Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Een Vici-subsidie aanvragen kan tot maximaal 15 jaar na promotie.

Onderwerpen

  • Talentprogramma: Veni, Vidi, Vici
  • Persoonsgebonden subsidie
  • Talentontwikkeling
  • Senior onderzoekers
  • Opbouwen eigen onderzoeksgroep

Belangrijke update NWO hack

Nieuwe deadline vanwege de NWO hack. Meer informatie op de NWO website

Onderdeel van programma

Vici

Geplaatst op

5 januari 2021

Deadline

29 april 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vici 2021 (pdf) 153 KB

Doel subsidieoproep

Alle informatie, inclusief de Call for Proposals, is te vinden op de website van NWO.

Vici is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. Vici richt zich op consolidatie van de positie van ervaren onderzoekers (tot en met 15 jaar na promotie) met een (beginnende) internationale reputatie, die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. De Vici-subsidie van €1,5 miljoen geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep uit te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. De onderzoeksgroep moet een structurele inbedding in de onderzoeksinstelling krijgen.

Wat kan worden aangevraagd?

Het maximaal aan te vragen bedrag is €1.500.000,-.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. U kunt Vici-subsidie aanvragen tot maximaal 15 jaar na promotie.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Een link naar de specialisaties die hiervoor in aanmerking komen, vindt u hier.

U kunt voor Vici maximaal drie keer een aanvraag indienen. Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze subsidie aanvragen.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker
  • de kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting

Aanvraag indienen

Procedure

Vici-aanvragen worden domeinbreed beoordeeld. Dit betekent dat aanvragen vanuit verschillende disciplines binnen elk domein in competitie met elkaar zullen worden vergeleken. De domeinen werken met breed samengestelde commissies van wetenschappers die adviseren over kwaliteit en prioriteit van de aanvragen.

U dient eerst een vooraanmelding in. Deze wordt door de betreffende beoordelingscommissie van een advies voorzien. Als u tot de meest kansrijke kandidaten behoort, krijgt u een uitnodiging om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. De uitgewerkte aanvragen worden voorgelegd aan referenten. Aanvragers krijgen de gelegenheid om op de adviezen van referenten te reageren (‘weerwoord’). Vervolgens worden de uitgewerkte aanvragen, het commentaar van de referenten en het weerwoord van de aanvrager voorgelegd aan de beoordelingscommissie, die een aantal kandidaten uitnodigt voor een interview. Op basis van de schriftelijke informatie en de interviews adviseert de beoordelingscommissie het bevoegd bestuur over de prioritering.

Aanvraag indienen

U kunt tot 29 april 2021, 14:00 uur (CET) uw vooraanmeldingen indienen via MijnZonMw. De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 26 augustus 2021, 14.00 uur (CEST).

Download alle informatie

Download alle informatie via onderstaande link:

Subsidieoproep Vici 2021 (pdf)

Mijn ZonMw voorbeeldformulier (pdf)

ZonMw Vici 2021 Pre-Proposal Form (docx)

Alle informatie, inclusief de Call for Proposals, is ook te vinden op de website van NWO. Het Mijn ZonMw voorbeeldformulier kunt u hier vinden. U kunt hier de ZonMw versie van het aanvraagformulier downloaden.

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Sanneke van Vliet. Voor technische vragen over Mijn ZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Sanneke van Vliet

Senior programma manager Vici

+31 70 349 54 54
vici@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Fargonda Ahmady

Programmasecretaris Vici

+31 70 349 52 05
vici@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website