecht
  • wetsevaluatie
  • levensbeëindiging op verzoek
  • hulp bij zelfdoding
  • euthanasie

Onderdeel van programma

Programma Evaluatie Regelgeving

Geplaatst op

9 februari 2021

Deadline

11 mei 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (pdf) 238 KB

Doel subsidieoproep

Doelstelling van het evaluatieonderzoek is inzicht te geven in de doeltreffendheid en neveneffecten van de Wtl en het volgen van de ontwikkelingen in de praktijk van medische beslissingen rond het levenseinde. Het evaluatieonderzoek dient meer kennis op te leveren dan op grond van de eerdere onderzoeken beschikbaar is. Tegelijkertijd dient er sprake te zijn van continuïteit met de eerdere evaluatieonderzoeken. Het evaluatieonderzoek dient mede een actualisatie van de wetsevaluaties van 2007, 2012 en 2017 te bieden.
De algemene vraagstelling luidt: hoe ziet de praktijk van medische beslissingen rond het levenseinde er thans uit, op welke wijze worden de bepalingen van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding toegepast, en welke knelpunten en problemen doen zich daarbij voor? Vormen deze bevindingen, gelet op de doelstellingen van de wet, aanleiding om beleid of wetgeving aan te passen?

Wat kan worden aangevraagd?

Evaluatieonderzoek naar de doeltreffendheid en de (neven)effecten in de praktijk van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Randvoorwaarden

Zie voor de randvoorwaarden de projecttekst in bijlage van de subsidieoproep.

Wie kan aanvragen?

Wetsevaluatieonderzoek laat zich het best typeren als een combinatie van juridisch en empirisch onderzoek. De projectgroep en onderzoeksmethoden dienen hierbij aan te sluiten.

Budget

Het totale budget voor deze wetsevaluatie bedraagt maximaal 400.000 euro. Er kan één aanvraag gehonoreerd worden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 11 mei 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (pdf) 238 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maarten Slijper. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Maarten Slijper

Jurist/secretaris

+31 70 349 52 58
er@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website