De Vidi-subsidie is onderdeel van de Vernieuwingsimpuls. Het programma behelst drie subsidievormen (Veni, Vidi en Vici) en heeft tot doel om het wetenschappelijk onderzoek te vernieuwen en persoonsgerichte stimulering in verschillende fasen van de carrière van gepromoveerde onderzoekers te bewerkstelligen.

Onderwerpen

 • Persoonsgebonden financieringsinstrument voor ervaren onderzoekers.
 • De Vidi-doelgroep bestaat uit excellente onderzoekers met een opvallend en origineel talent en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek (beste 10 tot 20% van hun populatie).
 • De focus ligt op vernieuwend en door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek.
 • Kandidaten die een Vidi-aanvraag willen indienen kunnen dit vanaf drie jaar (uitdrukkelijk advies) tot maximaal acht jaar (harde grens) na hun promotie doen, gerekend vanaf de promotiedatum tot de peildatum van de Vidi-ronde (1 oktober).
 • Voor gepromoveerde kandidaten met of zonder vast dienstverband, afkomstig uit binnen- of buitenland. De aanstelling vindt plaats bij een Nederlandse, door NWO erkende onderzoeksinstellingen. Met ingang van de Vidi-aanvraagronde 2018 vraagt NWO kandidaten om een inbeddingsgarantie. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen.

Onderdeel van programma

Vernieuwingsimpuls

Geplaatst op

1 augustus 2018

Deadline

4 oktober 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vidi 2018 (pdf) 78 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de Vernieuwingsimpuls is vernieuwing van het wetenschappelijk onderzoek en persoonsgerichte stimulering in verschillende fasen van de carrière van gepromoveerde onderzoekers. De in- en doorstroom van talentvolle onderzoekers is van vitaal belang voor de universiteiten. Het scheppen van creatieve ruimte voor avontuurlijke, talentvolle, baanbrekende onderzoekers om onderzoek naar hun keuze te doen én het behouden van deze onderzoekers voor het wetenschappelijk onderzoek staan daarom centraal in de Vernieuwingsimpuls. Met een persoonsgebonden subsidie kunnen de onderzoekers mogelijk een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen. De Vernieuwingsimpuls biedt Vidi-kandidaten bovendien de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen of uit te breiden.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor een Vidi-project wordt door NWO een bedrag van maximaal € 800.000 voor een periode van vijf jaar beschikbaar gesteld. Als het voorgestelde onderzoek korter van duur is, wordt dit maximum bedrag evenredig teruggebracht. De bij de aanvraag in te dienen begroting is gebaseerd op de voor het onderzoek subsidiabele directe personeelskosten en directe materiële kosten. Vergoedingen voor promotiestudenten/beursalen aan een Nederlandse universiteit komen niet in aanmerking komen voor subsidie van NWO. Zie de brochure voor informatie over de financiële voorwaarden.

Randvoorwaarden

Aanvragen worden gedaan door individuele onderzoekers (en niet door duo’s of (onderzoeks)groepen). Bij Vidi dient men op het project één of meerdere onderzoekers aan te stellen en te begeleiden.

Een aanvrager mag:

 • per ronde maximaal één aanvraag indienen;
 • niet voor meerdere subsidievormen tegelijkertijd binnen de Vernieuwingsimpuls het aanvraagproces doorlopen;
 • voor Vidi maximaal twee keer een aanvraag indienen;
 • indien een in behandeling genomen aanvraag tijdens het beoordelingsproces wordt ingetrokken, telt deze indiening mee voor het maximum aantal indieningen per aanvrager.

Voor onderzoekers die eerder een aanvraag gehonoreerd zagen in de Vernieuwingsimpuls gelden de volgende beperkingen:

 • een onderzoeker kan per subsidievorm maximaal één keer gehonoreerd worden, en mag dus voor diezelfde subsidievorm daarna niet opnieuw indienen;
 • een onderzoeker mag maximaal 24 maanden voor de geplande einddatum van een lopende Vernieuwingsimpuls subsidie een aanvraag voor een volgende subsidievorm binnen de Vernieuwingsimpuls indienen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 4 oktober 2018, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vidi 2018 (pdf) 78 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Oliver Stockhammer. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Oliver Stockhammer

Programmasecretaris

+31 70 349 50 17
vidi@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website