Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Een Vici-subsidie aanvragen kan tot maximaal 15 jaar na promotie.

Onderwerpen

  • Vernieuwingsimpuls: Veni, Vidi, Vici
  • Persoonsgebonden subsidie
  • Talentontwikkeling
  • Senior onderzoekers
  • Opbouwen eigen onderzoeksgroep

Onderdeel van programma

Vici

Geplaatst op

23 januari 2020

Deadline

30 april 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vernieuwingsimpuls – Vici 2020 (pdf) 435 KB

Aanvraag indienen

Let op! In de situatie rondom het coronavirus (COVID-19) wordt er veel van iedereen gevraagd. Dat betekent dat u mogelijk meer tijd nodig hebt om uw werk goed te kunnen doen dan normaal. Daarom verlengen we de doorlooptijd van ons subsidieproces.
De deadline van de subsidieaanvraag is om die reden verschoven. Dit betekent dat u tot donderdag 30 april 2020, 14:00 uur (CET) uw subsidieaanvraag kunt indienen via Mijn ZonMw.

Procedure

Vici-aanvragen worden domeinbreed beoordeeld. Dit betekent dat aanvragen vanuit verschillende disciplines binnen elk domein in competitie met elkaar zullen worden vergeleken. De domeinen werken met breed samengestelde commissies van wetenschappers die adviseren over kwaliteit en prioriteit van de aanvragen.

U dient eerst een vooraanmelding in. Deze wordt door de betreffende beoordelingscommissie van een advies voorzien. Als u tot de meest kansrijke kandidaten behoort, krijgt u een uitnodiging om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. De uitgewerkte aanvragen worden voorgelegd aan referenten. Aanvragers krijgen de gelegenheid om op de adviezen van referenten te reageren (‘weerwoord’). Vervolgens worden de uitgewerkte aanvragen, het commentaar van de referenten en het weerwoord van de aanvrager voorgelegd aan de beoordelingscommissie, die een aantal kandidaten uitnodigt voor een interview.  Op basis van de schriftelijke informatie en de interviews adviseert de beoordelingscommissie het bevoegd bestuur over de prioritering.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vici 2020 (pdf) 547 KB

Subsidie aanvragen

Doel subsidieoproep

Vici is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Vici richt zich op consolidatie van de positie van ervaren onderzoekers (tot en met 15 jaar na promotie) met een (beginnende) internationale reputatie, die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. De Vici-subsidie van € 1,5 miljoen geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep uit te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. De onderzoeksgroep moet een structurele inbedding in de onderzoeksinstelling krijgen.

Wat kan worden aangevraagd?

Het maximale bedrag is 1,5 mln euro.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?


Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. U kunt Vici-subsidie aanvragen tot maximaal 15 jaar na promotie.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Een link naar de specialisaties die hiervoor in aanmerking komen, vindt u hier.

U kunt voor Vici maximaal drie keer een aanvraag indienen. Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze subsidie aanvragen.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker
  • de kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Sanneke van Vliet. Voor technische vragen over Mijn ZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Sanneke van Vliet

Senior programma manager Vici

+31 70 349 54 54
vici@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Nina Albers

Programmasecretaris Vici

+31 70 349 54 37
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website